Sonuç an haberi: Yılmayan Tunç: Alınan Tedbirlere Karşın, Rapordaki Tavsiyeler Doğrultusunda Gerçekleştirilen Uygulamalara Karşın Bu Kazaların Bitmeme Ediyor Olması,…

AKP Ekip Başkanvekili Yılmayan Tunç, Bartın’daki beyaz zehir faciasına ilişkin, “Soma kazası sonrası kurulan araştırma komisyonunun önerileri doğrultusunda haddinden fazla sayıda aranjman yapıldı. Hayata geçirilenler var, alınan tedbirler var. Bu alınan tedbirlere karşın, rapordaki tavsiyeler doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalara rağmen bu kazaların bitmeme ediyor olması, emreylemek ki bir yerlerde eksiklik var, bunu gösteriyor. Bu konuda TBMM’üstelik tıpkısı araştırma komisyonu kurulmasına dair önergemizi TBMM Başkanlığı’na sunduk. Hem TBMM’nin araştırması hem yargının soruşturması hem da yapılacak yönetsel soruşturmalar neticesinde hadisenin parçalanmamış boyutlarıyla ortaya çıkarılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Bartın’ın Amasra ilçesinde 41 işçinin ölümüyle sonuçlanan beyaz zehir faciasıyla ilgilendiren zaman TBMM Umumi Kurulu’nda mütekellim AKP Kadro Başkanvekili Yılmaz Tunç, şunları söyledi:

“SORUMLULARIN ORTAYA ÇIKARILACAĞINA VE BUNU BİZZAT TAKİP EDECEĞİME BURADAN HEZEL VERİYORUM”

“Amasra maden kuyusu, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ilişkin benzeri alım, 1967’den beri faaliyette. TTK’nın modernizasyonuyla ait adına uçucu uygulamaların başladığı bir ev. Zonguldak-Bartın havzasında dik damarlardan oluşan, tahakküm şartlara rağmen nısıf mekanize sistemin ilk defa uygulandığı ayrımsız eş. Üretimin saniye saniye izlenebildiği, doğal gaz ölçümlerinin dakika be dakika yapılarak kaydedilebildiği, madencilerdeki çipler yardımıyla kamu hareketlerin familya içerisinde strateji edilip kaydedildiği ve elektronik sisteme aktarıldığı, yekpare süreçlerin curcunalı, fon ve yazıların sayısal ortamda anahtar altına alındığı, iş güvenliği uzmanlarının fariza yaptığı, sonsuz denetlenen eroin ocağında kamu bunlara karşın yüreklerimizi dağlayan bu hazin kazanın sebebi mutlak ortaya çıkarılacaktır, çıkarılmalıdır. Bölgenin ayrımsız mebus namına, partimizin ekip başkanvekili yerine bu sorumluların ortaya çıkarılacağına ve bunu bizzat strateji edeceğime buradan alay veriyorum.

“KAZANIN KARACA KUTUSU ARTIK YARGININ ELİNDEDİR”

Amasra Cumhuriyet Savcılığı, HSK’nın de merkezden görevlendirdiği savcıyla bu arada 6 savcı soruşturmayı yürütmektedir. Şu anda kontrol ve ahali koyma işlemleri yapılmıştır. Kazanın olduğu vadi, şu anda olay mahalli kendisine methal çıkışlara kapatılmıştır. Kazanın esmer kutusu bundan sonra yargının elindedir. Bilcümle cihazlar, sayısal sistemler, hepsine halk konulmuştur ve bunlar yargının elindedir. Yekpare kayıtlar incelendiğinde, ilçe mahallinde uzman bilirkişiler yoluyla yapılacak keşif ve araştırmalar neticesinde olayın cümle boyutlarıyla aydınlatılacağına ve sorumlulardan adisyon sorulacağına özden inanıyoruz. Bu kabil kazaların bire bir elan gerçekleşmemesi amacıyla eksantrik ne tedarik alınması gerekiyorsa bunun üstelik alınması amacıyla mücadelemizi sürdüreceğiz.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN ‘KADER’ İLE İLGİLİ CÜMLESİNİ ÇARPITANLAR OLDU”

Soma kazası sonrası kurulan araştırı komisyonunun önerileri doğrultusunda çok sayıda düzenleme yapıldı. Hayata geçirilenler var, alınan tedbirler var. Bu alınan tedbirlere rağmen, rapordaki tavsiyeler doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalara karşın bu kazaların devam ediyor olması, buyurmak kim benzeri yerlerde eksiklik, var bunu gösteriyor. Bu konuda TBMM’bile ayrımsız araştırı komisyonu kurulmasına dayalı önergemizi TBMM Başkanlığı’na sunduk. Hem TBMM’nin araştırması hem yargının soruşturması hem de yapılacak yönetsel soruşturmalar neticesinde hadisenin bütün boyutlarıyla ortaya çıkarılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Cumhurbaşkanımızın ‘kader’ ile ilişkin cümlesini burada çarpıtanlar oldu. Yıldız, tedbire mani değildir. Cumhurbaşkanımızın orada tabir ettiği öncelikle şudur; ‘Hiçbir cümbüş herif hayatının önüne geçemez. Bu konuda alınması müstelzim tedbirlerin kesin alınması gerekir. Almayanlarla ait namına dahi vacip soruşturmaların yapılması gerekir’ diyor. Evvel tedbirden bahsediyor.”

MHP Ankara Saylav Sadir Durmaz ise beyaz zehir faciası karşı şöyle konuştu:

“YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ”

“Bittabi revan canlarımız köylü gelmeyecek, teessürat silinmeyecek, ama kafalarda istifham işareti kalmaması, boşlama yahut ayıp varsa bunun ortaya çıkarılması ve sorumluların belirleme edilmesi açısından bu ayrıntılı anket sonuç kademe önemlidir. Grizu patlaması kortej konusuysa sensörlerin durumu ve takdir eden teknik elemanların değerlendirmeleri muhakkak incelenecektir. Biz birlikte MHP yerine konuyu hem adli ve yönetimsel soruşturma boyutuyla hem birlikte kurulması melhuz Sedir araştırı komisyonu vasıtasıyla yakından izleme edeceğiz.

“SORUMLULARIN BILE AHBAPLIK ÖNÜNE ÇIKARILMASINI HERKESTEN AŞKIN İSTEMEKTEYİZ”

Daha acılarımız çokça tazeyken, henüz patlama eskimemiş olmuşken, henüz işçilerimiz yerey altından üstelik çıkarılmamışken Sayıştay’ın 2017 ve 2019 raporlarında Amasra Tekebbür Müdürlüğü’yle ilgili bölümleri rappadak servis edip kabahatli ve mesul arayışına girenlerin önü arkası fena hâlde araştırılmalıdır. Yaklaşık iki asra benzeyen tıpkı deneyime cemaat olan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve tecrübeli personeli, Sayıştay raporlarının sonucunda ne yapmaları gerektiğini ve ne tedbirleri alacaklarını tabii hepimizden daha iyi bilmektedir. Burada Sayıştay raporlarını es geçtiğimiz, denetleme faaliyetlerini görmezden geldiğimiz banko düşünülmesin, bilakis lüzumlu tahkikatın yapılarak varsa natamam, sorumluluk veya ihmallerin tayin edilmesini, sorumluların birlikte hukuk önüne çıkarılmasını herkesten fazla istemekteyiz.

“KALICI TEDBIR VE ARAMA, BEYAZ ZEHIR FACİALARINI ÖNLEMEDE BALABAN ÖNEME SAHİPTİR”

Tam gelişim sektörlerinde kaymakamlık riski tabiatıyla vardır ama madencilik sektörü doğası gereği özellik arz etmekte, hassaten kayran altı kömür ocakları bildirme çok kazanın ve facianın yaşandığı kayran namına öne çıkmaktadır. Yer altı kömür ocaklarında gelişigüzel damarlı durumun zincirleme halinde birbirini tetikleyebilecek riskleri içerdiği ve dünyanın az daha yeryüzü pres ve sunma riskli işkolu olduğu bilinmektedir. Cenabı Tanrı, Kur’zaman-ı Kerim’üstelik, ‘Geçmiş hazırlık, sonraları tevekkül’ buyurmuştur. Bu konuda uygulayım bilimi kullanımının henüz üstelik artması, çalışanlara ve işverenlere iş güvenliği ve güven kültürünün özgür suretle kazandırılması gerekmektedir. Mihman tilsim ve kontrol, maden facialarını önlemede balaban öneme sahiptir. İşletmelerimizde maliyetine bakılmaksızın iş güvenliği sistemi ve varyemez denetimin faciaları önleme ve avlu kurtarmada etkili olduğunun bilincinde namına bu konudan asla taviz verilmemelidir. bahis konusu kıyamet maatteessüf önce değildir amma son olmasını diliyoruz.”

Share: