Sevda Erdan Kılıç’tan PTT’ye ‘Sürgün’ Tepkisi: “Bakım Gereği Uygulama, Kanser Hastası Sendikacıyı Cümle Teşekkülü Sayrılarevi Olmayan Yere Atmak Midir?

CHP İzmir Saylav Sevi Erdan Kılıç, Bilim-Sen üyesi 27 PTT çalışanının çımbar edildiğini müstakbel sürerek, “PTT, sürgünleri, ‘hizmet gereği’ yaptığını tabir etmektedir. ‘Hizmet gereği’ dedikleri bahis, insanlık dışı uygulamalardır. Bakım gereği aplikasyon, bir sendika yöneticisini İstanbul’dan 1.800 kilometre uzaklıktaki Hakkari Çukurca’ya, kanser hastası olan eksantrik tıpkısı sendikacıyı tedavi olamayacağı, cümle teşekküllü hastane sıfır yere göndermek midir?” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Amor Erdan Kılıç, PTT’deki filiz iddialarıyla ait Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Eriştirme ve Enfrastrüktür Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na istifham önergesi verdi. Konuyla ilgilendiren mukayyet izah işleyen Tığ, PTT’nin anonim ortaklık olduktan sonra muvaffakiyetsiz idarecilerin aksiyon başına geldiğini, yönetici namına görevlendirildiğini ve çalışanlara müteveccih mobbingin arttığını rapor etti. Tığ, “PTT’ye 7 yıldır işçi alımı yapılmamıştır, ancak buna karşın hareket yükü yüzdelik 50 artmıştır. Birkaç personelle çokça gelişim yaptırmayı hedeflemişlerdir. Personel çok yoğun çalışmasına rağmen bağan ücretlerle çalışmaya zorlanmaktadır” dedi.

PTT’deki Bilgelik-Sen üyelerinin bu haksızlığa göz yummadıklarını ve bu durumu kabul etmeyerek seçme platformda haklarını aradıklarını dile getiren Amor Erdan Kılıç, “Gurur yöneticileri, hakaretlerle, mobbinglerle hareket yaptırmaya çalışmaktadır. İş bilmezliklerini öyle tıpkısı noktaya getirmişlerdir ki daha çok kişi yönetmeliklerini dahi tanımadan gelişim yaptırmaya çalışmaktadırlar. Amma unuttukları tıpkı madde var; PTT çalışanları asla yılmazlar, haklarını alana kadar savaşım ederler” görüşünü dile getirdi.

Tığ, çalışanlara yönelik yüklülük, mobbing ve hakaretlerin anbean artması üstüne Bilim-Sen üyelerinin bu durumu protesto etmek için İstanbul ve Batman’dan Ankara’ya sürgünlere, hukuksuzluğa ve liyakatsizliğe cebin yol yaptığını kaydetti. PTT yönetiminin, yetkilerini kötüye kullanarak 4688 çevrilmiş Kamu Görevlileri Sendikaları ve Şişman Konvansiyon Kanun’un ‘sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvencesi’ antetli 18. maddesini isteyerek ve isteyerek çiğnediğini, kendilerini sendikal mücadeleyi koruyan yasalardan faik gördüklerini anlatım fail Tığ, şunları kaydetti:

“Yasaya kilitsiz küreksiz hilaf olmasına rağmen, Marifet-Sen yöneticilerini hisse senedi yerlerinden ve ailelerinden kilometrelerce uzağa ve örgütlenme alanının dışına sürerek faaliyetlerini engellemeye çalışmışlardır. Kurumda yapılan tayin ve becerikli atamalarında yegâne ölçüt, siyasi iktidara yakınlıktır. Anayasal hakları olan matbuat açıklaması etme hakları gelişigüzel defasında engellenmiştir. PTT’dahi yaşanan sürgün politikası, sendika düşmanlığı esasta iktidarın halka düşmanlığının aynı yansımasıdır. Sendika yöneticilerine karşı izlenen düşmanca yöntem bölüt biat ettirmenin, diz çöktürmenin ayrımsız ayrıksı yansımasıdır. Ancak bunu PTT çalışanları ve Selen-Sen üyeleri asla kabul etmediler, bizler da onların bu mücadelelerinde yanlarında olacağız.”

Kılıç, elan ilk sürgün edilen arkadaşlarının geçmiş fariza yerlerine dönmesi için basın açıklamaları yapan, onlara bindi veren Marifet-Sen üyelerinin de sürgün edildiğini üzülerek öğrendiğini bildirdi. 27 PTT çalışanının görev yerlerinden farklı ırak illere veya çalıştıkları ülke içre kilometrelerce uzağa filiz edildiğini belirten Tığ, şöyle dedi:

“Henüz evvel gerçekleşen sürgünlere yapılan itiraza kullanılmamış sürgünlerle kıymet verdiler. PTT, sürgünleri, ‘hizmet gereği’ yaptığını rapor etmektedir. ‘Bakım gereği’ dedikleri laf, adamlık dışı uygulamalardır. Bakım gereği uygulama, ayrımsız sendika yöneticisini İstanbul’dan 1.800 kilometre uzaklıktaki Hakkari Çukurca’ya, amansız hastalık hastası olan ayrıksı benzeri sendikacıyı otama olamayacağı, tüm teşekküllü sayrılarevi olmayan yere çıkarmak midir? Eşi bile kez emekçisi olup iki amiyane çocuğu olan ayrıksı ayrımsız çalışan kadını ailesinden ayırarak Batman’dan Iğdır’a koymak midir bakım? Kuruma senelerce himmet vermiş insanların aile birliklerini katetmek mıdır hizmet? PTT tarihinde yepyeni, şaşılacak tıpkısı biçimde filiz furyası yaşanmıştır. Başmuallim, lider, çıban dağıtıcı unvanlı sendika üyesi onlarca PTT emekçisi yaşadıkları illerden binlerce kilometre ırak illere kendi istekleri dışında gönderilmişlerdir. Görev yeri değişikleriyle İstanbul’dan Erzurum’a, Trabzon’dan Bitlis’e, İzmir’den Ağrı’ya, Mardin’e gezmek zorunda kalanlar de bulunmaktadır. Bu sürgünlerin önümüzdeki haftalarda de devam edeceği ifade edilmektedir. Geçmişi 182 sene öncesine dayanan ve ülkemizin yeryüzü büzük veren kurumları beyninde vadi alan PTT bundan sonra zulümle, mobbingle, liyakatsiz yöneticileriyle, kamu zararıyla ve brüt maaşının 36 merhametsizce ödence alan yöneticileriyle anılır oldu. 20 almanak AKP iktidarları çap kurumlarının içini boşalttı. Kurumların ne güvenirliği hangi bile işlerliği kaldı. Bu kurumları tekrar ayağa eksiltmek ise bizim görevimiz. Bunu yaparken da sürgünlere, zorbalığa, mobbinge dal eğmeyen emekçilerle birlikte yapacağız. Bu sürgünler, bu açığa almalar, bu işten çıkarmalar PTT emekçilerini durduramayacak. Onlar düzentileme mücadelesi veriyorlar. Savaşım edenler değme antlaşma kazanamayabilir fakat kazananlar uğraş edenlerdir.”

İktidara geldiklerinde bu sürgünlere ‘dur’ diyeceklerini belirten Amor Erdan Kılıç, şöyle bitmeme etti:

“PTT emekçileri ‘üç kuruşa’ çalışıp kesim mücadelesi verirken, özge kamu kurumları ve şirketlerindeki AKP’li bürokratlar ve yöneticiler kabil PTT’deki art düzem yöneticiler birlikte 3-5 yerden faziletli maaşlar alarak afiyet sürebilirler! Ama kimsenin şüphesi olmasın, bu keyiflerine Genel Başkanımız Eksiksizlik Kılıçdaroğlu önderliğindeki Cumhuriyet Umum Partisi ve Budun İttifakı yerine bütün gelişigüzel akıbet vereceğiz. Liyakate göre değil sadakate göre yapılan atamalara dur diyeceğiz. Bütün kurumlarda liyakati dolay plana çıkaracağız. Ülkemizin tertemiz gençlerinin mülakatlarla devre dışı bırakılmasına cevaz etmeyeceğiz.”

Aşk Erdan Kılıç, Bakan Karaismailoğlu’na şu soruları yöneltti:

-Bili-Sen yöneticisi ve üyesi 27 PTT çalışanının görev yaptıkları illerden bambaşka illere veya mülk süresince eksantrik ilçeye gönderildiği haberleri gerçeği yansıtmakta mıdır? Eğer makul ise bunun nedeni nedir?

-Serencam 20 yılda, 5 yılda ve 6 ayda değişik tebarüz etmek kaydıyla görev yeri değiştirilen personel sayısı kaçtır? Değiştirilme nedenleri nelerdir?

-Beş ve üstü sayıda görev yeri değiştirilen personel bulunmakta mıdır? Varsa sayısı kaçtır?

-Kendisi ve eşi aynı ilde müteharrik personelin atama ve atamasında bu durumu dikkate alınmaktadır? Ayrımlı değişik illerde müteharrik evli personel var mıdır? Varsa bu personelin toplam sayısı nedir?

“Hizmet gereği” yapılan nasıp ve atamalarda bu gereklilikler nelerdir?

-Bambaşka bir ile atandıktan sonraları yargı ile bozuk fariza namına dönen personel sayısı kaçtır?

Share: