Ttb İkinci Başkanı Ökten’den “Beyaz Islahat” Tepkisi: “Önlüğümüzün Beyazı Bizim, Reformunuz Sizin Olsun”

Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Ulvi İhsan Ökten, Osmaniye Hekim Odası’nda TTB Eşkâl Konseyi ve gâh otacı odalarının yöneticileri ile birlikte yaptığı açıklamada; ” Afiyet Bakanlığı’nın Parafin Reformu’nun karası erken ortaya çıkmıştır. Mesleğimizin ve önlüğümüzün beyazı bizim, reformunuz sizin olsun. Mesleğimizin ve önlüğümüzün beyazına bizler erbap çıkıyoruz. Bilimsellikten uzak, sadece ticarethane alıcı zihniyeti ile davranan, kalifiye bir esenlik hizmeti sunmayan, mesleki töre bilimi ve uygulamaları ve doktorluk onuru ile bağdaşmayan bu duruma itiraz ediyoruz ve eklenmiş randevu sistemine akıbet verilmesini istiyoruz” dedi.

Türk Tabiler Birliği Minval Konseyi üyeleri ile Adana, Sazak, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep Otacı odalarının komutan ve yöneticileri Osmaniye Doktor Odası’nda tıpkı araya geldi. Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, şu açıklamayı yaptı:

“Doktor ve esenlik çalışanları olarak çok ince süredir faaliyet koşullarımızın düzeltilmesi, şiddetin önlenmesi, bakir ve etken aynı ivinti yasasının çıkarılması, konuşu ve erkek haklarımızın iyileştirilmesi, araştırma görevlisi hekimlerin değme cins sorunlarının düzeltilmesi, Covid- 19’un meslek hastalığı sayılması, daha nitelikli tıpkısı keyif eğitimi ve daha iyi ayrımsız sağlık hizmeti amacıyla alanlardayız. Bir Nice efdal katılımlı gösteri, g(ö)rev, aksiyon bırakma yaptık. İktidar ve Keyif Bakanlığı birlik bu sorunlarımızı, taleplerimizi ve eylemlerimizi ilkin görmezden, duymazdan geldi. Ancak ısrarlı eylemlerimiz sonucu ansız aşama kovmak zorunda kaldılar.

Bu attıkları adımı birlikte bizim yaptığımız; Parafin Tutum, Parafin Gösteri, Beyaz G(ö)rev, Parafin Miting, ‘Parafin Nöbet’lerdeki ‘Beyaz Zehir’ımızı alarak namına ‘Beyaz Reform’ dediler. Keyif Bakanı tarafından haddinden fazla övündükleri Sağlıkta Inkılap Projesinin elem benzeri hep olduğu ve bundan sonra değişmesi gerektiğini açıkladılar. Performans sisteminin fişini çektiler hesabına daha kötüsü olan motivasyon sistemini getirdiler. Emekliliğe yansıyacak, insani ve hekimce yaşayacak tek ücret yerine, ne büyüklüğünde haddinden fazla çalışırsanız o kadar çok kazanırsınız diyen elan üzücü bir sistemi getirdiler. Alay verdikleri henüz deli dolu tıpkı sağlıkta sürat yasasını çıkarmadılar. Çıkarılan malpraktis yasası bizlerin mağduriyetini ve beklentilerini karşılamaktan çokça uzaktır. Elan gani ve emin koşullarda hizmet etmek ve varagelmek amacıyla yurtdışına giderek hal arayan hekimlerin sorununa çabucak maddesel olarak bakarak ‘giderlerse gitsinler’ dediler.

Sonrasında iktidarların görevinin birlik vatandaşlarına panel, soylu erki, sosyal ve mücahede ortamı açısından daha mebzul koşullar tedarik etmek olduğunu unutarak, mesleksel onurumuzu ve meslektaşlarımızı rencide eden sözler söylediler. Bu hafta başından Esenlik Bakanlığı yoluyla kamu hastaneleri ve afiyet birimlerine gönderilen talimatla eklenmiş randevu uygulaması başlatılmıştır.

En makro başkalık, mesleğini muayenehanesinde müstakil olarak icra fail meslektaşlarımızın, değme tip bedel hastalanmış aracılığıyla karşılanmasına karşın, hususi hastanelerde yapacakları kişileştirme ve tedavilerin önünün kapatılmasıdır. Özellikle cerrahi branşlardaki meslektaşlarımızın muayenehanelerinin kapatılmalarına el açacak bu değişiklik kabul edilemez. Yapılan talimatname değişiklikleri ile tetebbu hekimlerinin bu şekilde tanılama ve tedavi hizmetlerini yürütmeleri, hususi şifahane veya tababet merkezinde ilişik branşta yersiz uzman hekim kadrosu olması halinde ve yıllık antant açmak aracılığıyla tür olabilecektir. Hususi hastanelerin ve tıp merkezlerinin yersiz uzman doktor kadrosu olmaması yerinde ise, makul koşullara akıllıca olarak kavil yapılması yolu çıplak görünse dahi haddinden fazla az sayıda sözleşmenin yapılabileceği anlaşılıyor. Yapılan tensikat ile antrparantez, hastanın bilgilerinin otama olacağı özel sayrılarevi yahut tıp merkezine, Tetebbu Bilgelik Dümen Sistemi (MBYS) üzerinden gönderileceği birlikte belirtilerek parasız verilerinin gine hukuka ve mesleki deontoloji kurallarına çapraz olarak aktarımı isteniyor.

Çöken keyif sisteminin adına getirilmek istenen Parafin Reform’un hekimleri daha çok çalıştırmaya yönelik olduğu açıktır. Keyif Bakanlığı, umum bu sistemi değiştirecek, yardımcı hekimliği civar plana çıkaracak ve evre sistemine geçmeyen bu sistemin esenlik alanındaki kargaşa ve çöküşü arttırarak bitmeme edeceğini bilmelidir. Aylar sonraya sunulan termin sistemi, katma randevular ile herhangi bir 2-3 dakikada tıpkısı züğürt bakmaya zorlanarak çözülemeyecektir. Bu hele 2. ve 3. Kademe hastanelere yığılmaları arttırmaktan ayrıksı aynı işe yaramayacaktır. Bu olağan esenlik hizmetlerine illet yerine toplumun ve vatandaşların sağlığını henüz de huysuz adına etkileyecektir. Bu format tığ hekimlere daha fazla hız, henüz aşkın malpraktis, henüz aşkın say, elan bayağı afiyet hizmeti en adına dümbelek dönecektir.

Biz bu sistemi doğrusu yıllardır yaşıyoruz. Bu sistemin tamamını ortadan koparmak namına hekimler elan aşkın takı altına alınmakta, daha aceleci ve elan fazla tutkun bakın, imdi kazanın denmektedir. Gâh idareciler vasıtasıyla hekimlere gönderilen yazılarla Bakanlığın yaptığı iyileştirmelere sizde daha fazla çalışarak bakım edin denmekte, MHRS dışında rahatsız bakmayanlara sormaca açılacağı, ceza verilerek ayak tabanı katma ödemeden mahrum edilecekleri bildirilmiştir. Sağlıkta atiklik ve çok sayrı çalmak sonucu telafi edilmeyecek sonuçlara sebep olabilecektir. Bu durumlarda yaşanacak herhangi bir tür adli, tıbbi, yönetsel sonuçların sorumlusu idarecilerin olacaktır.

Afiyet Bakanlığının Beyaz Zehir Reformunun karası er ortaya çıkmıştır. Mesleğimizin ve önlüğümüzün Beyazı bizim, Reformunuz sizin olsun. Mesleğimizin ve önlüğümüzün beyazına bizler sahip çıkıyoruz. Bilimsellikten ırak, hemen ticarethane alıcı zihniyeti ile davranan, nitelikli ayrımsız sağlık hizmeti sunmayan, mesleksel töre bilimi ve uygulamaları ve hekimlik onuru ile bağdaşmayan bu duruma itiraz ediyoruz ve katma randevu sistemine serencam verilmesini istiyoruz.”

Share: