Gençlerin can kuşu sağlığı ve ruh bilimsel dayanıklılığı için eğitim seferberliği

Afiyet Bakanlığınca, Kovid-19 salgını sonrasında gençlerin sıhhat halinin güçlendirilmesi için uygulamaya giren “Bilgisizlik Can Kuşu Sağlığı ve Ruhsal Dayanıklılığın Güçlendirilmesi” çalışmasıyla, sınırlı personeline ve gençlere müteveccih terbiye faaliyetleri düzenlendi.

AA muhabirinin, 10 Ilk Teşrin Dünya Can Kuşu Sağlığı Günü dolayısıyla Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Dünya Ruh Sağlığı Haset 2022 yılı teması, “Sistem İçin Can Kuşu Sağlığı ve İyilik Halini Toptan Öncelik Haline Deklare Etmek” olarak belirlendi.

Bu sene, Kovid-19 salgınının psikolojik açıdan sağlığa etkilerine ilgi çekilmesi, iyileştirme ve can kuşu sağlığını dulda çabalarının yeniden gündeme getirilebilmesi hedefleniyor.

Bakanlığın hayata geçirdiği, “Cahillik Can Kuşu Sağlığı ve Psikolojik Dayanıklılığın Güçlendirilmesi” çalışmaları, müstevli sonrasında dinç neslin selamet halinin güçlendirilmesi amacıyla yeni müdahalelerle devam ediyor.

Bilgisizlik ve Spor Bakanlığı ile hareket birliğinde, sair kurum ve kuruluşların destekleriyle bu sene, hele Cahillik ve Spor Bakanlığına sınırlanmış yurtlarda küsurat öğrenciler özellikle oluşmak üzere darülfünun öğrencilerine yönelik tıpkısı iş başlatıldı.

Bu kapsamda, mayıs ayından bu yana 81 ilde, ülke kurulları toplantılarını tamamlandı, gençlerle etkin tamlık dar personeline yönelik eğitim verildi.

“Gençlerle Gitmek” konulu 250 eğitime, yaklaşık 8 bin 500 yetersiz personeli katıldı.

Üniversitelerin açılmasıyla alelhusus üniversiteye yeni pusat yaptıran gençlerin yeni bir şehre, okula ve hayata uyumlarını tasarruf etmek üzere gene 81 ilde gençlere müteveccih etkinlikler başlatıldı.

Bu etkinliklerde, gencin gerekseme duyabileceği mecmu çekicilik ve kaynaklarla yüz yüze gelebileceği ortamlar hazırlanarak, onların ahenk sürecinde bilgilendirilmesi ve donanımlarının artırılması hedeflendi.

Bu amaçla, Keyif Bakanlığı, Bilgisizlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, belediyeler, üniversiteler, emniyet müdürlükleri başta olmak üzere amme ve sivil topluma ilgili ilgilendiren tekmil kurumların brifing, tanıtım ve sorulara karşılık yöneltmek üzere amade bulunacağı stantlar kuruldu.

Gençlere, “Kendime İyi Bak” başlıklı sunumlarla, ruhsal dayanıklılık için günlük yaşamdan pratik uygulamalar anlatıldı. Bu yolla, üniversitelerin açıldığı tıpkı maaş sürede 30 bin gence ulaşıldı.

Ayrıca, Hars ve Turizm Bakanlığının seyyar kütüphaneleriyle de bakım verilen gençler üzere, can kuşu sağlığı uzmanlarınca, söyleşiler ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Share: