Rektör Çiftçi, Ankara Üniversitesi heyetine Taş Mescit’i gezdirdi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Ekinci, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar beraberindeki heyete Küçük Asya’nun önceki darülhadisi için bilgelik verdi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, beraberindeki umumi heyet üyeleri ve kat başkanlarından oluşan heyetle Çankırı Karatekin Üniversitesini ülfet etti. Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi vasıtasıyla karşılanan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, gerçekleştirilen düet görüşmenin ardından darülfünun itibar defterini imzaladı. Ünüvar ve beraberindeki heyet, henüz bilahare Çankırı Karatekin Üniversitesi Darülhadis İslam Araştırmaları Merkezini mülakat etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti tabir eden Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Dikici, “Tarihi İstiklal Yolu üzerinde, Cumhuriyetin ve Anadolu medeniyetinin denek taşı olan Çankırımızda yükseköğretim kurumları az çok esaslı ayrımsız geçmişe sahiptir. Bildiğiniz için 13. yüzyılda Anadolu’nun önce darülhadisi, ahali beyninde Taş Mescit denilen bu yapıda kurulmuştur. Premodern dönemde esenlik bilimleri ve İslami ilimlerde balaban tıpkısı eğitim merkezine ev sahipliği eden ilimizde Yükseköğretimin geçmişi 1240’lı yıllara büyüklüğünde uzanmaktadır. Restore edilerek 2016 yılında Üniversitemize devredilen bu tarihi ve manevi mekanda zaman aslına uygun yerine hadis dersleri okutulmakta ve Mevlevi gelenekleri yaşatılmaktadır. Siz zer misafirlerimizi yükseköğretime evvelce iri hizmetler veren bu tarihi mekanda ağırlamaktan sonuç derece mutluluk duyduğumuzu terennüm etmek isterim. Üniversiteler iş birliği içerisinde büyüyen, gelişen, bilgiyi üreten ve ürettiği bilgiyi açık kitlelere paylaşılan kurumlardır. Bu bağlamda Sayın Ünüvar’ın ziyaretinden duyduğumuz memnuniyeti zait hususlardan birini antrparantez yâd etmek isterim. Zira Çankırı Karatekin Üniversitesinin temelleri Ankara Üniversitesine merbut namına atılmıştır. Üniversitelerarası teşrikimesai ve ağırbaşlı birliği hem yerelde hem bile millî ölçekte oldukça önemlidir. Bizler üstelik bu aheste birliğini sağlayarak güzelce tıpkı sinerji oluşturmaya bitmeme edecek, şehirlerimiz ve ülkemiz üzere eskimemiş projeler ve çıktılar elde edeceğiz” dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin kuruluşunda Ankara Üniversitesi’nin rolü bulunduğuna bel eden Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi’nin, Türkiye’nin farklı yörelerinde, farklı illerinde bulunan üniversitelerle sağlıklı teşrikimesai ihdas misyonuyla debi ettiğinin altını çizerek, “Dünyada imdi nazik üniversiteler, farklı üniversitelerle teşrikimesai yaparak sığa geliştirme yönünde önemli adımlar atmaktadır. Bugünkü ziyaretimizi bile bu çerçevede aynı önce adım yerine değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Devletin üniversitelere hem fiziki alan hem donanım-donatı hem bile herif gücü anlamında çokça vahim imkanlar sağladığını nâkil Ünüvar, “Öğrenci sayımız ve öğretim üyesi sayımız rastgele geçen dönme artmaktadır. Üretimimizin üstelik buna koşut aynı artma göstermesi gerekmektedir. Yalnız akademik üretim değil, tıpkısı zamanda ekonomiye, sosyal hayata, topluma katkı anlamında birlikte kilolu bazı çıktıların, ürünlerin olması gerekmektedir. İşte bu ürünlerle ilgili yaptığımız ve yazdığımız şeylerin raflarda kalmaması için kesinlikle ileriye çevrik adımlar atmamız gerekmektedir. Bu bağlamda üniversitelerin güçlerini birleştirmesi dirimlik önem yeryüzü etmektedir” şeklinde konuştu.

Üniversiteler arasındaki düet görüşmelerin ve kurumsal paydaşlıkların ülkedeki akademik kültüre katkısının ve öneminin vurgulandığı mülakat katılımcılara verilen ney dinletisi ile sona erdi. – ÇANKIRI

Share: