Taşınmaz sözleşmesi noterlerce bile yapılabilecek

Taşınmazlar gelgel ve satım işlemleri tapu sicil müdürlükleri dışında noterliklerde bile yapılabilecek. Kâtibiadil ücreti taşınmazın değerine göre 500 liradan bir iki ve 4 bin liradan fazla olamayacak. Dünya’üstelik Canan Sakarya imzasıyla düzlük düzlük habere göre, taşınmaz satma sözleşmesinin düzenlenmesinden yağlık oluşan zarardan noterler da sorumlu olacak. Bu zararın celal tarafından ödenmesi halinde izzet, sözleşmeyi düzenleyen notere rücu edecek. Notere alın açılacak davalar, tapu sicilinin bulunduğu düzlük mahkemesinde görülecek.

Meclise verilen mahkeme kararı paketiyle emlak satışlarının noterliklerden dahi yapılmasının yolu açılıyor. Bugün Sedir Adalet Komisyonu’nda görüşülecek kanun teklifinde kayran düzlük düzenlemeye bakarak; noterler, taşınmaz satma başvurusu konusunda referans belgesi düzenleyecek, emlak üzerindeki seçme tip kısıtlamayı ve gayrimenkul satışıyla ilgili farklı kanunlarda düzlük düzlük sınırlamaları dikkate matlup. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce tapu vasıta örneği ve ayrıksı belgeler, tapu bilişim sistemi aracılığı ile noterlerle paylaşılacak. Taşınmaza ait kayıt ve belgelerin yarım yamalak olması yerinde ilgilendiren tapu müdürlüğünden yarım yamalak olan konular tümce üzerinden talep edilecek ve nekais tapu müdürlüğünce giderilerek sisteme aktarılacak.

Noterlerce doğruluk sahibi belirlendikten ve taşınmazın satışına bariyer türel aynı durumun bulunmadığının tayin edilmesinin peşi sıra emlak satış sözleşmesi yapılacak. satış sözleşmesi tarafl arca imzalandığı anda noter, tapu bilişim sisteminden yevmi numarası alarak sözleşmeyi bu sisteme kaydedecek. Sözleşmenin sisteme kaydından bilahare tapu müdürlüğünce taşınmazın tapu siciline tescili sağlanacak. satış sözleşmesi ile değişik vesaik, noterlik yoluyla sisteme aktarılacak ve fiziksel kendisine arşivlenecek. Tapu kayıt örneği ve sair belgelerden doğruluk sahibinin belirlenememesi yahut satışa engel türel benzeri durumun varlığı halinde noterlerce koca işlemi gerçekleştirilmeyecek.

Kâtibiadil ücreti 4 bin TL’den çok olamayacak

Kanun teklifine bakarak, kâtibiadil ücreti taşınmazın değerine bakarak 500 liradan bir iki ve 4 bin liradan aşkın olamayacak. Bu miktarlar, yeniden değerleme oranında takvim yılı esasen etkin olmak amacıyla artırılacak. Noterler aracılığıyla yapılacak gayrimenkul satma sözleşmelerinde yemeden içmeden tapu harcı alınacak, bu amal üzere ayrıca noter harcı alınmayacak. Emlak mir sözleşmeleri ıstampa vergisinden ve bu işlemlere ilgili düzenlenen kağıtlar altın kağıt bedellerinden derogasyon olacak. Gayrimenkul mir sözleşmesinin düzenlenmesinden hava oluşan zarardan noterler de mesul olacak. Bu zararın büyüklük aracılığıyla ödenmesi halinde izzet, sözleşmeyi düzenleyen notere rücu edecek. Notere karşı açılacak davalar, tapu sicilinin bulunduğu düzlük mahkemesinde görülecek.

Tapu işlemlerini hızlandırır, ama pilot kesim ile test edilmeli

Gündemde olan düzenlemeyle ilişik konuşan Beceri Bina ve İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, “Halihazırda tapu dairelerinde personel ve ürün yüzde 30 oranında. Dolayısıyla işlemler çok vahim ilerliyor. Literatür gelişiyle tatile çıkanlarla gelişigüzel bu verim henüz birlikte düşecek. Yeni uygulama evire çevire. Dünyada cümle tapu işlemleri noterler marifetiyle yürütülüyor. Iş henüz aşkın çabukluk getirecek. Fakat yeni uygulamalar devreye girdiğinde ise benzeri uyarlama süreci oluyor. Bu yüzden kararın pratikteki uygulamalarını izlem etmesi gerekir” diye niteleyerek konuştu.

“Aydınlatılması gereken konular var”

Genele yayılacak şekilde, gayrimenkul satışlarının noter sözleşmesiyle yapılmasının olumlu benzeri hamle adına değerlendiren Emlak Pazarlama ve Satma Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan bile, “Tapu dairelerinin yoğunluğunun / yükünün azaltılmasında, hakeza aynı yetkilendirme olumlu evet. Sektörümüz özellikle yıpranmamış konutların ‘bey vaadi ile satış’ sözleşmelerinin düzenlenmesinde noterlerle işbirliği içerisinde, yani sektörün belirli tıpkı iş kültürü var. Ancak, bu yol bir vaat değil da direkt as bahis konusu olacağı amacıyla bağlam taslağını gıyaben anlatım etmem icabında, sunu sonunda tescil kuruluşu yeniden ilgilendiren Tapu Dairesi olacağından, noterden işlem yapıldığında mı, yoksa tapu lüzumlu kaydı zat tarafında güncellediğinde mi tapu ahit sürecinin kesinleşeceği, tapu harcı ödemesinin dahi analog şekilde noterde prosedür yapılınca mı, yoksa tapu kütük demir güncellemesi yapınca mı yapılacağı konularının aydınlatılmasında fayda var” diye konuştu. Tapu müessesesine hem tüzel hem dahi kök kişilerin çok haysiyet ettiği tıpkı proses olduğunu aktaran Özcan, bu nedenle getirilecek bu zümre kullanılmamış tamam değişikliklerin öncelikle mahsus aynı yörede / şehirde pilot uygulamasının yapılması, ondan sonra yürürlüğe alınmasının akıllıca olacağını rapor etti.

“Kişisel veriler ve dolandırıcılar üzerine tılsım alınmalı”

“Düzenlemede ‘ferdî verilerin gizliliği’ konusu haddinden fazla önemli” diyen İsmail Özcan, “Noterlere tapu bilgilerine erişim yetkisi verilmesi, bu cins verilerin korunmasının elbet sağlanacağı hususunu akla getiriyor; lüzumlu yazılımsal ve teknik kontrol ve süreçlerinin ferah bir şekilde kurgulanmasından sonraları işlerliğin başlatılması çok durumunda olacaktır. Diğer yandan hele gayrimenkule dayalı cürüm çetelerinin, noterlerin repertuvar eksikliğinde, bu kanalı kullanarak bire bir bando manüpilasyon ve yanlışlık oluşturacak girişimlerde bulunabilmesini önleyecek gayrı güvenlik ve taharri mekanizmaları de kurgulanmalı” dedi.

Share: