İmamoğlu’nun Avukatları, Hsk’ya Başvurdu.

CHP Öğür Meclisi (PM) üyesi ve İstanbul Büyükşehir Şehremini Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Gökhan Bonjur, İmamoğlu’nun avukatları ile gelişigüzel; İmamoğlu hakkındaki anlık devam ederken hakimin görev yerinin değiştirilmesi ile ilgilendiren Hakimler ve Savcılar Müesses’na başvurdu. Günaydın, HSK önünde yaptığı açıklamada; “Hüseyin Varlıklı Samsun’a nasıp edildikten sonra gerek çevresine lazım kendisini arayan matbuat mensuplarına verdiği beyanatlarda namına İstanbul’da Anadolu Adliyesi’nde etki yapıldığını, bu duruşmada tecziye çıkması halinde ciddi ukubet hakimliğine ilerleme ettirileceğini, şayet ceza vermezse cemi tersine naklinin çıkacağını, bire bir başsavcının namına gelerek kesim adliye mahkemesinde ayarlandığını nedeniyle karar vermesinde aynı sıklet doğmayacağını söylediğini rapor etmektedir” dedi. Günaydın, HSK’evet; “Zengin duruşmalar sürerken bozukluk, ne amaçla ve hangi gerekçeyle Samsun’a nakledilmiştir?” sorusunu yöneltti.

CHP PM üyesi avukat Gökhan Bonjur ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatları; İmamoğlu hakkındaki entelekt devam ederken hakim Hüseyin Zengin’in Samsun’a atanması ve namına bilgili Mehdi Komşul’un görevlendirilmesinin ardından İmamoğlu hakkında hapishane cezası ve politik haram kararı verilmesi ile ilgilendiren Hakimler ve Savcılar Müesses’na başvurdu.

Hakimler ve Savcılar Müesses Birinci Daire Başkanlığı’na yapılan başvuruda, şu değerlendirmeler yapıldı:

“Bilindiği için, müvekkilimiz Ekrem İmamoğlu için İstanbul Küçük Asya 7. Esas Ukubet Mahkemesi’nde 2021/418 E numarası ile yürütülmekte olan enstantane sürecinde, 01/06/2022 tarihinde tanıdık 5. celse sonrasında savunma avukatları olarak tevsii tahkik taleplerimizi yerinde görüp tecil kararı vererek yeni tıpkısı duruşma günü belirleyen duruşma hakimi Hüseyin Varlıklı, Samsun’a atanmış ve hesabına Mehdi Komşul görevlendirilmiştir.

Atanan eskimemiş bilgili ile sürdürülen ve kanımızca adaletli yargılama ilkelerinin ihlal edildiği takibat süreci böylecene, 9. celsede verilen kararla müvekkilimize müteveccih 2 sene 7 kamer 15 çağ mapushane ve politik yasaklılık cezası verilmiştir.

Sözü edilen atamalar ile saf bilgili ilkesinin ihlal edildiğine yönelik dosdoğru kaygılar, kamuoyunda dokunaklı tartışmalara neden olmuştur.”

CHP PM üyesi avukat Bonjur, İmamoğlu’nun avukatları ile gelişigüzel HSK önünde açıklama yaptı. Bonjur, şunları söyledi:

“8 YIL SÜRESINCE İSTANBUL’DA ÇALIŞMA HAKKI VARKEN SAMSUN’A TAYİN EDİLMİŞTİR: 14 Açıklık 2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Reisi Ekrem İmamoğlu’na yargılanmakta Rum 7’nci Temel Ceza Mahkemesi’nde 2 sene 7 ay 15 çağ hapishane cezası ve siyasi yasak kararı verildi. Ancak bu duruşmalar sırasında hem tabii bilge ilkesine hem üstelik adil yargılanma ilkesine mugayir iş ve işler yapıldı. Beşinci celseden bilahare duruşma hakimi Hüseyin Varlıklı, elan İstanbul’a yıpranmamış gelmişken ve aktarım yönetmeliği göre 8 yıl boyunca İstanbul’de say hakkı varken Samsun’a tayin edilmiştir.

HSK’NİN BİRİNCİ DAİRESİ BU KONUYA BAKMAKLA GÖREVLİ: Deminden Hakimler Savcılar Oturmuş’nun (HSK) kamuoyunun bu konudaki kırıcı kaygılarını giderecek izah yapması gerekmektedir. Hüseyin Zengin ne amaçla ve sebep duruşma sırasında duruşmadan alınarak başka ayrımsız yere tayin edilmiştir? Bildiğiniz üzere HSK’nin Bir Numara Dairesi bu konuya bakmakla vazifeli. Ancak Birinci Daire’ye ucu bariz bire bir keyfi takdir yetkisi atanmış, bırakılmış değildir. Bilge ve savcılara yönelik nakil yönetmeliği bunların koşullarını belirlemiştir.

HÜSEYİN ZENGİN’İN BİR TAYIN TALEBİNİN OLMADIĞINI BİLİYORUZ: Söz Gelişi araçsız atanamazlar. Süreleri dolmadan gönderilemezler. Tıpkı atama talebinin olup olmadığına bakılır. Hüseyin Varlıklı’in ayrımsız nasip talebinin olmadığını biliyoruz. Başarısızlığı ve fariza gereklerine uyumsuzluğu belgelerle tespit edilmiş midir? Bulunduğu yerde özlük kusuru olmaksızın herhangi bir nedenle hakimliğin gerektirdiği itibar ve yansızlık içinde fariza yapamayacağı veya bulunduğu yerde kalmasının mesleğin erk ve itibarını sarsacağına yönelik aynı tayin var mıdır? İşlerin çokluğuna ve çeşidine bakarak gereken hız ve başarıyı gösteremediğine müteveccih bire bir soruşturma evet de belgeleme var mıdır? Hakkında bir ünsüz göçüşmesi cezası var mıdır? Atamaya gerekçe gösterilecek bir bahane, afiyet durumu, koca durumu, tahsil durumu var mıdır? Benzeri katıksız facia bahis konusu mudur? veya kadrosunun, mahkemesinin kaldırılması üzere tıpkı ebat var mıdır?

ZENGİN DURUŞMALAR SÜRERKEN SEBEP, HANGİ AMAÇLA VE HANGİ GEREKÇEYLE SAMSUN’A NAKLEDİLMİŞTİR: Tığ bunlara ilgilendiren kamuoyundan öğrendiğimiz kadarıyla temas varit, meri ayrımsız durumun olmadığını biliyoruz. O halde Hüseyin Zengin duruşmalar sürerken bozukluk, hangi amaçla ve ne gerekçeyle Samsun’a nakledilmiştir? Birinci dilekçede bir numara talebimiz budur. İkinci rica ise şudur. Hüseyin Varlıklı Samsun’a nasıp edildikten sonra ister çevresine icap kendisini arayan matbuat mensuplarına verdiği beyanatlarda kendisine İstanbul’üstelik Anadolu Adliyesi’nde külfet yapıldığını, bu duruşmada tecziye çıkması halinde bunaltıcı ceza hakimliğine feyiz ettirileceğini, eğer ceza vermezse tamlık bilakis naklinin çıkacağını, tıpkısı başsavcının namına gelerek bölge adliye mahkemesinde ayarlandığını dolayısıyla karar vermesinde bir rehavet doğmayacağını söylediğini tabir etmektedir.

GAZETECİLER BARIŞ TERKOĞLU VE MERAM AĞIREL’İN İFADELERİNE DE LÜTFEN BAŞVURUNUZ: Biz bunları gazeteciler Sulh Terkoğlu ve Erek Ağırel defalarca yazdılar. Hakimler ve Savcılar Oturmuş Kanunu’nun ilişkin maddesi layıkıyla HSK, ihbar ve şikayetler üzerine tıpkı soruşturma ve inceleme açılış durumundadır. Tığ diyoruz kim bu soruşturma ve incelemeyi açınız. Eğer bilgili Hüseyin Ensesi Kalın’e takı yapan başsavcı varsa, eğer İstinaf Mahkemesi ayarlanmışsa burada ser harfleri sunulan kişileri bulunuz ve bunların hakkında bir anket yürütünüz. Soruşturmayı yaparken bile Hüseyin Ensesi Kalın’in ifadesine başvurunuz. Hüseyin Ensesi Kalın neler söylüyor gazetecilere acaba bunları HSK soruşturmasında yeniden edecek mi? Bu bile yetmez gazeteciler Hazar Terkoğlu ve Misyon Ağırel’in ifadelerine dahi lütfen başvurunuz.

İMAMOĞLU’NUN AVUKATLARI YERINE DİLEKÇE VEREREK HSK’Yİ GÖREVİNİ YAPMAYA DAVET EDİYORUZ: Tığ bugün HSK’yi göreve davet etmek amacıyla buradayız. HSK’nin gerçekte kamuoyuna yansıyan bu iddiaları araçsız araştırı ve soruşturma yükümlülüğü vardı. Bugüne büyüklüğünde yapmadı. Biz demin HSK’ye Ekrem İmamoğlu’nun avukatları adına dilekçe vererek HSK’yi görevini yapmaya nida ediyoruz. Türk yargısının bağımsız olacağına, kanunlara ve vicdani kanaatlere bakarak hükümranlık vereceğine ilişik inancımızı destek olmak istiyoruz. Bu nedenle zaman dilekçemizi HSK’ye sunacağız.”

“BİZ SADECE DOĞRULUK BEKLİYORUZ”

HSK’den referans konusunda bittabi ayrımsız serencam beklediklerine ilişkin yöneltilen soruya Günaydın, “Kargaşa davasında Ekrem İmamoğlu’na Kalaba Valisine hakaret ettiği gerekçesiyle benzeri ceza almıştı. Kodes cezası İstinaftan onandı. Şu anda Yargıtay’dahi arşivde. Üzerinden bütün 22 ay geçti. Normali tıpkı yıl İstinaf aynı sene temyiz almak amacıyla 2 sene sayı farkı ile bu kararlar incelenir. Biz şimdi bu kararın dakikasında kesinleştirileceğine müteveccih havas alıyoruz. Harbiden HSK Başkanı izah yapıyor, ‘Şu tarihte kesinleşirse aday türlü, namzet olamaz’ şeklinde. Meğerse gene biliyoruz ki hem saf bilgili ilkesinin çiğnenmesi hem üstelik duruşmaların ve sav süreçlerinin yabansı dava yollarının gerekenden aşkın hızlandırılması adalete aykırıdır. Biz hemen adalet bekliyoruz. Türk hakimlerine istinat etmek istiyoruz” yanıtını verdi.

“ZENGİN’İN BUGÜNKÜ İDDİALARI VARİTKEN REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNDULAR, O HALDE BOZUKLUK KONUNUN İNCELENMESİNİ İSTİYORLAR DİYE BİR MEZE DOĞRULUK BAKANI’NDAN GELMEMELİ”

Üç yol reddi hakim talebinde bulunulduğu iddialarına ilişkin ise Günaydın, “Bu akıllıcasına değildir. Hüseyin Zengin üzerine 3’üncü duruşmadan sonraları Mart 2022’birlikte aynı reddi hakim talebinde bulunulmuştur. Bunun birlikte sebebi şudur, zira kamuoyuna yansımadan bu iddialar bize geldi. Hakime müteveccih benzeri tartı yapıldığına yönelik. Biz hakimi da korumak için reddi hakim talebinde bulunarak bu meselenin değerlendirilmesini istedik. Yoksa hakimin tutumuna yönelik oylumlu tıpkı şikayetimiz o ruz itibariyle söz konusu değildi. 4 ve 5’inci celseyi bitirdikten bilahare bile görevden alındı. Yeniden bu el de Son Teşrin 2022’da reddi hakim talebinde bulunduk. Her ikisi dahi adaletli yargılanma ilkesinin çiğnendiğine yönelik taleplerdi. Hüseyin Varlıklı’in bugünkü iddiaları varitken reddi bilgili talebinde bulundular, o halde neden konunun incelenmesini istiyorlar diye bir söz Türe Bakanı’ndan gelmemeli. Zira tığ reddi bilgili talebinde bulunsak birlikte bu bilgili diyor ki ‘Bana sıkıntı yaptılar.’ Az Buçuk önceki söylediğim iddiaları ortaya koyuyor. Ego Adalet Bakanı’na siyasete iletilmek hesabına HSK’nin Başkanı kendisine bu konularda adaletli yargılanmayı güvence eylemek amacıyla neşelilik bulunmasını tavsiye mektubu ederim” diye niteleyerek konuştu.

Share: