Van’da 10 Stö ‘Doğal Sit Alanı’ İlan Edilen Van Gölü İçin Sevgili Açtı

İSHAK YAĞIZ

Van’üstelik ‘Natürel Sit Alanı’ kapsamına alınan Van gölü için 10 sivil toplum örgütü, kararın iptali yönünde sorun açtı. Van Akademik Odalar Birliği Gün Sözcüsü Fikret Baransel, “Bu, yer düşük korumaya eş sit alanlarını ifade etmektedir. Kamuoyunda bu konuda falsolu tıpkısı algı oluşmuştur. Tersine, kararnameden ilk Ağız Kanununa tabi olan bu alanlar kanuncu yerine oldukça daha tehlikeli bire bir şekilde korunmaktayken bugün bu aranjman ile Bucak Kanunu yok sayılmaya çalışılarak yoğun yıldırma altında bırakılmıştır” dedi.

Resmi Gazetede 21 Temmuz’bile yayınlanan kararla, Van ve Bitlis illeri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yoluyla “Natürel Sit Sürdürülebilir Siper ve Kontrollü Kullanım Alanı” ilan edildi. Van Akademik Odalar Birliği ve Demokrasi Platformu, karara cebin yönetimsel işlemin durdurulması talebiyle açtıkları davaya ilgili Van Barosu Tahir Katılımcı Konferans Salonu’nda matbuat toplantısı düzenledi. Ortak açıklama metnini, Van Eczacılar Odası Başkanı ve Van Akademik Odalar Birliği Çağ Sözcüsü Fikret Baransel yoluyla okundu.

“VANGÖLÜ TEHDİT ALTINDADIR”

Fikret Baransel şunları söyledi:

“Van Akademik Odalar Birliği ve Demokratlık Platformunun bileşenleri namına kuruluşumuzdan bugüne kadar seçkin fırsatta kentimizin tabii zenginlikleri ile ait endişelerimizi paylaşmaktayız. Ancak zaman çok kilolu ihmaller ve konunun uzmanlarının görüşleri ve bilimsel gerekçelere dayanıksız kanuni tensikat ile Van Gölü yıldırma altındadır. Bu gözdağı karşısında doğa; bilimsel hiçbir yöntemle açıklanamayan aynı şekilde hesaplı arka temizliğinin, tıpkı tip tam kapasiteyle faaliyete geçemeyen ve kent kanalizasyonunun doğrudan rahatlama şeklinde göle akıtıldığı arıtma tesisinin yarattığı ve kentin girişinden itibaren mahsus belirti alarm vermektedir. Van Gölü’nün korunması için çok kırıcı kanuncu tedbirler alınmalıdır. Hele Van Gölünü Koruma Kanununun çıkarılması ana talebimiz olup bu yöndeki talep ve ısrarımız bitmeme etmektedir. Fakat, 30.07.2022 gündüz ve 31908 çevrilmiş Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Van Gölü “Katıksız Sit, Sürdürülebilir Himaye ve Kontrollü Yararlanma Alanı” adına zar edilmiştir. Bu, sunma düşük korumaya cemaat sit alanlarını ifade etmektedir. Van Valiliğinin 18.08.2022 günlü duyusundan de anlaşılacağı amacıyla bu aranjman ile sit alanı içerisinde yapılacak zindelik ve yapılaşmalar engellenmemiştir, kamuoyunda bu konuda yanlış bir takanak oluşmuştur. Bilakis, kararnameden önceki Kıyı Kanununa bağımlı olan bu alanlar yasalı adına oldukça elan gösterişli benzeri şekilde korunmaktayken zaman bu düzenleme ile Yan Kanunu yok sayılmaya çalışılarak dokunaklı tehdit altında bırakılmıştır. Ayrıca alınan değişmeyen Kenar Esirgeme Kanunu, Kültür ve Beğeni Varlıklarını Himaye Kanunu, Mahfazalı Alanların Belirleme, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dayalı Yönetmelik, İlke Kararlarına, Natürel Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Esaslara ve Başka Koruma Hukuku düzenlemelerine aykırıdır.

“İLGİLİ ARANJMAN İPTAL EDİLMELİ”

Eksiksiz bu nedenlerle Van Akademik Odalar Birliği ile El Erki Platformunun bileşenlerinden sevgili konusu karşı sevgili açılış ehliyeti olan Van Barosu ÇEV-DER, Van Hakkari Otacı Odası ve Van ÖHD eliyle ait kararın iptali amacıyla bu periyot hâkimiyet için başvurulmuştur. Zaman itibariyle başlatmış olduğumuz hâkimiyet süreciyle gelişigüzel Van Gölü Havzası için büyük tıpkı ateş oluşturan, turizm ve endüstri tesisleri ile yapılaşmaya dayanak hazırlayan ve hazırlanış amacı itibariyle korumaktan haddinden fazla bulunmayan olmasına faktör olacak olan ilgilendiren düzenlemenin tahrip edilmesi gerektiği inancını taşımaktayız. Yapılan aranjman ile kamuoyunda “Van Gölü’nün çıktı esirgeme altına alındığı” yönünde hatalı bire bir matlup oluşturmaya çalışılmış ise üstelik bilinmelidir kim; yapılan düzenleme geleceğimiz ve nefesimiz olan Van Gölü’nü elan şişman bire bir tehlikeyle karşı karşıya bırakmaktadır. Van gölü Saf Sit Alanının daha eğin kategoride olan stabil korunacak kırılan alanlar ya üstelik kalifiye himaye alanları adına ilan ve tescil edilmesi gerekirken yapılaşmaya posta anahtar şekilde “Sürdürülebilir Esirgeme ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescilinin iptali talebiyle ülkü açıldığı bilinmelidir.

“VAN GÖLÜNE SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUZ”

Yapılan düzenlemenin dahi mevzuata muhalif kendisine yapıldığını ayrıca yorumlamak isteriz. Şöyle ki; Mahfazalı Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Talimatname’in “Masun alanlara ilişik umumi ilkeler” başlıklı 5/1.’inci maddesinde belirlenen ilkelere uyulmamış, korunan alanların güncel durumunun alanın dirim bilimsel çeşitliliği, hidrolojisi ve hidrojeolojisi başta olmak üzere gelişigüzel açıdan durumu hazırlanacak dolay yorum raporu sonucuna bakarak yahut vacip görülmesi durumunda ise genişlik beş altı mütevali dört mevsimi havi ekolojik hepten bilimsel araştırma yapılarak belirleneceği düzenlemeleri uygulanmamış, araştırı raporları yönetmelikte öngörülen nitelikteki uzmanlarca düzenlenmediği kabilinden ustalık esaslarda belirtilen yer çalışmaları yapılmamıştır. Halkımızın dahi bildiği üzere Van Edremit’te yapılan velespit kafenin Yaka Kanununa çapraz ayrımsız şekilde yapıldığına dayalı hüküm süreçleri bitmeme etmekte olduğu üzere iptali yasal adına olanaklı olsa birlikte akıbet kendisine yapılan düzenleme ile Bisiklet Kafe kabilinden yapılaşmaların elan bile artmasına ve meşrulaşmasına medar hazırlanmıştır. Van gölünün kesin korunacak kırılan alanlar ya birlikte nitelikli koruma alanları yerine koruma altına alınması gerekirken, yapılaşmaya el açan düzenlemeye dair hatadan bir dakika önce vazgeçilmesi ve Van Gölünü koruyacak olan içten yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini buradan ilgililer ve kamuoyuyla paylaşıyor; birlik hassas vatandaşlarımızı ve kurumlarımızı Van Gölüne erbap çıkmaya ve açılan davaya karışan olmaya nida ediyoruz.”

İMZASİ MEVCUT STÖ’LER

Van Barosu

ÇEV-DER

Van-Hakkari-Bitlis Eczacılar Odası

Van-Hakkari Tabip Odası

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği

İnsan Hakları Derneği Van Şubesi

TMOBB Van İKK

Van Diş Hekimleri Odası

Van SMMMO

KESK Van Şubeler PlatformuShare: