SGK’lıya rate faizli emlak kredisi

Bu sene üzere 240 bin liranın üstünde sıfır faizli güven desteğinden görmek amacıyla SGK Emeklilik Hizmetleri Umumi Müdürlüğü’nden alınacak doğruluk sahibi belgesi ile Ekincilik Bankası’na başvurulması gerekiyor.

Faizsiz krediden sigortalının kendisi evet da geride artan hak sahipleri kayırıcı, bala, asıl, baba yararlanabiliyor. Buna göre 3 bin liralık aylığı olan muvaffakiyetsiz faizli güven üzere 750 liralık taksit ödüyor.

Kredinin hoşgörüsüz ödemesinde kişinin aldığı aylığın dörtte biri oranında kopukluk yapılıyor. Savaş, yer malulleri, 15 Orak Ayı gazileri, dul ve yetimlerinin aynı konutla ilişkin başlamak üzere bu imkândan intifa hakkı bulunuyor.

Sabah’tan Hazal Kötü, faizsiz emlak kredisi konusunda düşkünlük edilen soruların yanıtlarını haberinde derledi:

1- Faizsiz bölük kredisinden kimlerin intifa hakkı bulunuyor?

Içtimai Sigortalar ve Genel Keyif Sigortası Kanunu, Tekaüt Sandığı kapsamında savaş veya fariza malulü olmaları sebebiyle mahiye bağlananlar, 15 Temmuz gazileri, dul ve yetimleri faizsiz bölük kredisinden intifa hakkı bulunuyor.

2- Hak sahipleri bile krediden yararlanabilir mi?

Öncelikle malulün namına kullandırılıyor. Faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın ölümü halinde dul eşine, eşi hayatta değilse ya de evlendiyse çocuklardan birisine kullandırılıyor. Yetim aylığı almakta olması kaydıyla talepte mevcut çocuklarına müştereken, bunlar olmadığında öncelikle anaya veya babaya bir ev ile tutkun doğmak amacıyla veriliyor.

3- Başvurular nereye yapılıyor?

Fariza alanına göre Amme Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığı, Özgür ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Kat Başkanlığı evet da SGK el müdürlüklerine istida ile başvurulması gerekiyor. E-mehabet üzerinden “faizsiz konut kredisi ve TOKİ kampanya hak sahipliği belgesi başvurusu” bölümü tıklanarak müracaat yapılabiliyor.

4- Bu kapsamda itimat kullananlardan yapılan kopukluk ne kadar?

Kredi hak sahibi tarafından ödeniyorsa aylığının dörtte biri oranında boşluk yapılıyor. Maaş bağlanmayan ya da kesilen baş başa itimat açılmış çocukların dümbelek ödemelerinde ise ödemenin başladığı tarihte aylığa bağlanan çocukların kavrayışsız ödemeye ana namına tahsil edilen aylığının 4’te birinin yüzdelik 25 ilavesi aylık taksit kabul ediliyor ve takanak bitene kadar hak sahibi bala vasıtasıyla bankaya yatırılıyor. Bu kapsamda söz gelişi 3 bin liralık aylığı olan 937.5 teklik taksit ödüyor.

5- Aylığın namus borcu bitmeden kesilmesi durumunda proses elbet işleyecek?

Çekicilik, emniyet kullananlardan seçkin hangi suretle olursa olsun aylığı kesilenlerin aylıklarının kesildiğini ve bakiye borç tutarını Ziraat Bankası’na bildiriyor. Kurumdan aylık almayan, kamu hava statüsünde sıfır bire bir yerde etkin yüreklilik kullanıcılarının bakiye kredi borcu, kurumdan almış olduğu serencam aylığının 4’te birinin yüzde 25 ilavesi mahiye taksit akseptans edilerek seçkin ayın yirminci günü akşamına büyüklüğünde bankaya krediyi kullananlar tarafından yatırılıyor.

6- Ev edinme üstüne sağlanan apayrı kolaylıklar var mı?

TOKİ göz bey kampanyaları düzenlenmekte olup tazammun giren ve evleviyet sıralamasına bakarak belirlenen hak sahiplerine, bir basamak ile sınırlı oluşmak kaydıyla yapılan konutlardan yüzde10 peşinen ve 240 kamer vade sabit taksitlerle basamak edinme imkânı veriliyor.

7- Devletten karı yardımı kuşkusuz alınır?

Oturulamayacak derecede eski, bakılmamış, sağlıksız evlerde tüvana geliri bağan vatandaşlara evlerinin bakım, tamir, demirli beton ev yapım yardımı, karı eşyası alımı üzere ayni yahut nakdi yardımlar yapılıyor. Inşa aile yapımında 30 bin lira, betonarme evde dahi 40 bin teklik bindi veriliyor. İkamet adresine yeryüzü mümasil içtimai yardımlaşma vakıfları üzerinden çehre ile müracaat yapılabilir.

8- Kimler icar yardımı alabilir?

Kaymakamlıklar bünyelerinde içtimai teavün ve dayanışma vakıfları ile işbirliği yaparak konuşu durumu mahdut olan, bunu belgeleyen vatandaşlara icar desteği sağlıyor. Bunun için ilçe içindeki içtimai teavün ve tesanüt vakıflarına müracaat edilebiliyor.

Hane emniyet talebi yeniden canlandı

 

Ev fiyatları neden artıyor?

 

SGK, sağlık gider dengesinde akıbet 20 yılın zirvesinde

 

Share: