ETB karı sahipliğinde “Kobigel bindi programı” bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Erzurum Ticaret Borsası’nın (ETB), Alelade ve Mutedil Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Sübvansiyon İdaresi Başkanlığı Erzurum İl Müdürlüğü ile kolektif düzenlediği toplantıda, “KOBİGEL Bindi Programı 3. Öneri Çağrısı” ile ilgilendiren desteklerden yararlanabilecek firma ve işletmelerin temsilcilerine brifing toplantısı yapıldı.

Bilgilendirme toplantısının küşat konuşmasını gerçekleştiren, ETB Umumi Heyet Başkanı Melik Oral, Borsa üyelerinin Hasis ve Orta Ölçekli İşletmeleri Ihya ve Sübvansiyon İdaresi Başkanlığı hizmetlerinden elan aktif bir şekilde faydalanması üzere, işbirliği içerisinde olduklarını anlatım ederek bu kasıt doğrultusunda Üyelerin Aşağılık ve Mutedil Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Terviç İdaresi Başkanlığı ile olan aksiyon ve işlemlerini kolaylaştırmak üzere brifing ve kösemenlik hizmetleri sundukların ve İl Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla paralel adına dahi yapılan her tür destek ve çağrıları üyelere aktararak, İl Müdürlüğümüz ile koordineli aynı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Toplantıda henüz sonradan mütekellim Pespaye ve Orta Ölçekli İşletmeleri Ihya ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İl Müdürü Lütfullah Denizköpüğü ise, Erzurum Müdürlüğü namına, başvuran her bir girişimcimiz ve beherglas işletmemizin, hem ilimiz hem bölgemiz hem bile kamu ülkemizin kalkınması üzere tıpkı omurga olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple müdürlüğümüz tam girişimcilere ve işletmelere akıllıca bilgi aktarmaya, yönlendirmeye ve destek süreçlerini yer çabuk şekilde sonuçlandırmaya ilgi göstermektedir. Yoz ve Ölçülü Ölçekli İşletmeleri Ihya ve Tutma İdaresi Başkanlığı Erzurum Müdürlüğü tamlık personeli ile çıktı birlikte ilimizdeki kamu İşletmeler ve girişimciler için ilişkin mevzuatlar çerçevesinde, bildirme büyük paydaşlarımızdan biri olan Erzurum Ticaret Borsası ile koordinasyon halinde elinden gelenin arz iyisini yapmaya bitmeme edecektir. Zaman burada bilgilendirmesini yaptığımız KOBİGEL Destek Programımız ile imalat sanayide hareketlilik gösteren aşağılık ve ölçülü ölçekli işletmelerimizin verimliliğinin artırılması aracılığıyla ulusal ve arsıulusal rekabet güçlerini artırmayı amaçlıyoruz. İmalatçı olan ve şartları taşıyan yekpare işletmelerimizi bu programa nida ediyoruz.” Şeklinde konuştu.

Erzurum Tecim Borsası familya sahipliğinde gerçekleştirilen KOBİGEL Bindi Programı bilgilendirme toplantısına Erzurum Tecim Borsası Divan Başkanı Zor Cenup, Umumi Heyet Başbuğ Vekili Eletdin Ürüşan, Yönetim Kurulu ve Divan Üyeleri ile haddinden fazla sayıda Borsa üyesi katıldı. – ERZURUM

Share: