Müteahhitler ‘sürdürülebilir şehirlere’ odaklandı

Küresel abuhava değişikliğine alın değişik zirveler ve etkinliklerle çareler aranırken müteahhitler da bu süreçte “sürdürülebilir site” hedefine odaklandı.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Ermiş, 8 Son Teşrin Acun Kentçilik Haset öncesinde değerlendirmede bulundu.

Acun Kentçilik Haset’nün bu yıl global çapta, henüz önceki on paralık olmadığı büyüklüğünde tehlikeli tıpkısı abuhava kriziyle mücadele gündemi içinde kutlandığını tamlayan Eren, “Dünyada kentleşme anında sürerken toptan abuhava kriziyle gelişigüzel ‘sürdürülebilir şehirler’ üzere alınması müstelzim önlemler aciliyet kazanmaktadır.” dedi.

Mürekkep Milletler (BM) verilerine göre, 2007’den bu yana acun nüfusunun yarısından fazlasının şehirlerde yaşadığına işaret fail Ermiş, bu oranın 2030 yılına kadar yüzde 60’a çıkmasının beklendiğini söyledi.

Ermiş, küresel gayrisafi elverişsiz içi hasılanın (GSYH) yaklaşık yüzdelik 60’ına katkıda mevcut şehir ve metropollerin, tıpkısı zamanda küresel karbon emisyonların dahi tahminî yüzde 70’i ile gerçeklik kullanımının yüzdelik 60’ından fazlasını oluşturduğunu bildirdi.

“100 yıllık hesaplı ömürleri olan yapılar nesir edilmeli”

Mevcut tabloda “sürdürülebilir yapım” kavramının öneminin arttığını vurgulayan Ermiş, şöyle konuştu:

“Bu kapsamda gelecek kuşakların gereksinimlerini dikkate almayı, kaynakların mübarek kullanılmasını, enerjinin korunmasını ve çevreye duygulu çatı malzemesi seçimini içeren politikalara gerekseme duyulmaktadır. Nedeniyle öncelikle mimar, mühendis ve ustalık müşavirlerin kullanımıyla bilimin el göstericiliği civar plana alınmalı. 20-30 sene sonra yine dönüştürülecek değil, 100 yıllık ekonomik ömürleri olan yapılar inşa edilmeli. Site mimarisi da bu yaklaşımla şekillenmeli ve sıkça değişikliğe gidilmemelidir.”

Muazzez, yeşil çatı ve artağan erke teknolojileri kullanımıyla bu amaca müteveccih yenilikçi/yaratıcı projelerin de rüçhan yerine desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

“Türkiye açısından kentsel inkılap dirimlik önem taşıyor”

Deprem riskinin faziletkâr olduğu Türkiye açısından kentsel dönüşümün hayati ehemmiyet taşıdığına dikkati çeken Eren, şunları kaydetti:

“Bu dönüşüm total bazda kentsel altyapı, tarihi ve çevresel nesiç ile başta mülkiyet hakkı olmak için kesim sakinlerinin parçalanmamış hakları gözetilerek, planlanarak uygulanmalı. Tercihler kişilere özel değerlendirmelerden arındırılmalı. Planlama aşamasında antrparantez yapım atıklarının çevresel etkileri ve kalın kafalı kazanımı de dikkate alınmalı.”

Ermiş, depremle mücadelede kolaylıkla odaklanılması gereken adımları birlikte “ehil yapı müteahhidi, hayat dolu bina denetimi, tam mühendislik sistemi, mesleki ehliyet belgeli iş gücü, birinci sınıf malzeme, çok cepheli ümran mevzuatı ve bilinçli kamuoyu” namına 7 başlıkta özetledi.

“Bakir finansal araçların ortaya konulması elan fazla gündemde olacak”

Alelhusus bina müteahhitlerinin sınıflandırılması yönünde atık önceki adımların sevinme verici olduğunu tamlayan Aziz, çalışmaların daha bile hızlanmasını irade ettiklerini söyledi.

Muazzez, kentsel dönüşümün hızlanması ihtiyacı çerçevesinde yıpranmamış mali araçların ortaya konulmasının üstelik ati dönemde elan çok gündemde olacağını sözlerine ekledi.

“Enerjiyi eli nimetli iletilmek zorundayız”

Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu de enerji maliyetinin tam dünyada arttığına dikkati çekerek, “Birlik şehirlerimizde depreme dayanıklı, erke bol yapıların sayısını tezyit etmek için sürdürülebilir binalara odaklanmalıyız.” dedi.

Küçükoğlu, toptan iklim krizinin enerji kaynaklarının sürdürülebilir olması amacıyla şehirlerde verimliliği mecburi kıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bilcümle dünyada bunaltıcı benzeri şekilde kalan maliyetler hem üreticiyi hem birlikte tüketiciyi bu konuda elan duyar kuzuluk getiriyor. Yaşadığımız binalarda enerji tüketimini tenkis etmek ve ati nesillere henüz dosdoğru, hayat kalitesi elan faziletkâr şehirler tezyit etmek hesabına enerjiyi eli nimetli çalmak zorundayız. Bu zihin sebebiyle hem aşama bütçesine hem bile ekonomimize kısık oranda tasarruf sağlayabiliriz.”

Enerji verimliliği konusunda geliştirilebilecek haddinden fazla fazla kayran olduğunu vurgulayan Küçükoğlu, ithal edilen enerjinin genişlik iri kısmının ev ve hizmetler bölümünde kullanıldığını anlattı.

Küçükoğlu, mecmu enerjinin yüzde 35’inin hane ve hizmetlerde, yüzde 34’ünün sanayide, kalanın ise iblağ, ekincilik ve hayvancılık ile enerji dışı alanlarda tüketildiğini belirterek, şöyle bitmeme etti:

“Konut ve hizmetler tarafındaki 20 bilyon dolar seviyesinde tüketilen enerjinin yüzdelik 30 ila 40’ını artırım edebiliriz. Bunun üzere mukteza yeteneklere, altyapıya, temas tür enerji artağan enstrümanları hayatımıza geçirerek enerji tasarrufu elde etme imkanına sahibiz. Bu artırım miktarı hem iklimin korunması hem dahi ülkemiz ekonomisinin cari açığının akla yatkın yönetilmesine hem da elan mebzul şehirlerde yaşamaya katkı sağlayacak aynı seviyede.”

“Yalıtımla tahminî yüzde 90 enerji tasarrufu sağlayabiliriz”

Isı Akarsu Ses ve Hararet Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Umumi Heyet Başkanı Emrullah Eruslu ise Türkiye’nin tekmil şehirlerinin erke tasarruflu, sakıncasız ve dosdoğru binalara sahip olması üzere kentsel dönüşüm fırsatının iyi değerlendirilmesi gerektiğini tabir ederek, “Eğer kentsel dönüşüm sürecinde yeniden inşa edilecek parçalanmamış binalarda elektrik kalınlıklarına önem verirsek, tek canlılık yapılmamış ayrımsız binaya bakarak kısaca yüzdelik 90 erke tasarrufu sağlayabiliriz.” diyerek konuştu.

Eruslu, Türkiye’deki binaların yüzdelik 80’inde ısı yalıtımı bulunmadığını ve şehirlerde meri yalıtım kalınlıklarının Avrupa’de bire bir iklim kuşağında meydan alan şehirlere göre geride olduğunu kaydetti.

Binalarda beğenilen enerjinin yüzdelik 80’lik bölümünün sıtma ve soğutma üzere tüketildiğine bel eden Eruslu, “Kendi kaynaklarımızla ürettiğimiz enerjiyi da dahil ettiğimizde Türkiye’nin bütün erke maliyeti kısaca 60 bilyon dolar civarındadır. Ülkemizde elden binaların enerji bol arkaç getirilmesiyle seçme yıl 9 milyar dolar artırım elde ika potansiyelimiz var.” ifadelerini kullandı.

Bölük alırken ilgi! Müteahhitlerin tapu oyunu…

 

Türk müteahhitler güçlükle dışında 17.8 bilyon dolarlık proje üstlendi

 

Aut üstencilik hizmetleri amacıyla denklik mekanizması kurulacak

 

Share: