KONYA OVASI’NDA IÇBÜKEY GÖSTERI PLANI HAZIRLANACAK

KONYA’nın Karapınar ilçesinde, düz altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle meydana gelen obrukların sayısı 2 bin 600’ü geçti. Bunun konusunda Konya AFAD ile Ankara Üniversitesi ortada, ‘Obruk alanlarının tespit edilmesi’ projesi kapsamında tarım ekonomisi ve tarım yayın deseninin obruklara etkisinin araştırılması’ üzere ortak çalışmalar yürütülmesi kapsamında tören düzeni imzalandı. Protokole bakarak, riskli belirlenen bölgelerde insansız hava uzlaştırıcı ile periyodik uçuşlar gerçekleştirilip topoğrafik çöküntülerin belirleme edilip edilemediği, erken müşahede ve uyarı çalışmalarına uygunluğu belirlenecek.

Konya Havzası’nda kayran altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana mevrut ve çoğunluğu Karapınar ilçesinde mevcut obrukların sayısı 2 bin 600’ü geçti. Bölgede devir geçtikçe sayısı mütezayit obruklar üzere harekete güzeşte Konya İl Kıyamet ve Müstacel Nitelik Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi Ekincilik Fakültesi ortada ‘Içbükey alanlarının belirleme edilmesi’ projesi kapsamında ekincilik ekonomisi ve ekincilik iz deseninin obruklara etkisinin araştırılması üzere kuma icraat yürütülmesi kapsamında, AFAD Konya İ Müdürü Nasip Kele ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar beyninde tören düzeni imzalandı.

OBRUK DUYARLILIK HARİTASI ÜRETİLECEK

Proje kapsamında bölgede meydana gelen konkav oluşumları sınıflandırılarak, türleri modellenecek, akla yatkın litolojik özelliklere erbap olan yer bilimsel birimlerin sınırları güncellenecek. Konkav oluşumunda önemli cila oynayan yapısal yer bilimsel unsurlar, hidrojeolojik ve meteorolojik koşullar gibi natürel etkenlerle aşırı ve kontrolsüz yer altı suyu kullanımı kadar insan bilimsel etkenlerin konkav oluşumundaki payı ortaya çıkarılacak. Bu çalışmanın sonucunda topografyada içbükey tekstil izleri veren değişimler belirlenerek, mukaar oluşturması muhtemel alanlarda jeolojik, jeofizik çözümleme ve ölçümler yapılarak doğruluğu arama edilecek. Bu kapsamda riskli belirlenen bölgelerde insansız albeni aracı ile mevkut uçuşlar gerçekleştirilip, topoğrafik çöküntülerin belirleme edilip edilemediği, er müşahede ve uyarı çalışmalarına uygunluğu tespit edilecek. Tekmil bu verilerin ışığında matematiksel nüsha üretilerek Konya için Mukaar Duyarlılık Haritası üretilecek ve akabinde de konkav eylem planı hazırlanacak. Kamu yer verilerinin bu yıl sonu itibariyle tamamlanmasıyla Konya Obruk Duyarlılık Haritasının üretimi 2023 yılında tamamlanacaktır.

TARIMIN OBRUKLARA ETKİSİ ORTAYA KONULACAK

Bu protokolle konkav oluşumunun kitap deseninin yoğunluğuyla ilişkisi irdelenecek. Ağırbaşlı olan ürünün akarsu ihtiyacı, verilere bakarak hangi büyüklüğünde su kullanıldığı ortaya konulacak. Sulanan tarım arazisinin ve büyüyen tarım ürününün tuhaf yükte yaptığı ağırlığı belirlenecek. Sulamayla tarımda beğenilen matbu ve ilaçların topraktan süzülerek alttaki çatlak oluşturması ve oluşmuş boşluğu büyütmesi ihtimalleri üzerinden çalışmalar yürütülerek, tarımın şümullü tıpkı şekilde obruklara etkisi ortaya konulması hedefleniyor.

Share: