Nem ve Sağlığımız

Nem, sağlığımız ve refahımız üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Bu nedenle, nemin nasıl oluştuğunu ve bağıl nem ile mutlak nem arasındaki farkı anlamamız önemlidir.

Nem kurutucular, evinizde veya çalışma alanınızda havadaki fazla nemi uzaklaştırmak istediğinizde kullanılan makinelerdir. Bu makineler, çalışırken çevredeki ortamdan nemi filtrelemek için nem gidericiler kullanır.

Nem, havadaki su buharı içeriğinin bir ölçüsüdür. Bağıl nem, havadaki nem miktarının yüzde değeridir. Mutlak nem, ne kadar su buharının belirli bir hava hacmi olduğunu tanımlar ve metreküp başına gram (g/m3) olarak ölçülür.

Nem kurutucuları ayrıca nem seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olmak için kullanılır. Bu makineler, havadaki nemi uzaklaştırmak ve daha sonra yeniden kullanım veya bertaraf için toplanabilen yoğuşmaya dönüştürmek için ısı değişimini kullanır.

Bağıl Nem, havadaki su buharı miktarının, belirli bir zaman ve yerde tüm havadaki toplam su buharı miktarına oranını ifade eder. Mutlak Nem, bir metreküp havada litre cinsinden ne kadar su buharı olduğunu ifade eder. Nem, sıcak sıcaklıklar, yüksek nem ve hafif rüzgarlar tarafından kolaylaştırılan Dünya yüzeyinden su buharlaştığında oluşur.

Makale daha sonra nem kurutma cihazı ve nasıl çalıştıkları hakkında konuşmaya devam ediyor. Ayrıca, mevsimler boyunca nem seviyelerini değiştiren hava değişiklikleri nedeniyle çoğunlukla kış aylarında nasıl kullanıldıklarından da bahsediyor.

Bağıl nem (RH), ne kadar su buharı bulunduğunun bir fonksiyonu olarak havada ne kadar nem olduğunu gösteren bir yüzdedir. Mutlak nem (H), sabit sıcaklık ve basınçta kuru havanın birim hacmindeki saf su moleküllerinin miktarını ifade eder.

Buharlaşma ve Yoğuşma

Nem, buharlaşma ve yoğuşma nedeniyle mevcuttur. Bir nesnenin yüzeyinden buharlaşma, genellikle atmosferde daha fazla su buharı olduğu için, ısındığında meydana gelebilir. Bu, sağlığımız için olası sonuçları olan düşük bir bağıl neme neden olur. Öte yandan, daha soğuk nesneler sıcak nemli havayla temas ettiğinde yoğuşma meydana gelir, bu da onları nemli hale getirir ve yüksek düzeyde nemin yanı sıra küf oluşumu gibi sağlık risklerine yol açar.

Nem alma cihazı: Kapalı muhafazası içerisine yerleştirilmiş kondenserler vasıtasıyla ortam nemini emerek ev, ofis gibi ortamlardaki fazla nemi azaltmak veya uzaklaştırmak için kullanılan makine. Aynı zamanda endüstriyel mekanları ısıtma için ısıtıcı kiralama iyi bir seçenektir.

Nem, havada su buharının bulunmasıyla oluşur. Bağıl nem veya mutlak nem olarak sınıflandırılabilir. Belirli bir hava hacminde bulunan su buharı kütlesinin bir yüzdesi olan bağıl nem ile yüzde olarak ölçülür. Tipik olarak, çoğu zaman kendimizi rahat hissettiğimiz aralık olan 20 ila 25 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda ölçülür. Ortalama olarak, Bağıl Nem %30 civarında kalacaktır.

Nem giderici, bir odadaki/alandaki fazla nemi gidermeye ve mümkün olduğu kadar kuru hale getirmeye yardımcı olan cihazlardır. Aşırı hava koşullarında ıslak yüzeylerin kurutulması söz konusu olduğunda, bir binanın içindeki veya hatta dışarıdaki nemi kontrol etmek için de kullanılabilirler.

Share: