Ev satışlarında çoğalma!

Türkiye genelinde konut satışları Küçük Ay ayında tıpkı önceki yılın bir ayına göre %20,1 artarak 97 bin 587 oldu. Basamak satışlarında İstanbul 18 bin 752 göz satışı ve %19,2 ile yeryüzü erdemli paya sahip oldu. Komutan sayılarına göre İstanbul’u 8 bin 464 basamak satışı ve %8,7 nasip ile Ankara, 5 bin 575 göz satışı ve %5,7 hisse ile İzmir izledi. Konut eş sayısının arz bir iki olduğu iller sırasıyla 23 hane ile Ardahan, 40 basamak ile Hakkari ve 47 basamak ile Bayburt oldu.

Bölük satışları Ev-Küçük Ay döneminde %22,5 arttı

Göz satışları Ev-Küçük Ay döneminde ayrımsız eski yılın aynı dönemine göre %22,5 artışla 185 bin 893 yerine gerçekleşti.

İpotekli bölük satışları 19 bin 888 yerine gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli basamak satışları Küçük Ay ayında ayrımsız önceki yılın tıpkı ayına göre %35,6 artma göstererek 19 bin 888 oldu. Mecmu basamak satışları zarfında ipotekli satışların payı %20,4 namına gerçekleşti. Aile-Gücük Ay döneminde gerçekleşen ipotekli bölük satışları ise ayrımsız önceki yılın bire bir dönemine bakarak %49,9 artışla 38 bin 71 oldu.

Gayrı mir türleri sonucunda 77 bin 699 hane ahali değiştirdi

Türkiye genelinde sair konut satışları Küçük Ay ayında benzeri eski yılın tıpkı ayına bakarak %16,7 artarak 77 bin 699 oldu. Toplam hane satışları zarfında özge satışların payı %79,6 kendisine gerçekleşti. Familya-Gücük Ay döneminde gerçekleşen farklı ev satışları ise tıpkı geçmiş yılın tıpkısı dönemine göre %16,9 artışla 147 bin 822 oldu.

İlk el ev komutan sayısı 28 bin 897 namına gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk halk bölük komutan sayısı, Küçük Ay ayında aynı esbak yılın aynı ayına bakarak %16,8 artarak 28 bin 897 oldu. Bütün göz satışları ortamında önceki halk hane satışının payı %29,6 oldu. İlk umum hane satışları Eş-Gücük Ay döneminde ise ayrımsız eski yılın aynı dönemine göre %19,3 artışla 56 bin 100 yerine gerçekleşti.

İkinci halk konut satışlarında 68 bin 690 hane ahali değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci umum hane satışları Gücük Ay ayında tıpkı eski yılın bir ayına göre %21,6 artış göstererek 68 bin 690 oldu. Bütün basamak satışları içinde ikinci halk ev satışının payı %70,4 oldu. İkinci el ev satışları Ev-Şubat döneminde ise aynı esbak yılın tıpkı dönemine bakarak %23,8 artışla 129 bin 793 yerine gerçekleşti.

Yabancılara Gücük Ay ayında 4 bin 591 ev satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan ev satışları Şubat ayında tıpkısı geçmiş yılın aynı ayına bakarak %54,9 artarak 4 bin 591 oldu. Şubat ayında hep göz satışları içre yabancılara yapılan basamak satışının payı %4,7 oldu. Yabancılara yapılan basamak satışlarında evvel sırayı bin 958 hane satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla bin 99 ev satışı ile Antalya, 288 hane satışı ile Ankara izledi.

Yabancılara yapılan göz satışları Familya-Gücük Ay döneminde ise tıpkı geçmiş yılın aynı dönemine göre %55,6 artarak 8 bin 777 oldu.

Talih uyruklarına göre genişlik çokça ev satışı İran vatandaşlarına yapıldı

Küçük Ay ayında İran vatandaşları Türkiye’den 711 bölük satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 633 hane ile Irak, 509 ev ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

Eskimemiş Zelanda’da ev fiyatları arttı

 

Satılık basamak fiyatlarındaki çoğalma devam ediyor!

 

Faiz zait basamak talebi patladı

 

10 milyon konutun hareket sigortası bulunmayan

 

Share: