Nazır Özer: “Liselerde ortaya çıkan okullar arası sükse farkının kaynağı okul öncesi eğitimdir”

Bakan Özer: “Liselerde ortaya çıkan okullar arası muvaffakiyet farkının kaynağı meslek öncesi eğitimdir”

Milli Yetişek Bakanı Mahmut Özer:

“Bu ülkenin gençlerinin haddinden fazla daha kognitif ve kognitif sıfır becerilerini yekpare yerine semirtmek amacıyla okul öncesi yatırımı yaptım”

“Akademik yerine başarılı öğrencileri mesleksel eğitimden ve mortocu hatiplerden koymak üzere katsayı uygulaması yapıldı”

“Gariplerin değil herkesin elektrik merkezi kendisine mesleki eğitime yönelebilmesinin mekanizmalarını mensur edebilmektir hamur yetişek sistemi”

” Türkiye’birlikte 4 zait 4 ile 8 yıl modern terbiye planlaması yapılıyor sonra mesleksel yetişek devreye giriyor”

“Mesleki eğitim merkezlerindekilerin yüzde 55’i 18 yaşın üstünde. Hangi çocuk işçiliği?”

“Kadınları henüz hayat dolu yapacağız, istihdam kabiliyetlerini artıracağız”

ANKARA – Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ekol öncesi eğitimin yalnızca eğitimde punt eşitliği için koskocaman ayrımsız kapsam olmadığını belirterek, “Eğer 5 yaşındaki okullaşma oranı yüzdelik 11’se bu ülkenin garibi ekol öncesi eğitime erişemiyorsa birinci sınıfta hazır bulunmuşlukta kilolu fark tamam. Ben bu farkı kapatamam. Liselerde ortaya sâdır okullar arası başarı farkının kaynağı ekol öncesi eğitimdir” dedi.

Milli Yetişek Bakanı Mahmut Özer, bakanlığın 2023 yılı bütçesinin TBMM Traksiyon Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Nazır Özer, verilerle mütekellim, asetat benzeri bakan olduğunu savunarak, “Yapabildiğime yaparım derim ve yaparım. Yapamadığıma da yapamam derim ve saraka vermem. Allah’a şükür 15 ay içerisinde Cenabıhak beni tek utangaç etmedi. Tıpkı sene içerisinde İstanbul’üstelik göreve geldiğim antlaşma 147 parça ululuk anaokulu vardı. Bin 538 sunum özel tedris anaokulu vardı. Bin devam anaokulu yaptık İstanbul’a. İstanbul’üstelik 5 yaşındaki okullaşma oranları yüzdelik 45’ti. Şu anda yüzdelik 90’a geldi. Bizden ilk neden yapmadıklarını önceki bakana sorun. Sebep yapmadığını sevgili” diye konuştu.

“Liselerde ortaya çıkan okullar arası sükse farkının kaynağı meslek öncesi eğitimdir”

Okul öncesi eğitimin sadece eğitimde punt eşitliği üzere mehabetli aynı format olmadığını kaydeden Özer, “Ego ne üzere ekol öncesi eğitime önem verdim? Çünkü ekol öncesi eğitim, eğer 5 yaşındaki okullaşma oranı yüzde 11’se bu ülkenin garibi okul öncesi eğitime erişemiyorsa bir numara sınıfta amade bulunmuşlukta yoğun ayırt olur. Ego bu farkı kapatamam. Liselerde ortaya sâdır okullar arası sükse farkının kaynağı okul öncesi eğitimdir. Ben kaynağa indim. Aynı yılda yaptığımız bu görüngü aynı devrimdir. Bunu terbiye tarihi henüz sonraları yazacaktır” ifadelerini kullandı.

“Bu ülkenin gençlerinin çokça elan bilişsel ve bilişsel olmayan becerilerini cümle namına katmak için ekol öncesi yatırımı yaptım”

Okul öncesi eğitimin elden kognitif becerileri geliştiren benzeri yetişek kademesi olmadığını ifade fail Icra Vekili Özer, “Amerika’daki boylamsal çalışmalara baktığınız ant ekol öncesi eğitime devam fail bireylerin, eğitimde ve istihdamda kaldıkları sürenin okul öncesi eğitime bitmeme etmeyen bireylere göre çokça henüz faziletkâr olduğunu ve suça meylin çok elan birkaç olduğunu ortaya koymaktadır. Ben bu yatırımı yaparak, bu ülkenin gençlerinin çokça daha bilişsel ve kognitif olmayan becerilerini kül namına çoğaltmak için meslek öncesi yatırımı yaptım. Haddinden Fazla az maliyetle yaptım bunu” dedi.

“Akademik yerine kalburüstü öğrencileri mesleki eğitimden ve mortocu hatiplerden girmek üzere katsayı uygulaması yapıldı”

Vekil Özer, nezaret görevinde evleviyet verdiği ikinci konunun mesleki terbiye olduğunu aktararak, “Sabahtan beri eğitimde punt eşitliği ile ilgili konuşuyorsunuz. Neymiş katsayı uygulamasını YANLIŞSIZ Parti iktidarı çıkardı. Katsayı uygulaması ne yapıldı bu ülkede? Bu ülkede gariban kişileri mesleksel eğitime gidip hiçbir yere yerleştirmemek için yapıldı. İş gücü piyasasının gerekseme duyduğu kalifiye eş kaynağını yetiştirmemek amacıyla yapıldı. Akademik olarak kalburüstü öğrencileri mesleki eğitimden ve imam hatiplerden hafiflemek için yapıldı” değerlendirmesini yaptı.

“Gariplerin değil herkesin çekim merkezi kendisine mesleki eğitime yönelebilmesinin mekanizmalarını mensur edebilmektir soy terbiye sistemi”

“Tığ 28 Şubat’ın akıttığı suyu aksine çevirdik” diyen Bakan Özer, “Yüzde 1’lik sükse diliminden mektepli almaya başladı patika liseleri. ASELSAN Mesleksel Lisesi, TEKNOPARK İstanbul Mesleksel Maharet Küçük Asya Lisesi, İTÜ, Kader Beceri Üniversitesi Mesleksel Teknik Rum Lisesi, Konya ASELSAN Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, en son Demirören Medya Mesleksel Teknik Anadolu Lisesi 0.12 puanla mektepli aldı. İstanbul Marifet Lisesi’ne gidecek öğrencinin aldığı puandan daha faziletkâr puanlı öğrenci çığır lisesine gitti. İşte bu akıntının bilakis dönmesi demektir. Gariplerin değil herkesin cazibe merkezi namına mesleki eğitime yönelebilmesinin mekanizmalarını inşa edebilmektir üs eğitim sistemi” diye niteleyerek konuştu.

“Türkiye’birlikte 4 fazlalık 4 ile 8 sene Komprehensif (çağdaş eğitim planlaması) eğitim yapılıyor sonra mesleksel eğitim bilimi devreye giriyor”

Almanya modeli eğitim sisteminin zir toplumsal sınıfı kahir aynı mesleki eğitim sistemi olduğunu söyleyen Vekil Özer, “On yaşında ‘tracking’ yapıyor. On yaşında Türk çocuklarını mesleksel eğitime gönderiyor. Akademik çizgiden döndürüyor. Türkiye’üstelik 4 zait 4 ile 8 yıl Komprehensif (gündeş terbiye planlaması) eğitim bilimi yapılıyor sonraları mesleki eğitim devreye giriyor. Biz mesleki eğitimdeki bu iyileştirmeyi yaparken aynı zamanda geleneksel; çıraklık, kalfalık, teknik ile ilişkin basit devrim yaptık” ifadelerini kullandı.

“964 bin çırak, kalfa, uz mesleki yetişek merkezinde”

Nazır Özer, geçtiğimiz sene görüşülen bütçede Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ı belen yazar, mesleki eğitim merkezlerinde 1 milyon şakirt, kalfa ve ustanın olacağını söylediğini hatırlatarak, “2022’nin 3 Kasım’ındayız. 964 bin şakirt, kalfa, becerikli mesleki terbiye merkezinde. Şakirt kalfa kim için lazım? Siftinlik ve mutedil boyutlu işletmeler üzere zaruri. Bu ülkenin ‘Öğretimde, İstihdamda yahut Eğitimde Değil (NEET)’, dedikleri enstrümana ihtiyacı var. Illet, zira eğitimle iş gücü piyasasının geçişkenliğinin performansını ölçer. Peki makul, Türkiye’nin ortalaması bu durumda yüzdelik 24’lerde. OECD ortalamasının iki tiran. Biz vekillik adına bununla ilgilendiren dört husus yapıyoruz” dedi.

“Mesleki eğitim bilimi merkezlerindekilerin yüzdelik 55’i 18 yaşın üzerinde. Ne yavru işçiliği?”

NEET oranını budamak amacıyla yaptıkları ilk hamlenin mesleki yetişek merkezlerini yükseltmek olduğunu anlatım fail Icra Vekili Özer, “İşte 964 bin kişinin yüzdelik 55’i 18 gözyaşı üzeri. NEET 15-29 yaş aralığında. Ne eğitimde hangi istihdamda olan kesimi mesleki yetişek merkezi ile buluşturuyoruz, siz çocuk işçiliği diyorsunuz. Şanlı evet. Yüzde 55’i 18 yaşın üzerinde bunların. Hangi bala işçiliği?” dedi.

Vekil Özer, NEET oranını azaltmak üzere yaptıkları ikinci hamlenin meslek öncesi eğitime envestisman olduğu bilgisini vererek, “Sabahtan beri seks eşitliğinden istihdamdan bahsediyorsunuz hisse senedi gücü piyasasında. Eğer meslek öncesi eğitimi yaygınlaştıramıyorsanız kadının istihdamını sağlayamazsınız. Şayet meslek öncesi eğitimi yaygınlaştıramazsınız tek ebeveynli bireylerin istihdama katılımını zorlaştırırsınız. İş gücü piyasasında ovma meydana dirimsel. İşte ben meslek öncesi eğitimi yaygınlaştırarak o istihdama katılma potansiyeli olduğu halde okul öncesi eğitime çocuğunu gönderemeyen kadınların istihdamını artıracağım” dedi.

“Kadınları elan dallı güllü yapacağız, istihdam kabiliyetlerini artıracağız”

NEET oranını kesmek amacıyla yaptıkları üçüncü hamlenin maltalık boyu öğrenme olduğunu nâkil Vekil Özer, “Milli Eğitim Bilimi Bakanlığı yemeden içmeden eğitim çağı nüfusuna eğitim vermiyor. Yetişkinlere bile eğitim bilimi veriyor. 998 sunum el yetişek merkezinde 30’un üzerinde tekemmül enstitüsü üzerinden cümle vatandaşlara eğitim bilimi hizmeti veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2021’bile 4-5 milyon yetişkine eğitim bilimi verdi. 2022 yılında dedik ki: Gelişigüzel ay aynı milyon vatandaşa ulaşacağız. Illet biliyor musunuz? Çünkü bunların yüzde 70’i eş. Kadınları daha faal yapacağız. İstihdam kabiliyetlerini artıracağız. Şu ana kadar 10 milyon 500 bin vatandaşa ulaştık” diyerek konuştu.

“Orta öğretimdeki okullaşma oranını bire bir sonraki bütçeye Garo Bey’e rağmen yüzde yüze ulaştırarak geleceğiz”

NEET oranını budamak için yaptıkları dördüncü hamlenin yeni kurdukları Erken Uyartı Sistemi olduğunu belirten Nazır Özer, “Erken tecezzi risk olan tüm bireyleri yegâne yegâne strateji ediyoruz. O çocuklarımızın hepsini inşallah yetişek ile buluşturacağız. Mutedil öğretimdeki okullaşma oranını aynı sonraki bütçede yüzdelik yüze ulaştırarak geleceğiz. Garo Bey’e rağmen” ifadelerini kullandı.

“Ayrımsız eğitim sistemi öğretmeni kadar güçlüdür” sözünü alıntılayan Vekil Özer, “Bire Bir topluluk öğretmeni büyüklüğünde güçlüdür. Evet öğretmene hangi yapıyoruz? Sadece özlük hakkı değil. Özlük hakkı ile ilişkin tıpkısı güruh iyileştirmeler yapılıyor. Öğretmenlerin genişlik iri ihtiyacı olan özdek hayat boyu öğrenenler namına daima ferdî ve mesleki gelişimlerini çok boyutlu yerine destekleme ihtiyacı” dedi.

“Meslek müdürüne parayı gönderirim, öğretmenin eğitimini planlar. Okula bütçe gönderirim, okulun ihtiyaçlarını karşılar”

Özer, öğretmenlerin mesleksel gelişiminde mehabetli sekans değişimi yaptıklarını savunarak, “Bakanlık olarak, merkezi adına öğretmenin mesleki hareket planlamasını bıraktık. Okullara bıraktık. Okullarda öğretmenler, öğretmenlerinin hangi eğitimi almasını istiyorsa tığ hemen bütçe gönderiyoruz. 2021 yılında geçer not bütçe, 8,9 milyon liraydı. 2022 yılında 292 milyon liralık bütçe kullandık. Bunun 210 milyonu okullara gönderdik. Tıpkı mebus arkadaşımız, ‘okulları ayağa kaldırmamız lazım’ dedi. Okullar böyle ayağa kaldırılır. Meslek müdürüne parayı gönderirim, öğretmenin eğitimini planlar. Okula bütçe gönderirim, okulun ihtiyaçlarını karşılar. Kimseye de muhtaç gayrimümkün. Ne STK’ye hangi sendikaya ne bile bambaşka paydaşa eksikli tamam. Mıhlı ayakta durur. 2020 yılında bu ülkede hoca başına sakıt terbiye saati 44 saatti. 857 bin sınıfın yüzdelik 56’sı yirmi ilkokul kişinin altındadır. Tabii gönlümüzdeki bunun çok elan öteye taşınmasıdır. Bunun için çırpınıyoruz. Güçlendirmeleri bunun amacıyla yapıyoruz. Yadımlama-imal çalışmalarını bunun amacıyla yapıyoruz” diye konuştu.

“Sizin öğretmene verdiğiniz değer bu: Sarıklı ucunda mülk varsa masraf, mülk yoksa gitmez diyorsunuz”

Muallimlik Çığır Kanunu’na ilişkin mütekellim Bakan Özer, “Muallimlik patika kanunu simgesel namına öğretmene mahsus bir saygının ürünüdür. Bu birlikte YANLIŞSIZ Tümen iktidarına felek olmuştur. 20 yıllık yatırımı, öğretmenlik iz kanunu ile taçlandırmıştır. Siz öğretmenleri aşağılıyorsunuz. Biz muallimlik iz kanunu umum öğretmenlerin şahsi nüfus haklarını ıslah etmek amacıyla yapmadık. Tığ kariyer sistemini sistematik içerisinde öğretmenlerin lisansüstü icraat, doktora çalışmaları ve sınırlı tıpkısı kıdem yılında tıpkı dizgesel çerçevesi üzere ayrımsız erkek hakkı ile destekleyecek tıpkısı düzenek adına düz yazı ettik. Bunu basitleştirip birlikte ‘öğretmenin yeterliliğini ölçmüyormuş, yegâne macerasız imtihan ile ehlivukuf öğretmen mi olurmuş, olmazmış’ diye niteleyerek bunu süfli tıpkısı şekilde abuk sabuk bağlamların içine kaplamak öğretmenlere saygısızlıktır. O bulunmaz öğretmenlerimiz, zorunlu olduğu üzere katılmıyor. Öğretmenlerin yüzdelik 98’i başvurdu. Servet ucunda diyorsunuz. Sizin öğretmene verdiğiniz ayar bu. Hoca ucunda mülk varsa gider, dünyalık yoksa gitmez diyorsunuz. Hoca bayraktır, onun için öğretmenin olduğu kayran vatandır. Sarıklı bizim yetişek sistemimizin genişlik kutsalıdır” dedi.

“Ağababa siz sebep yapmadınız tek öz?”

Mugayeret milletvekillerine, çocukların okullaşması ile ilişkin vacip imkanların illet daha önce sağlanmadığı sorusunu götüren Vekil Özer, “Ümranlı ülkeleri ele alıyorsunuz. OECD ülkelerine bakın. O ülkeler 1950’li yıllarda ülkelerinin bilcümle eğitim kademelerindeki okullaşma oranlarını yüzde 90’a ulaştırdı. Türkiye neden 2002 yılını bekledi? Küçümseyesiniz diye niteleyerek mi? Peki hakeza süssüz mı oldu? Ücretsiz betik yıllardan veriliyor. 4 buçuk bilyon betik çocuklara veriliyor. O sizin ‘kenara atıyorlar’ diyerek küçümsediğiniz amma Cizre’de, Silopi’bile gelişigüzel çocuğun elinde iri tutkuyla taşıdığı kitapları celal veriyor. YANLIŞSIZ Parti yaptığı devir görevi, ondan esbak zamanlarda hep keyfinde aleminde. 5 yaşındaki okullaşma oranı yüzdelik 11. Bunlarda tek maslahat namevcut öyle mi? Ölçülü öğretimde okullaşma oranı yüzdelik 44. Tek mesele yok. Ama biz yüzde 95’e çıkardığımız ant ‘AK Fırka’nin görevi zaten, yapması gerekiyor’ diyorsunuz. Cet siz illet yapmadınız tek özdek?” ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin peşi sıra Milli Eğitim Bakanlığının 2023 yılı bütçesi akseptans edildi.

Share: