Hdp’li Çepni 1,5 Milyon Metrekare Alanın Orman Sınırları Dışına Çıkartılmasını Divan Gündemine Taşıdı

HDP İzmir Mebus Hedef Çepni, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te 1 milyon 545 bin metrekare orman alanının Cumhurbaşkanı kararıyla, orman sınırları dışına çıkartılmasını Divan gündemine taşıdı. Çepni konuyla ilgilendiren Tarım ve Orman Bakanı Ünite Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle istifham önergesi verdi.

Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Sazak ve Karabük’te 1 milyon 545 bin metrekare orman alanı Cumhurbaşkanı kararıyla orman sınırları dışına çıkartıldı. Esas’nın 169. maddesinin “ormanların korunması ve geliştirilmesi” yükümlülüğünü hatırlatan HDP İzmir Milletvekili Meram Çepni’nin, Ekincilik ve Orman Bakanı Birim Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle hazırladığı istifham önergesinde şu ifadeler yer aldı:

“TÜRKİYE’NİN ORMAN VARLIKLARI GİDEREK AZALMAKTADIR”

“16 Ilkgüz 2022 tarihinde Resmi Gazete’dahi yayınlanan Cumhur Reisi kararıyla; 6831 mahdut Orman Kanununun Melfuf 16’ıncı maddesi gereğince, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te 1.545.000 m2 orman alanı, orman sınırları dışına çıkartılmıştır. Küresel abuhava krizi, temas sene yaşanan orman yangınları, ormanlık alanların yapılaşmaya, enerji, maden faaliyetlerine açılması, ağaçların kesilmesi, odun üretimi kabil nedenlerle Türkiye’nin orman varlıkları her an azaltmaktadır. Esas’nın 169’ıncı maddesi, ormanların korunması ve geliştirilmesi yükümlülüğünü Devlete vermiştir.

“TÜRKİYE’DE ORMAN VARLIĞI 23 MİLYON 110 BİN HEKTAR İLE YÜZÖLÇÜMÜNÜN YAKLAŞIK YÜZDELIK 29,6’SINI KAPLAMAKTADIR”

Orman Genel Müdürlüğü’nün 2021 Yılı faaliyet raporuna göre; Türkiye’bile orman varlığı 23.110.000 hektar ile yüzölçümünün kısaca yüzdelik 29,6’sını kaplamaktadır. 2021 Yılı içerisinde, 60’a yakın ilde, 280’den aşkın alanda 2.793 nüsha orman yangını hamiş, 139.503 hektar orman alanı engel görmüştür. 6831 az Orman Kanunu Ekleme Husus 16’bile; ‘vukuf ve olgun itibarıyla orman adına muhafazasında hiçbir avantaj görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi üstelik türlü sıfır yerler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte üzerinde yerleşme yeri kâin ya bile iskân yeri oluşturulması akıllıca olan sert, kayalık, manasız ve çalışarak orman vasfı taşımayan alanlardan, sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenen alanlar, Cumhurbaşkanınca belirlenecek usul ve esaslara bakarak Orman Umumi Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Kaynak adına tescil edilir’ denilmektedir. Bu husus, yıllar içerisinde kalan ormansızlaşmanın ana nedenlerinden birini oluşturmuş ve   Cumhurbaşkanının kararı ile ormanlık alanların yapılaşmaya açılmasını kolaylaştırmıştır.  Orman alanları korunup, geliştirilmediği üzere, sübjektif kriterlerle bu husus uygulanarak binlerce hektar kayran üstelik namevcut edilmiştir. 2022 içerisinde, henüz önceki birlikte Kastamonu ve Manisa’birlikte 611 bin 848 metrekare, Ankara ve Mersin’de 376 bin 494 metrekare orman alanı, orman statüsünden çıkarılmıştır.

“ORMANLARI KORUYAN VE GELİŞTİREN ETKİN POLİTİKALAR GELİŞTİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR”

Ilişik yön 16 gereği, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından birkaç olmamak amacıyla devletin hâkimiyet ve tasarrufu altında veya Hazine’nin hususi mülkiyetinde kâin taşınmazlardan, Mekân, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Umumi Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğü’hangi orman sağlamak için tahsis yapılması gerekmektedir. Ormanlık alanları yok eden, ekolojik adına telafisi imkansız zararlar veren bu maddenin uygulanması Esas’nın 169 uncu maddesindeki ormanları havari hükümlere da aykırıdır. Mürekkep Milel İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Toplantısı’nda (COP26) Türkiye’nin de imzaladığı ‘Glasgow Liderlerinin Orman ve Yer Kullanımı Bildirgesi’, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine ve Paris Anlaşmasına, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesine, BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesine, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ve diğer ait girişimlere yönelik dolgun ve bireysel taahhütleri yeniden teyit etmektedir. Temel, yasalar ve arsıulusal sözleşmelere hilaf uygulamalara serencam verilmesi, ormanları koruyucu ve geliştiren faal politikalar geliştirilmesi gerekmektedir.”

Çepni, önergesinde Kirişci’ye şu soruları yöneltti:

1-Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Sazak ve Karabük’te kâh orman alanlarının, olgun ve bilim itibarıyla orman niteliğini kaybettikleri gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkartılmasına şüphesiz karar verilmiştir? Bu alanların tespiti ne şekilde yapılmıştır? Olgun insanları ve yerli yönetimlerle teşrikimesai işlenmiş mıdır?

2- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te orman sınırları dışına çıkartılan alanlar bozukluk korunup, geliştirilmemiştir? Selen ve fen itibarıyla orman nitelikleri neden kaybettirilmiştir?  Bu illerde yıpranmamış orman alanı oluşturulacak mıdır?

3- Sonuç ilkokul yılda, Ek konu 16 ile orman sınırları dışına çıkartılan alanlar yerine orman oluşturmak üzere, Belde, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yoluyla ne illerde, hangi büyüklüğünde alanın Orman Umumi Müdürlüğü’hangi tahsisi yapılmıştır?

4- Bakanlığınız verilerine göre, sonuç beş yılda, Cumhur Reisi kararı ile ne kadar orman alanı orman sınırları dışına çıkartılmıştır? Bu alanların yanan orman alanlarına oranı nedir?  Bu alanlardan hangi kadar gelir elde edilmiştir?

5-2022 yılında Cumhur Reisi kararı ile eksantrik ne illerde ne büyüklüğünde orman alanı, orman sınırları dışına çıkartılacaktır? Hangi kadar gelir öngörülmektedir?

6- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Sazak ve Karabük’te orman sınırları dışına çıkartılan bu alanlarda inşaat, maden, erke projeleri bulunan mudur? Getirim için bu alanların orman alanı dışına çıkartıldığı iddialarına ilişik açıklamanız var mıdır?

7- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Sazak ve Karabük’te orman alanlarının orman sınırları dışına çıkartılmasının temel, yasalar ve uluslararası sözleşmelere muhalefet dokuma ettiği; ormanları koruyup geliştiren yasa ve arsıulusal sözleşmelerin uygulanmadığı iddialarına ait açıklamanız var mıdır?

8- Orman alanlarını daraltan, ekolojiye, biyoçeşitliliğe telafisi imkansız zararlar veren, anayasaya, uluslararası sözleşmelere tehalüf oluşum eden Katma Bap 16’nın bozma edilmesi gerektiğini söyleyen olgun insanlarını dikkate alacak mısınız?

Share: