KÖLE ve İngiltere’de Türk ETF’leri yükselişte

ABD’üstelik muamele gören iShares MSCI Turkey borsa yatırım fonu (ETF), bire bir haftadır işleme bağlı olan Borsa İstanbul’un açılmasından önceki Kahramanmaraş merkezli depremlerin piyasalar üzerindeki hırçın etkisinin asgariye indirilmesi üzere ekonomi yönetiminin aldığı kararların ardından yüzde 9’un üzerinde yükseldi.

New York borsasında DEVIR koduyla muamelat gören fihrist, aynı eski seansta 29,53 dolardan kapanmasının peşi sıra salı gününe 30,5 dolar seviyesinde başladı.

Borsa İstanbul’un benzeri haftalık kapanışının peşi sıra Kahramanmaraş merkezli depremlerin piyasalar üzerindeki zıt etkisinin asgariye indirilmesi için alınan önlemler sonrası Türkiye ETF’si yüzdelik 9’un üstünde değer kazanarak 32,22 dolar seviyesine yükseldi.

Londra’da muamelat gören iShares MSCI Turkey UCITS ETF da yüzde 7’nin üstünde artış gösterdi.

Türkiye’dahi 10 ili etkileyen depremler sonrası Borsa İstanbul, Behre Piyasası ile VİOP bünyesindeki pay ve nasip endeksi müştak pazarlarının güzeşte hafta kapatılmasının ardından Kaynak ve Maliye Bakanlığının Borsa İstanbul’üstelik muamelat gören şirketlerin nasip geri alımlarını bırakmak üzere rüşvet muafiyeti sağlamayı planladığı bildirilmişti.

Bu kapsamda Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhur Reisi Kararı ile Borsa İstanbul’birlikte iş gören şirketlerin hisse anlayışsız alımlarında ve dağıtılmış kar paylarında algı tevkifatı oranları sıfırlanmıştı. Henüz evvel şirketlerin bahis konusu behre ve katılma paylarının edinim bedeli ile itibari değeri arasındaki ayırt üzerinden yüzde 15 kar payı stopajı uygulanıyordu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) birlikte beklenen yatırımcı mağduriyetlerinin önüne bırakmak üzere gâh kararlar açıklamıştı. Alınan kararlarla alelhusus yer sarsıntısı bölgesinde mevcut yatırımcıların yükümlülüklerine getirememesi zımnında temerrüde düşmeleri hazirana büyüklüğünde ertelenirken, güvenilir işlemlerde bulundurulması gereken özkaynak oranlarında gevşemeye gidilmişti.

SPK antrparantez şirketlerin pay kafasız alımı yapma konusundaki bürokratik zorlukları azaltırken, ferasetsiz alınan payların, alındığı tarihten itibaren 30 günce süre süresince satılamayacağını bildirmişti. Ayrıca, payları borsada iş gören halka vazıh ortaklıkların, umumi kurul kararı aranmaksızın, yönetim kurulu kararı ile mankafa gurur programı başlatabileceğine değişmeyen verilmişti.

Share: