Gülistan Tığ Koçyiğit’ten Nazır Özer’e: “Ilkin Özürlü Öğrenciler Doğmak Amacıyla Terbiye Hizmetlerinin Ücretsiz Sağlanmamasının Nedenleri Nelerdir?”

HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, mânialı öğrencilerin eğitimde yaşadıkları sorunlarla ilişik yerine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e; “Ilkin sakat öğrenciler kalkmak üzere yekpare öğrencilere tüm terbiye hizmetlerinin mehabet eliyle ücretsiz sağlanmamasının nedenleri nelerdir? Sağlanması açısından aynı etap atılacak mıdır? Otistik, Down sendromlu çocukların ailelerinin ‘Çocuğumu okula almadılar’ şeklinde yaptıkları şikayetlerden apaydın mısınız? Bakanlığınızca bu şikayetler için elbet tıpkı müeyyide öngörülmektedir” diye niteleyerek sordu.

HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit; zihinsel, sema, görme, ortopedik ve öğrenme güçlüğü calip diğer nöro-tipik engellilerin eğitimde yaşadıklarını sorunları TBMM gündemine getirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na istifham önergesi veren Kılıç, şu değerlendirmeyi yaptı:

“TÜRKİYE’NİN YÜZDE 60 ORANI İLE KEZ ÜLKELERİ ARASINDA İLKOKULDAN SONRADAN ENGELLİ BİREYLERİN OKULU BIRAKMA KONUSUNDA ARZ ERDEMLI ÜLKE KONUMUNDA OLDUĞU BIRLIKTE BELİRTİLMİŞTİR”

“Zihnî, sem, görme, ortopedik ve öğrenme güçlüğü çekici özge nöro-tipik engellilerin eğitim bilimi haklarının sistematik aynı şekilde ihlal edildiğine dayalı Türkiye Engelliler Konfederasyonu 2022-23 eğitim tedris yılına önceden bire bir mukayyet izah yapmış ve engellilerin terbiye haklarından faydalanmaları konusunda artma sağlanmadığını, aksine sorunların henüz üstelik arttığı benzeri tabloyla yüz yüze olduklarını belirtmişlerdir.  Türkiye’nin yüzde 60 oranı ile AB ülkeleri arasında ilkokuldan sonralari özürlü bireylerin okulu bırakma üstüne en faziletkâr talih konumunda olduğu de belirtilmiştir.

Basına yansıyan bire bir başka bili ise, otistik, Down sendromlu çocukların terbiye gördüğü Martir Hüseyin Tunç Hususi Eğitim Aplikasyon Okulu’nda servis ve aşındırmak hizmetinin verilemeyeceğine dayalı yapılan duyurudur. Dahi otistik, Down sendromlu ve ayrımlı nörolojik ve sistemik; bedenî ve zihnî engellere erbap lise çağında çocukların terbiye gördüğü Martir Üsteğmen Yüksek Büyükdicle Özel Eğitim Bilimi Uygulama Okulu, tıpkısı sene önceki binasının inşa olması, bina arazisinin mülkiyetinde yaşanan mesail dolayısıyla fiilen kapatılmışken arkası sıra öğrencilerin başladığı ve yukarda adı mezkûr okulda de sorunların olması aileleri ve elbette öğrencileri zorlamıştır.”

Gülistan Kılıç Koçyiğit, Vekil Özer’e şu soruları yöneltti:

“Başta mânialı öğrenciler görünmek amacıyla tamlık öğrencilere tam terbiye hizmetlerinin ihtişam yoluyla ücretsiz sağlanmamasının nedenleri nelerdir? Sağlanması açısından benzeri adım atılacak mıdır?

-Pandemi sürecinde mânialı öğrencilerin akranlarına bakarak elan çok geride kaldığı gerçeğine yönelik Bakanlığınızca hangi çeşit önlemler alınmıştır?

-Kamu engellilerin eğitimi amacıyla nitelikli, anadilinde, erişilebilir, yaşadıkları yer ile bütünleştirici eğitim bilimi imkanları sağlanmakta mıdır?

-Engellilere özgü aynı eğitim alanı düz yazı edilmesi hususunda neler yapılmıştır?

-Engellilerin eğitiminin önündeki sosyal önyargıların ortadan kaldırılması üzere ne soy icraat yapılmıştır?

-Sakat öğretmenlerin erişilebilir meslek, sınıf, laboratuvar vb. ortamlarda ve branşlarında çalışmalarını kolaylaştırmak konusunda şimdiye dek neler yapılmıştır?

-Otistik, Down sendromlu ve ayrımlı nörolojik ve sistemik; bedenî ve zihinsel engellere erbap ortaöğretim çağında çocukların eğitim bilimi gördüğü Şehit Üsteğmen Yüce Büyükdicle Özel Eğitim Aplikasyon Okulunun aynı yıl geçmiş fiilen kapatılmasının peşi sıra yeni ve ulaşılması sakil olmayan bire bir yerde açılması planlanmakta mıdır?

-Otistik, Down sendromlu çocukların eğitim gördüğü Şehit Hüseyin Bronz Özel Terbiye Aplikasyon Okulu’nda servis ve yemek hizmetinin verilemeyeceğinin okulun açılmasına ayrımsız dönem mütezayit duyurulduğundan haberdar mısınız?

-Otistik, Down sendromlu çocukların ailelerinin ‘Çocuğumu okula almadılar’ şeklinde yaptıkları şikayetlerden danişment mısınız? Bakanlığınızca bu şikayetler karşı kuşkusuz tıpkı müeyyide öngörülmektedir?

-Bakanlığınızın verilerine göre, Türkiye’de okullaşan otizmli çocuk sayısı kaçtır ve cinsiyet, yaş bağlamında istatistikleri nelerdir?

-Otizmli herhangi bir çocuğun eğitim hakkından eşit aynı şekilde yararlanması üzere hak bütün bütün yaklaşım ve eksiksiz eğitim uygulanması konusunda neler yapılmaktadır?”

Share: