Otel kılıflı villalara dikkat

Kültür ve Turizm Bakanlığı son yıllarda özellikle Bodrum ve Çeşme’dahi otel iznini derece yaparak mensur edilen villa projeleri üzere harekete geçti.

İmar planında ve inşaat ruhsatında turistik bünye yerine hasıl projelerdeki mevzuata ters kullanımlar ile ilgilendiren olarak Bakanlık müfettişlerinin hazırladığı tabir doğrultusunda Hars ve Turizm Bakanlığı, 27 Mart 2022 haset Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na tutkun Tapu Kadastro, Milli Taşınmazlar, Mekansal Planlama ve Tabiat Varlıklarını Siper Genel Müdürlüklerine, 81 ilin valiliğine ve 81 ilin belediyelerine ayrımsız yazı gönderdi. Dünya’de Fehmi Köfteoğlu imzasıyla kayran alan habere bakarak yazıda, turizm belgeli konaklama tesislerinde çevrim mülk, bitirme irtifakı ve kat mülkiyeti üzere hakların kuruluş edilmemesi istendi.

Amaca uymaz

Yazıda çevrim dünyalık, intaç irtifakı ve itmam mülkiyeti terimlerine vurgu yapılırken şu ifadeler kullanıldı: “Sonuç zamanlarda ilişkin mevzuat hükümlerine ve onaylı ümran planlarının ruhuna ve amacına çapraz şekilde katışık kullanma evet bile tercihli tasarruf alanlarında ilişkin belediyelerden turizm tesislerinin efdal misal ve yapılaşma koşullarından yararlanılarak yapı (inşaat) ruhsatı alınmasına karşın bu alanlarda hane kullanımına müteveccih yapılar nesir edildiği ve sonrasında ise bu yapılar üzerinde devir para, bitirme irtifakı ve tekmil mülkiyeti kullanarak üçüncü kişilere hür devir kendisine hane satışı gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.”

Belediyelere ve tapuya uyarma

Bu durumun, faziletli yapılaşma hakkının kötüye kullanımına ve nahak yarar yaratılmasına etken olduğuna meni edilen yazıda, turizm tesisi ruhsatı almış olan yapıların elan sonraları hane kendisine kullanılmasının engellenmesi istendi. Ekin ve Turizm Bakanlığı, belediyelerden, turizm tesisi olan yapıların devre para, tekmil mülkiyeti veya intaç irtifakına konu olamayacağına ilgili tapu siciline ihbarname yapmasını ve bina kullanım izin belgesi (yerleşim) vermemesini istedi. Tapu müdürlükleri birlikte turizm tesisi kendisine mensur edilen yapılara devir mülk, intaç irtifakı ve bitirme mülkiyetli tapu verilmemesi üzerine uyarıldı.

Raporda ne deniyordu?

Vekâlet müfettişlerinin hazırladığı raporda, “Turizm emsali kullanılarak bölük gayeli binalara dönüştürüldü ve satışa daha çok. Turizm yapılarının ayrı ayrı özgür büro yerine gösterilerek ikmal irtifakına bahis edildiği ve üçüncü şahıslara satışının önünün açıldığı belirleme edildi” deniyor.

Raporda tamlanan hususlar

-Ruhsata marjinal olarak bodrum katları açığa çıkarılarak iskâna konu edildi. Emsale gönül olması gereken bodrum katlar misal harici gösterilerek caba kabil kazanıldı, fazla villa, göz, turizm tesisi yapıldı.

-Turizm emsali kullanılarak konut amaçlı binalara dönüştürüldü ve satışa artık.

-Kıyı kanununa hilaf olarak önceki 50 metrede yapılaşma görüldü.

-Plana uymaz metanet duvarları ve dolgular yapılarak kıyıda alanlar ve villa bahçeleri oluşturuldu. Savruk ve ruhsatsız iskele, dolgu, bucak düzenlemeleri, asansör kuleleri yapıldı ve kıyının tahribatına kat açıldı.

-Gelişigüzel yapı ruhsatı alınmasına karşın, bu tesislerin basamak gayeli kullanımlara dönüştürüldüğü görüldü.

-Turizm yapılarının ayrı ayrı bağımsız milletvekili seksiyon namına gösterilerek bitirme irtifakına konu edildiği ve üçüncü şahıslara satışının önünün açıldığı belirleme edildi.

-Turizm tesislerini heveslendirmek için getirilen avantajların hane kullanımı şeklinde kullanılarak turizm yatırımcıları arasında haksız rakiplik oluşturduğu belirlendi.

Share: