konut kredisi ayrıntıları anlaşılan oldu

İlk Evim Konut Kredisi ve Genişletilmiş Konut Kredisi paketine ilgilendiren kanuni aranjman çalışmaları devam ederken, ilişkin amme bankaları, ürünlerin bittabi kullandırılacağını banka personeli ile paylaştı.

Dünyanın’nın haberine görekredi kullandırma şartları şöyle:

İlk Evim Konut Kredisi

Konutun ekspertiz değeri maksimal 2.000.000 TL olacak.

Sadece sıfır konutlar için referans alınacak olup, rate konuta ait kâin kriterler muteber.

Müşterinin, eşinin veya ayrımsız hanede ikamet fail çocuğunun, tümü özlük üzerinde bölük/ofis/mesken niteliğinde gayrimenkulünün bulunmaması lazım. Münhal hazırdaki hisseli sahiplikler yayın kullanıdırımına bariyer olmamakla alay malay, aziz bu kişilerin hisselerinin toplamı %100’e ulaşıyorsa yayın kullandırılmayacak.

Müşterinin, eşinin veya benzeri hanede eğleşme fail çocuğunun, daha evvel tamlanan nitelikte tıpkı emlak sahibi olup üstelik sonradan satmış olması İlk Evim Hane kredisine başvurması amacıyla bariyer değil.

Kamera ve/yahut eşi ilişik ürünü yemeden içmeden 1 misil kullanabilir.

Iz nema oranı aylık %0,99 olacaktır.

Maksimal mehil 120 aydır.

Genişletilmiş Konut Kredisi

Konutun ekspertiz değeri maksimal 2.000.000 TL olacak

Rate ve ikinci el konut amacıyla müracaat alınacak olup, başarısız konuta ilişkin bulunan kriterler geçerli olacak.

Müşterinin, eşinin yahut bir hanede ikamet fail çocuğunun, hacısı hocası öz üstünde hane/daire/mesken niteliğinde gayrimenkulünün bulunmaması lüzum. Havadan hazırdaki paydaşlı sahiplikler nişane kullanıdırımına bariyer olmamakla alay malay, aziz bu kişilerin hisselerinin toplamı %100’e ulaşıyorsa işaret kullandırılmayacak.

Müşterinin, eşinin veya tıpkı hanede ikamet eden çocuğunun, henüz önce tamlanan nitelikte tıpkısı yurt sahibi olup de bilahare satmış olması Genişletilmiş Konut Kredisi ürününe başvurması için bariyer değil.

Basamak değerinin yeryüzü bir iki yarısının 01.04.2022 öncesinde döviz ve/veya zer hesaplarında bulunması ve bahis konusu tutarın itimat kullanma tarihine büyüklüğünde bankada TCMB Tahavvül Kuru üzerinden TL’ye çevrilerek karşılanması gerekiyor.

Konut değerinin yüzde 50’sinin finansmanı üzere konut kredisi kullandırılabilir.

Müşterinin, eşinin ve benzeri hanede durma eden çocuğunun KKB sorgusunda örtüsüz konut kredisi kaydı bulunmaması gerekiyor.

Müşteri ve/yahut eşi ait ürünü elden 1 kat kullanabilir.

Nişane getiri oranı maaş %0,89 olacak.

Maksimum önel 120 aydır.

Yeni pakette ev yüreklilik taksitleri hangi kadar olacak?

 

Bağan faizli bölük kredilerinin detayları

 

Bölük destek paketlerinde detaylar mahsus oldu

 

Share: