Beyaz Zehir Liste’den çekilme açıklaması

Van Tecim ve Sanayi Odası (Van TSO) meclisine seçme ‘Parafin Cetvel’nin kökten sürme ve sakınım sedir üyeleri, sedir üyeliği görevlerinden istifa etmeye amade olduklarını açıkladılar.

Beyaz Zehir Çizgilik divan üyeleri yoluyla yapılan mukayyet açıklamada, “22 Ekim’de başlayan ve defaten yenilenmesine değişmeyen sunulan Van Tecim ve Endüstri Odasının seçme sürecinde, siz saygıdeğer Van hisse senedi dünyasının, tüccar ve esnafın temsilcisi olma şiarı ile yola çıktık. Az Çok ağır olan bu yolculukta alelhusus delik yönetiminin kalem kalem entrikalarına alın bıkmadan, yılmadan, çalımlı ve azimli benzeri savaş sergiledik. Fakat gelinen noktada, Mavi Cetvel Başbuğ adayı ve göz genel sekreteri marifetiyle kamu vicdanı ve toplumsal adaleti zedeleyen kalıntı hesapların devreye sokulduğu; şeytanın bile aklına gelmeyecek hilelere başvurulduğu, seçimi iktisap adına herhangi bir soy entrikanın mübah görüldüğü ayrımsız proses yaşanmıştır. NACE kodları üzerinden kaydırmalar yapıldı, 20 bin civarında mezuniyet belgesi dağıtıldı, geceleyin yarısı kararlarla karekod muamması devreye makbuz, seçme mahremiyeti hiçe sayan kameralar ve daha niceleri. El Erki ile yönetilen toplumlarda, seçmenin iradesi sandığa adsız şekilde yansır. Ancak maalesef seçme sürecinin başından bu yana; yutmak hesabına herhangi bir yolu mübah görenler, bu defa bile seçime gölge düşürmüş, seçmenin rey hürriyetini hiçe sayarak kabinlerin üzerinde, tavanda çok duygulu kameraların bulunduğu yerde görüş kullandırmayı dayatmıştır. Yani kabinde kimin, hangi adaya oy verdiği bu kameralarla ferah ferah izleme imkanına topluluk olmuşlardır. Bu tıpkı skandaldır. Hakeza aynı öz kabul edilemez. O kadar vadi varken, düşünce istimal kabini sebep kameraların düşünce mesafesinde kuruldu? Kabinlerin üstleri illet kapatılmadı? Acaba, birilerinin amacı, kimin ne adaya düşünce verdiğini almak ve buna göre insanları fişlemek midir? Gelinen noktada müsebbipler, bizlere ve sizlere karışık tıpkısı seçme süreci yaşatmıştır. Bu durum, hepimizi dikçe üzmüş, odamızın kurumsal kimliğine fazlasıyla kötülük vermiştir. Bihakkın, 17 Aralık’ta gerçekleşen Van TSO 1. Organ seçiminde yaşanan kepazelik tarafımızca tespit edilmiş ve gereği yapılarak itiraz edilmiş, adli makamlar itirazı yerinde bulmuş ve intihap nakız edilmiştir. Sonuçta, hak yerini bulmuştur” denildi.

Sükünetle tamamlanması arzu edilen seçme sürecinin bu kadar uzun berenarı dilimine yayılmasının ilin ekonomisine uymazlık verdiği tamlanan açıklamada, “Seçim süreci hem bizleri yormuş, hem dahi esnaf ve tacirimizi rahatsız etmiştir. Binnetice demokratik teamüllerden uzak, sağtöresel değerlerden mahrum, ilimizin gelenekleri ile bağdaşmayan, kadim kültürümüze yakışmayan, seçim ahlakı ile örtüşmeyen, koltukta kalma namına envai tuhaf hile ve entrikanın mübah görüldüğü bu kaotik seçim sürecin tarafı olmadık, olmayacağız! Siz, Van hisse senedi dünyasının saygıdeğer temsilcileri, esnaf, tüccar, tatmin önderleri, STK temsilcileri elhasıl, Van kamuoyunun beklentisi ‘Seçimin tümünden fesih edilmesi ve sil yeniden benzeri seçme yapılması’ yönündedir. Zımnında, halkımızın bu çağrısı kıymetlidir ve tarafımızca karşılığı olan bire bir çağrıdır. Bu nedenle Van TSO Meclisine seçme Beyaz Zehir Listenin kökten sürme ve sakınma sedir üyeleri adına, divan üyeliği görevimizden ricat etmeye hazır olduğumuzu Van kamuoyuna tevakki etmek ile genişlik ederiz” ifadelerine saha verildi. – VAN

Share: