Müteahhitler, boykotu sonlandırıyor

Müteahhitler, çimento fiyatlarında artma zımnında başlattıkları gelişim tevkif eylemini bugün saat 17.00 bakımından sonlandıracaklarını açıkladı.

Kamu nezdinde girişimlerde mevcut fakat hal arayışlarının atmosfer kaldığını ileri süren İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON), 9 Ilkgüz’de 15 günce hisse senedi bırakma eylemi başlatmıştı.

İMKON’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kamuoyunun ve sizlerin bildiği üzere; Türkiye yapım sektörünün yapı kuruluşu İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) öncülüğünde 09-24 Ilkgüz 2021 tarihleri arasında Rum’daki birliklerimizin ve üyelerimizin kırıcı katılımlarıyla “fahiş çimento fiyatlarını” boykot kararına güvenerek iş durdurma eylemine başlamıştık.

Türkiye ekonomisinin önemli sektörleri arasında başı calip inşaat sektörünü arz çok etkileyen girdi mallarının başında mevrut, çimentoya yapılan fahiş zamlara karşı boykot ve iş durdurma kararımız ve eylemimizle yetkililere, muhataplarımıza ve kamuoyuna farkındalık açısından zaruri mesajı vererek, boykot ve hisse senedi salıverme çağrısı önemli derecede başarıya ulaşmıştır.

Boykot ve iş durdurmada asıl hedefimiz; fahiş zamlarla gelişigüzel durağanlaşan inşaat sektörünün; 250 madun tedarikçisinin geleceği, konuta muvasala planı eden milyonlarca tüketicinin mağduriyeti, kentsel tahavvül projelerinin durması, ekonomide dengelerin bozulması ve beniz binlerce işçinin işsiz kalma riskine karşına ilgi çekmektir.

Boykot ve gelişim durdurma eylemimiz, Türkiye kamuoyunun dikkatini çekmiş, fahiş karşılık artışları sayın Cumhurbaşkanının günlük siyasal açıklamalarında düz bulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın fahiş bedel artışlarıyla ait başlattığı izlem sürecini ve inhibitör birlik tedbirleri destekliyoruz.

Ayrıca; 07 Ilkgüz 2021 tarihinde 31588 az Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İhracı Kayda Sadık Mallara İlişkin Tebliğinde” söz konusu listeye eklenen çimento ve klinker mallarında öncelikli iç pazar ihtiyacının ülkemizde enflasyon ile makul oranlı olacak şekilde bedel istikrarının kamu anlamıyla tıpkı zaman önceki sağlanmasını arzu ediyoruz.

Ülkemiz ekonomisinin büyümesi çarpışma ve kargaşa ile değil; sürdürülebilir istihsal şartlarına, muvazeneli ekonomi ile ve dosdoğru eşit istikrarıyla cins olacaktır.

İnşaat sektörü, Türkiye ekonomisinin lokomotifi ve Küçük Asya’nun seçme noktasında istihdam ve melfuf derece yaratıcı mühim tıpkı sektördür. Bu bilinçle, yüksek mesai performansımız ve üretimimizle Türkiye ekonomisinde melfuf ayar ve erdemli istihdam yaratmaya devam edeceğiz.

Türkiye ekonomisini sarsan, rekabet şartlarını ortadan kaldıran ve birçok sektörü darboğaza sokan, iflaslara ve işsizliğe etken olan, hava gücünü tüketici “fahiş fiyat” artışlarıyla ilgilendiren sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye kamuoyuna açıkladığı mücadeleyi seferberlik namına görüyoruz.

Sivil toplum örgütü olmanın gereği kendisine fahiş denk artışlarına katiyen üzeri bükmeyeceğimizi, cevaz vermeyeceğimizi, üyelerimizin doğruluk ve menfaatlerini yasal zeminde ve demokratik şartlarda herhangi bir ahit arayacağımızı buradan bire bir öğün daha halkoyu ile paylaşarak, 9 Eylülde başladığımız boykot ve gelişim tevkif eylemimizi 24 Ilkgüz 2021 saat 17.00’üstelik sonlandırıyoruz.

Bundan ahir sıkıntı tamamen hükümetin ve ilişik kurumlarındır. Makul maliyetlerle inşaatların aynı dakika ilk üretime geçmeleri gerekir, inatçı durumda konut fiyatları ve icar artışlarının önüne geçilemeyecektir.”

Hak Barışma Yiğitlik Endeksinde düşüş!

Rihanna esasen taşınmazlar yatırımına yöneldi

Müteferrik ve hizmet sektöründe büzük arttı

 

Share: