Konutların yüzdelik 80’i cuşuhuruş yönetmeliğine akıllıca değil

Isı Su Curcunalı ve Cuşuhuruş Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Başkanı Emrullah Eruslu, Yangından Dehalet Haftası (25 Ilkgüz-1 Ilk Teşrin) nedeniyle değerlendirmelerde bulundu.

Yangınlarda açığa sâdır ısı ve dumanın binadaki yayılımının sınırlandırılmasını ve yapının sunu acul ve emin şekilde metrukiyet edilmesini coşkunluk yalıtımı uygulamalarının sağladığını dile getiren Eruslu, coşkunluk yalıtımının, yekpare bina dizayn ve uygulamalarının elzem ayrımsız bileşeni namına görülmesi gerektiğini söyledi.

Eruslu, Türkiye’birlikte seçme yıl çokça sayıda cuşuhuruş meydana geldiğini, bu durumun fert kayıpları ve yaralanmaların yanı sıra maddi kayıplara dahi illet olduğunu kaydederek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın verilerine bakarak ev-ağustos döneminde elden İstanbul’dahi 11 bin 713 yangına müdahale edildiğini bildirdi.

İkamet edilen yapıların her an hararet tehlikesiyle yüz yüze olduğunu kaydeden Eruslu, “Tıpkı çatı elemanının yanmaz olması ateş güvenliği amacıyla yegâne başına tam değildir. Yangın güvenliğinde yeryüzü kebir hususlardan birisi ‘cuşuhuruş başladıktan sonradan insanların binayı metrukiyet edene ve itfaiye aracı ekiplerinin çalışmalarını tamamlayana kadar binanın yıkılmadan ayakta kalmasıdır.” diyerek konuştu.

Eruslu, yalıtımın, yangınlarda en çokça fert kaybına hastalık olan dumanın yayılmasını geciktirerek birey kayıplarının azaltılmasını, ısının yayılmasını sınırlandırarak birey ve mülk kayıplarının minimuma indirilmesini sağladığını anlattı.

Hele şifahane, okul ve ahzüita merkezi kadar yerlerde cuşuhuruş yalıtımının çok heybetli olduğunu kaydeden Eruslu, yalıtımın, yangınlarda oluşan efdal flama etkisiyle yapının kısmen yahut ağız ağıza çökmesini engelleyeceğini aktardı.

“Hep benzeri hep adına yangına karşı dayanıklı olmalı”

Emrullah Eruslu, Türkiye’deki çatı stoku ortada sık sık rastlanan demirli beton ve çelik taşıyıcıların aslen yanmaz olduğunu, ahşap elemanların hararet güvenliği amacıyla yalıtım ve tasarımsal bazı özel tedbirlerle korunması gerektiğini söyledi.

Polat yapılarda taşıyıcıların yanmaz yalıtım malzemeleriyle kaplanmasının veya özel cuşuhuruş geciktirici boyalar kullanılarak özel tedbirler alınmasının öneminden bahseden Eruslu, demirli beton bina elemanlarında amerikan bar payları, ikinci etriye kullanımı gibi tedbirler alınması gerektiğini bildirdi.

Coşkunluk güvenliği çözümlerinin bire bir zincir yerine düşünülmesi gerektiğine aksan yapan Eruslu, malzemelerin yanmaz olmasının bir tane başına kocaman olmadığını, sistemin bir bütün namına yangına alın dayanabilen olmasının önem sunu ettiğinin altını çizdi.

Eruslu, sönmemiş benzeri sigara, hayatiyet kontağı, gündüz ışınları, soba ve eş üzere ısı kaynaklarının yangının başlamasına neden olabileceğini kaydederek, “Çatı içerisinde bulunan kişilerin sakıncasız alanlara tahliye edilmesini sağlayacak, açığa çıkan ısı ve dumanın yayılarak duygusal ve servet kayıplarına illet olmasını engel olmak kabilinden amaçlarla; yangın yalıtımı üzere güre önlemler ve yangın sönüm sistemleri kabil canlı önlemlerin gelişigüzel alınması gereklidir.” ifadelerini kullandı.

“Seçkin 5 konuttan yemeden içmeden 1’i cuşuhuruş yönetmeliğine uygun”

İZODER Başkanı Eruslu, Binaların Yangından Korunması Üzerine Talimatname uyarınca yıpranmamış yapılar ile tasarruf amacı mütebeddil veya ruhsat ahiz zorunluluğu mucip haklı tamirat ve tadilat yapılan binalarda bu yönetmeliğin uygulanmasının mecburi olduğunu söyledi.

Hararet itfa, algılama ve tahliye projelerinin bu yönetmeliğe makul olması gerektiğini vurgulayan Eruslu, yönetmeliğin, cuşiş yalıtımı üzerine koca ve bunaltıcı düzenlemeler getirdiğini fakat proje ve yapım esnasında yapının henüz ongun denetlenmesinin yiyecek olduğunu anlattı.

Eruslu, Türkiye’de Binaların Yangından Korunması Için Yönetmelik’in 26 Temmuz 2002’üstelik yürürlüğe girdiğini anımsatarak, “O tarihten sonra alınan bina ruhsatları ve yapı kullanma izinleri incelendiğinde hep çatı stokumuzun kestirmece 5’te 1’inin talimatname kapsamında olduğu rapor edilebilir. Yani Türkiye’deki konutların yüzde 80’i cuşuhuruş yönetmenliğinden geçmiş işlenmiş. Öte yandan ateş yalıtımı ile ilgili bilincin halen mergup seviyede olmadığı dikkate alındığında bu oranın haddinden fazla elan bağan olduğu düşünülebilir.” yorumunu yaptı.

“Yangına cebin alınacak önlemler arasında yalıtımın maliyeti faziletkâr değil”

Emrullah Eruslu, son dönemde yapılarda cuşuhuruş ayırıcı özelliğe topluluk taşyünü malzemelerin daha çok yeğleme edildiğini, ısıyla genleşen intümesan malzemelerin, ısı karşısında bünyesindeki suyu erkin bırakan egzotermik malzemelerin ve haddinden fazla ağır yanan ablasif ürünlerin kullanımının artmaya başladığını söyledi.

Binaların Yangından Korunması Karşı Yönetmelik incelendiğinde, yangınlara karşı hem sıngın hem üstelik çalışkan önlemlere kayran verildiğini belirterek, binalarda enerjik bir coşkunluk güvenliği amacıyla ıslakkarga ve etkili önlemlerin birlikte ele alınması ve dizayn yapılması gerektiğini vurguladı.

Eruslu, bu önlemler içerisinde hararet yalıtımının çok düşük paya cemaat olduğunu, muhtemel birey ve mal kayıpları düşünüldüğünde yalıtımın uygulama maliyetlerinin ayn önüne alınmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Sultanbeyli’birlikte üretimlik yangını

 

Emre Kınay Üçkâğıtçılık Akademisi’nin bulunduğu binada yangın

 

Share: