Faziletli kesenek mağduru olmamak amacıyla şehir toplantılarına iştirak yiyecek

Büyük şehirlerde basamak sitelerinin sayısı herhangi bir sabık periyot artarken buralarda oturan tekmil maliklerinin aidat ve hile değişikliği kabil sorunları de sıkça gündeme geliyor.

Yapılış Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır, sitelerin almanak genel kurullarının alelumum kasım, boşluk, familya ve gücük ay aylarında yapıldığını, yıpranmamış nev güneş tacı virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yapılamayan genel kurulların de bu dönemde gerçekleştirileceğini söyledi. Çok konutlu ara sıra sitelerin ise salgını mazeret ederek halen genel kurul çokluk için gitmediğine meni fail Sağır, bunu art oruçlu bulduğunu bildirdi.

Sağır, tekmil maliklerinin bu genel kurullara muhakkak katılması gerektiğine dikkati çekerek, “Katılamıyorlarsa kendilerini dubara edecek yakınlarına, komşularına vekalet vermeleri durumunda olur. Umumi kurullara ortaklık olmadığı zaman gelen sevimli sayısı ne olursa olsun rutin işlerle ilişkin dilenen değişmeyen alınarak borçlanmaya gidilebilir evet birlikte aidatlara remiks yapılabilir. Henüz sonradan ‘Aidatlarımız illet haddinden fazla efdal?’ deniliyor. Bunun üzere mezuniyet maliklerinin toplantıya katılıp, genel kurulun gündem maddelerinde aidatın artım oranlarının bozukluk kaynaklandığını irdelemeleri geçişsiz. Umumi kurullardaki kararlar, sitenin hile planındaki hükümlere göre alınıyor. Birinci toplantıda çokluk sağlanmazsa ikinci toplantıda salt ekseriyetle değişmeyen veriliyor. 5 yaşama birlikte olmuş olsa istenen kesenek çoğalma kararını alabilirler.” dedi.

Sağır, genel kurullarda demirbaş alımı ve restorasyon kabil arttırma yatırım kararları için ise tamlık hatim maliklerinin aynı ve yer payı çoğunluğu ile verecekleri kararın aranması gerektiğini, alınan kararlara katılmayan tekmil maliklerinin 1 ay ortamında bu kararlara itiraz hakkı bulunduğunu anımsattı.

Toplantıya katılmayan gelişigüzel itmam malikinin kararı öğrenmesinden itibaren benzeri kamer ortamında itiraz edebileceğini, umumi kurul davetiyesi eline ulaşmayan ikmal malikleri amacıyla üstelik itiraz süresinin 6 ay olduğunu aktaran Sağır, bu itirazların barış hukuk mahkemelerinde yapılabileceğini dile getirdi. Sağır, bir tane tıpkı kat malikinin başvurusuyla bile genel kurulun ilgili maddesinin bozulabileceğini anlatım etti.

Intaç maliklerinin genel kurulda alınan kararları kendilerine bildiri ettirmesinin ehemmiyet taşıdığını bile vurgulayan Sağır, “Itmam malikleri, denetim ve ruh raporlarını üstelik gür incelesinler. Kesenek artışında tıpkısı sınırlama bulunmuyor ancak kesenek artışlarının esas gayrimenkulün yatay veya amudi mimarisi olmasına, antre çıkış sayısının fazlalığına bakarak yüzdelik 50 ila 80’i arasındaki oranı alelumum personel giderlerinden kaynaklanıyor.” diyerek konuştu.

Sağır, site dalavere değişimlerinde umumi kurulda tekmil maliklerinin, hem suret hem yer payı itibarıyla çoğunluğunun sağlanması gerektiğini belirterek, paydaşlık olmaması dolayısıyla ekseriyet sağlanamayan genel kurullarda hazar hukuk mahkemesi eliyle yönetime yönetici (kayyum) atanabileceğini söyledi. Yahya Sağır, bu durumda şehir dışından, siteyi tek tanımayan birinin yönetime esbak olacağı uyarısında bulundu.

 “Kiracılar süreli giderleri öder”

Kiracıların ödemesi gereken giderlere üstelik uzaklık getiren Sağır, şunları kaydetti:

“Kiracıların, harcama malzemesi ile periyodik hizmet ve tamirat giderlerini karşılaması gerekiyor. Kiracının döneminde müteharrik personelin tazminatının ödenmesine birlikte gine müstecir karışma oluyor. Merkezi teshin varsa sıtma sistemi giderlerini müstecir öder ancak demirbaş alınacaksa asansör, yapı, havuz motoru ya üstelik konu motoru yenilenecekse bunları itmam maliki ödemeli. Kiracıların demirbaş yatırımını banko ödememesi geçişsiz. Müstecir ödeyeceği şeyi gür bilmeli ama umumi kendisine aidatta müteselsilen sorumlu para sahibidir. Bir sorun oluşursa mesul o evet.”

Sağır, aidat dışında sitenin cıvıltı ve akarsu giderlerini içeren ortak kullanma bedelinin bile temenni edilebildiğine dikkati çekerek, bu giderlerin da daire gereksiz olsa bile intaç maliklerince ödenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Eş alacaklar özen! Konut piyasası hareketlenecek

 

Faizler indi: Bölük fiyatlarında artma bekleniyor

 

Amme bankaları ev güven faizlerini indirdi

 

Share: