İl Genel Meclisi’nde denetim komisyonuna üyeler seçildi

Zonguldak İl Genel Meclisi Aile kocaoğlan ikinci inikat toplantısı divan başkanı Necdet Karaveli başkanlığında toplandı.

Toplantı açılış ve istimzaç ile başlayarak aynı önceki celse özetini okuması ile devam etti. Gündem maddesinde bulunan sosyal teavün ve dayanışma vakfı mütevelli heyetinde, 2023 yılında görev beğenmek için, mülk ve ilçelerinde 2’şer hayırhah vatandaşın seçilmesi hususu görüşülerek oybirliğiyle akseptans edildi. İl Özel idaresi kanununun 17. maddesi mucibince, teftiş komisyonunda fariza takanak üyelerin, kanunen belirlenen oranlar göz önünde bulundurularak belirlenmesi hususu görüşülerek düşünce çokluğuyla akseptans edildi.

Gündemin son maddesinde Ereğli ilçesi Kireçlik koyu karavan parkı turizmi amacıyla alt tabaka projelerinin hazırlanması ile bahis konusu bölgenin turizme kazandırılması üzere toprak hususi idaresi 2023 yılı envestisman programına alınması hususu görüşülerek görüş birliği ile akseptans edildi. Denetim komisyonu ise şu isimlerden oluştu: Arif Sezer, Serpil Özmen, Sebahattin Gülay, Ramis Muslu, Hamdi Akyüz. – ZONGULDAK

Share: