Günlük kiralık evler üzere ‘sorumlu işletici’ düzenlemesi

Kimlik sunma kanununun uygulanması ile ilgilendiren tadilat yapan yönetmelikle, yönetmeliğe “yüzeysel kiralanan ocak” tanımı eklendi.

Düzenlemeye bakarak hususi veya resmi değme tip konaklama tesisleri ve işletmeler umum kayıtlarını bilgisayarda haset gününe burulmak, umumi manşet kuvvetlerinin elektronik beyin terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları umumi kolluk kuvvetlerine usa vurma adına aktarma etmek zorunda.

ANBEAN ULAŞILABİLECEK BİR MESUL

Bu veriler üzerinden yapılan tekmil işler vasıta altına alınacak ve 5 yıl süreyle korunacak. Özensiz kiralanan evlerde “giderek ulaşılabilecek” mahiyette mesul işletici bulunacak.

KİMLİK BİLDİRİM BELGESİNDE DEĞĞİŞİKLİK

Yönetmelikle, henüz önce yönetmelik ekinde yer düz, buralarda çalışanlara ilişkin kimlik ihbariye belgesi, işletici etiket tebligat belgesi ve konutta kalanlara ilgilendiren etiket ihbariye belgesi yürürlükten kaldırıldı. Öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler ve çalışanlarla ilgilendiren bildirimler sorumlu işleticiler marifetiyle, 3 çağ içre umumi kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanılarak elektronik ortamda birlikte yapılabilecek.

Karye ve mahalle muhtarları ağırbaşlılık bölgelerinde mevcut işyerleri marifetiyle elektronik ortamda yapılan bildirimleri talepleri halinde umumi manşet birimlerinden temin edecek.

İŞLETİCİ VE YÖNETİCİ BİRLİKTE MESUL OLACAK

Elektronik ortamda bildirimde yatmak isteyen hareket yerlerinin sahibi veya kanuni temsilcisi veya kiracısı tarafından sorumlu işleticilerinin kimlikleri örneğine akıllıca şekilde en yakın kolluk birimine bildirilecek. İşleticiler, kendilerine bu konuda verilen fariza ve yükümlülükleri, zat sorumlulukları altında yöneticilerine devredebilecekler. Bu durumda işletici ve tutumlu ortaklaşa mesul olacak.(Reuters) 

Kira sorununa ‘çöpçatanlı’ hal

Sınırlı yer, caddelerde kiraların aceleten yükselmesine defa açtı

Mevki genelinde 17 bin 564 alay malay karı denetlendi

Share: