Taşınmazlar satışında yeni aranjman

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Türk Parası Kıymetini Siper Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Manifesto’dahi fark öngören tebliği Resmi Gazete’bile yayımlandı.

28 Şubat 2008’dahi yayımlanan 26801 az Biçimsel Gazete’deki Türk Parası Kıymetini Esirgeme Karşı 32 Az Karara İlişkin Bildiri’dahi değişikliğe gidildi. Tebliğ’mağara 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (Türkiye’bile yerleşik kişilerin kişi aralarında akdedecekleri; araç mir sözleşmeleri dışında küsurat taşınır satış sözleşmelerinde anlaşma bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan ayrıksı ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli yerine kararlaştırmaları mümkündür) sonuna “Fakat antant konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden hesabına getirilmesi ve akseptans edilmesi zorunludur.” cümlesi eklendi. on beşinci fıkrasında yer düz “kararlaştırılması” ibaresi “kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi” şeklinde değiştirildi. Resmi Ceride’da yayımlanan değişmeyen yürürlüğe girdi.

ÖTV matrahı artırıldı! Cep telefonlarına tenzilat geliyor

 

Share: