Yapı ruhsatı sunulan yapıların yüzölçümü arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yoluyla yapılan açıklamaya göre, ayrımsız geçmiş yılın tıpkısı çeyreğine bakarak, 2021 yılı IV. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı sunulan yapıların çatı sayısı %14,0, kat sayısı %16,8, yüzölçümü %24,1 arttı.

Toplanmış yüzölçümün %56,4’ü konut alanı adına gerçekleşti

Belediyeler marifetiyle 2021 yılı IV. çeyreğinde çatı ruhsatı sunulan yapıların toplanmış yüzölçümü 49,2 milyon m² iken; bunun 27,8 milyon m²’si göz, 11,5 milyon m²’si ev dışı ve 10,0 milyon m²’si ise kuma kullanım alanı adına gerçekleşti.

Istimal amacına göre yeryüzü erdemli behre %69,2 ile iki ve elan fazla daireli binaların oldu

Belediyeler tarafından 2021 yılı IV. çeyreğinde çatı ruhsatı sunulan yapıların kullanma amacına göre yeryüzü efdal yüzölçüm payına 34,1 milyon m² ile iki ve daha aşkın daireli ikamet gayeli binalar erbap oldu. Bunu 4,0 milyon m² ile tıpkı daireli tevakkuf amaçlı binalar izledi.

Bina kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü %16,8 arttı

Bire Bir eski yılın tıpkı çeyreğine göre, 2021 yılı IV. çeyreğinde belediyeler tarafından çatı kullanma müsaade belgesi verilen yapıların çatı sayısı %28,9, daire sayısı %18,3, yüzölçümü %16,8 arttı.

Mecmu yüzölçümün %57,8’i hane alanı adına gerçekleşti

Belediyeler vasıtasıyla 2021 yılı IV. çeyreğinde bina istimal cevaz belgesi sunulan yapıların mecmu yüzölçümü 41,7 milyon m² iken; bunun 24,1 milyon m²’si ev, 8,9 milyon m²’si konut dışı ve 8,7 milyon m²’si ise ortak yararlanma alanı adına gerçekleşti.

Istimal amacına bakarak sunu faziletkâr behre %75,2 ile iki ve elan çok daireli binaların oldu

Belediyeler eliyle 2021 yılı IV. çeyreğinde çatı istimal müsaade belgesi sunulan yapıların istimal amacına göre bildirme faziletli yüzölçümü payına 31,4 milyon m² ile iki ve daha çok daireli durma gayeli binalar ehil oldu. Bunu 2,3 milyon m² ile endüstri binaları ve depolar izledi.

Bölük eşit endeksi Ocak’ta arttı

 

Kadınlara hane satışında böke hangi memleket oldu?

 

Basamak zammında ilk 10’a Türkiye’den üç kent girdi

 

Share: