Gülsün Bilgehan: “İyi Ki Bahriye Üçok Üzere Korkusuz Kadınlar Vardı. Bıçkın Kadınlar Var Olmaya Bitmeme Edecek Türkiye’de”

Akademisyen ve siyasetçi Bahriye Üçok, katledilmesinin 32. yılında Ankara’dahi düzenlenen etkinlikte anıldı. İnönü Vakfı Başbuğ Yardımcısı, bozuk CHP Mebus Gülsün Bilgehan, “İyi ki onun kabil bıçkın kadınlar vardı. Kabadayı kadınlar var olmaya devam edecek Türkiye’üstelik” dedi. 29 Teşrinievvel Kadınları Derneği Umumi Başkanı Şenal Sarıhan ise “Olur, Temel değişmeli. O temel ileriye akıllıca değişecek, geriye doğru değil. Laiklik uğruna canını feda etmiş olan Bahriye Üçok’un bizden beklediği husus toplumda laikliği henüz beledi arkaç getirmektir” diye niteleyerek konuştu.

6 Ilk Teşrin 1990’birlikte evine gönderilen aynı bombayla katledilen akademisyen ve politikacı Üçok, ölümünün 32. yılında Ankara Yaşar Eksiksizlik Hars Merkezi’nde planlı etkinlikte anıldı.

İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı ve bozuk CHP Ankara Saylav Gülsün Bilgehan, Atatürkçü Us Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve 29 Ekim Kadınları Derneği Umumi Başkanı ve çarkıt CHP Mebus Şenal Sarıhan etkinliğe katıldı. Bilgehan konuşmasında özetle şunları söyledi:

BİLGEGAN: BAHRİYE ÜÇOK BIBI HATIRLANIYOR

“Bahriye Üçok hala hatırlanıyor. 32 yıldır sonuçlanamayan vahşiyane, tavşan yürekli işlenen tıpkısı cinayetin ardından kaybettiğimiz bire bir okumuş eş, Cumhuriyet Altını kadını. İnönü’nün sözlerini hatırlamanın bir kez henüz zamanı. O üstelik çok anlamlı, yine gündemde. İnönü o ünlü sözünü, esasen ‘sabırlı olun’ demiş ama politik tarihe ‘yürekli olun’ diyerek eski. 1931 yılında basın yasası üzere söylüyor. O ahit üstelik basın yasasına uygulanmak memul ayrımsız nedenle Meclis’te yaptığı bir konuşmada o adlı sözünü söylüyor. ‘Basına sıkı denetim uygulamak, gazeteleri menetmek, tecziye etmek yeterli değil. Yapmamız gerekiyor. Demokraside bu yoktur’ diyor.

Ego Avrupa Konseyi Meclisi’hangi seçilip gittiğimde Meclis’teki eş oranı yüzdelik 4’tü. 22 avrat vardı.

“İYİ Kİ ONUN GİBİ KÜLHANBEYI KADINLAR VARDI”

1934’te Atatürk Türk kadına berceste ve seçilme hakkını verdiğinde Türkiye, Meclis’teki karı oranıyla dünyada ikinciydi. Son verilere baktım. 2022 yılının politik katılımda Türkiye 112.sırada. İkinci sıradan 112.sıraya gelmişiz. Genel adına baktığımızda ise 146 devlet zarfında kadın erkek eşitliğinde Türkiye 124.sırada. Bunları düşününce, ‘nereden nereye gelmişiz diye niteleyerek düşünmemek kabil değil.

Tarihimizi sunma azından eskimemiş kuşaklara çok iyi anlatmalıyız. Çünkü hainler ile kahramanların düz değiştirilmek istediği benzeri ülkede yaşıyoruz. Geleceğimiz onlara kapalı. Onları korumak ve ferah katmak birlikte bize mecbur.

Bahriye Üçok’u nazikâne anıyorum. İyi ki onun gibi külhanbeyi kadınlar vardı. Bu bıçkın kadınların işi daha bitmedi. Cesur kadınlar var olmaya bitmeme edecek Türkiye’da.”

SARIHAN: ÜÇOK’UN BİZDEN BEKLEDİĞİ, LAİKLİĞİ HENÜZ YERLEŞİK ARKAÇ GETİRMEK

Bilgehan’ın peşi sıra küçümseme düzlük Sarıhan şunları kaydetti:

“Geçmişi, bizim için savaş edenleri unuttuğumuz zaman geleceği kurma görevini ve sorumluluğunu de unutmuş oluyoruz diye niteleyerek düşünüyorum. Geleceğin inşası kurtuluş mücadelemize liderlik etmiş, bize özgür tıpkısı devlet dürü etmiş olanlara borcumuz kadar, tanınmayan kahramanlarına ve Cumhuriyet Altını devrimlerine eş çıkmak üzere verdikleri mücadeleler nedeniyle yaşamlarını yitirmiş olanlara de aynı borçtur diye düşünüyorum.

4 Temmuz 1972. Üçok’un Meclis’teki geçmiş konuşması gericilikle uğraş ile ilişkin. Gericilikle uğraş konusunun altını çizen bire bir konuşmayla parlamentoda göreve başlıyor. Bu birlikte onun çizgisinin, hangi emreylemek istediğinin, neyle savaş ettiğinin açıkça kanıtı.

İran’de demin kadınlar ölüm pahasına sokaktalar. Ölüm pahasına saçlarını açmış davranışlar. Bu, korku duvarının aşıldığı anlamına geliyor. Yanı başımızda İran imtina etmek duvarını aşarken, tığ 20 yıllık aynı sürecin sonrasında alışılagelen demokratik yollarla iktidarın değişmesi amacıyla ceht gösterirken, anca tıpkısı falsolu yapıyoruz ki, ortadan koruyucu sorunları yeniden kırmak ve yeniden, mürteci bulduğumuz iktidara olanaklar tanıyan eskimemiş hatalar ayırmak üzere tıpkısı sorunla karşı karşıya kalıyoruz.

Mayıs’ta intihabat olduğu devir ilerici ve ihtilalci sonuçlar çıkacaktır. Hepimiz hazırız. Günah yapmamak lazım. Akıllıcasına girişim kovmak geçişsiz. Ne yapıyor AKP, ‘O Esas değişmeli’. Evet, Kanunuesasi değişmeli. O kanunuesasi ileriye akıllıca değişecek, geriye akıllıcasına değil. Laiklik için canını feda etmiş olan Bahriye Üçok’un bizden beklediği özdek toplumda laikliği daha yerleşik kuzuluk getirmektir.”

BOZKURT: SAYISIZ CUMHURİYET AYDININI ANMAK ZORUNDAYSAK, BU, COĞRAFYADAKİ YEGÂNE LAİK CUMHURİYETİ BULUNMAYAN ETME ÇABASININ ÜRÜNÜ

ADD Genel Başkanı Bozkurt ise, “Hallacı Mansur, İbni Sina, İbni Haldun, İbni Rüşt; Batı’birlikte ıslah ve Rönesans’ın ateşleyicisi olanlar neden kafir car edildilerse, illet Mustafa Sagir diyerek aynı eş Mustafa Kemal’i yok etme görevi üstlendiyse, hastalık biz yıllardır değme 24 Ocak’ta Garaz Mumcu’yu, 31 Ocak’ta Yaşamış Aksoy’u, 6 Ekim’bile Bahriye Üçok’u, seçkin 21 Ekim’birlikte Ahmet Taner Kışlalı’yı; Turan Dursun’u, Bedrettin Cömert’i, Abdi İpekçi’yi, Ciddi Emeç’i ve henüz sayısız cumhuriyet altını aydınını anmak zorunda kalıyorsak, bu gerçekte yüzlerce almanak acun sömürü ve emperyalizm tarihinin bu coğrafyadaki sömürge hatlarını kaybetmemek üzere, bu coğrafyadaki tek laik cumhuriyeti namevcut ika çabasının ürünüdür. Bahriye Üçok’u katleden bile odur” ifadelerini kullandı.

Share: