Eş ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığının 2023 yılı bütçesi Tasrif ve Bütçe Komisyonunda

DOĞRU Öğür Avrat Kolları Başkanı ve Düzce Mebus Ayşe Keşir, “YANLIŞSIZ Öğür kendisine hem karı hakları için savaşım edeceğiz, ediyoruz hem birlikte ailenin bütünlüğünün korunması amacıyla düzenlemeler getireceğiz, falsolu uygulamaları kaldıracağız.” dedi.

Milletvekilleri, TBMM Çekim ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Familya ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2023 bütçesi üzerinde küçümseme aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Mebus Gülizar Biçer Kişmiri, 2022 bütçe teklifinde Sülale ve Içtimai Hizmetler Bakanlığı bütçesinin, merkezi yönetim bütçesinin 3,77’sine fiyat geldiğini, açık alana cemaat aynı bakanlığın bütçesinin bu büyüklüğünde düşük olmasının makul olmadığını o ahit da söylediğini anlattı. Kişmiri, bakanlık bütçesinin, 2023 merkezi dalavere bütçesinin 2,98’ine karşılık geldiğini aktardı.

Bütçede içtimai yardımların tamamının 258,4 milyar liralık, repo lobilerine ayrılan payın ise 565,6 bilyon teklik olduğunu savunan Kişmiri, “Faize ödenecek mülk, bakanlığınızın sosyal yardımlara ayırdığı paranın iki cani Sayın Bakan.” diye konuştu.

Esmer, gerekseme sahiplerinin alacağı toplumsal yardımın, ödeyeceği getiri borcunun tekmil intaç altında olduğunu ati sürerek, “Bu bütçe, ülkemizde yoğun soylu erki buhranın neden olduğu yoğun yoksulluğu çözecek benzeri bütçe değil, repo lobilerini henüz bile zenginleştirecek bir bütçedir.” ifadelerini kullandı.

Ev ve Toplumsal Hizmetler Bakanı Kükremek Yanık’ın sunum yaparken içtimai yardımların arttığına dair vurgu yaptığını kanıt eden Esmer, şöyle bitmeme etti:

“Içtimai yardımları tasarruf etmek sosyal devlette övünülecek bire bir ebat değildir, bence hesap verilecek benzeri durumdur. Zira sosyal yardımlardan koca olan, toplumsal arkalama düzlük verimsiz vatandaş sayısını azaltmaktır. 2002’birlikte 1 milyon basamak içtimai müzaheret alırken demin 6 milyona yaklaşmış sebep övünüyorsunuz? Bence iftihar etmek yerine burada hepimizden bozukluk dilemelisiniz, halktan kusur dilemelisiniz.”

Ev yardımında 3 çocuk şartının, ihtiyaç sahibi kadınların bu yardımdan faydalanamayacağı anlamına gelip gelmediğini soran Karaca, “Kadınlar gurk makinesi değildir, kadınlar insandır, kadınlara insan gözüyle bakın.” ifadelerini kullandı.

“Nema ve seçimin bütçesi”

HDP Batman Milletvekili Ayşe Enerjik Başaran, bu bütçenin farklı bütçeler kadar halkın, kadınların, çocukların, engellilerin, yoksulların değil, faizin ve seçimin bütçesi olduğunu argüman etti.

Başaran, DÜRÜST Öğür’nin seçime giderken bir taraftan yaptığı yanlışların sorumluluğunu toplumun sırtına yükleyerek nazik tıpkısı faiz bütçesi hazırladığını, bire bir taraftan de seçimin bütün yükünü toplumun sırtından gidermeye çalıştığını istikbal sürdü.

Bütçenin tümünde kadının adının vadi almadığını savunan Başaran, bütçeyi kadınların bütçesi haline getirmenin haddinden fazla pres olmadığını ancak iktidarın bunu istemediğini iddia etti.

Anayasa değişikliğine bindi

MHP Genel Başbuğ Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, ev kurumunun, milli ve manevi değerlerin korunması, yaşatılması, gelecek nesillere aktarılmasında, milli bütünlüğün ve dayanışmanın pekiştirilmesinde iri ehemmiyet taşıdığına belen etti. Kalaycı, ev kurumunun güçlendirilmesini amaçlayan politikaların geliştirilmesi ve aileye yönelik hizmetlerin kalitesinin, etkinliğinin artırılması gerektiğini dile getirdi.

Aileyi ve toplumsal fonksiyonlarını zayıflatıcı unsurların ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Sahtekâr, “Bu kapsamda, gündeme gelen başörtüsünü anayasal güvenceye kavuşturmayı ve ocak müessesesini korumayı amaçlayan temel değişikliğini MHP kendisine destekliyoruz. Cumhurbaşkanı’mızın hayırlı teşebbüsüyle ortaya konulan anayasa değişikliğine Meclis’teki hep siyasal partilerin destek vermesini üstelik bekliyoruz; bu, tıpkı yandan bile içtenlik testi olacaktır.” ifadesini kullandı.

Kadına müteveccih şiddetin önlenmesine dayalı düzenlemelerin enerjik uygulanması ve kadına müteveccih gayret konusunda toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini vurgulayan Kalaycı, kadınların himmet hayatına katılımlarının artırılmasının dahi ülkenin sürdürülebilir kalkınması ve refahın adaletli şekilde paylaşımı açısından nazik öneme cemaat olduğunu anlattı.

Sahtekâr, kamu harcama politikaları, ücret politikaları ve sosyal müzaheret politikalarına arttırma adına sağlanan strüktürel dönüşümler sonucunda Türkiye’birlikte sağlık dağılımı göstergelerinde oldukça salah sağlandığını dile getirdi.

İYİ Öğür Isparta Saylav Aylin Yürekli, merkezi bütçeden bakanlığa ayrılan oranın yüzde 3,35 olduğunu belirterek, bunun az olduğunu ifade etti.

YANLIŞSIZ Parti’nin 20 yıllık iktidarında halkın serbest kesiminin kısırlık ortamında bulunduğunu encam süren Bıçkın, Türkiye’nin OECD üyeleri ortada sağlık dağılımı adaletsizliğinin genişlik yüksek olduğu dördüncü ülke olduğunu söyledi.

Külhanbeyi, toplumsal celal olmanın gerekliliğinin, yoksulluğu imale etmek ve daim olmak değil, angaje etmek olduğunu rapor etti.

Engellilerin içtimai hayata katılımı ve özel eğitim programına 2023 yılı bütçesi amacıyla ayrılan ödeneğin 59 milyar teklik olduğunu belirten Kabadayı, bunun artırılması gerektiğini söyledi.

Toplumsal yardımların artması

DOĞRU Parti Eş Kolları Başkanı ve Düzce Saylav Ayşe Keşir, 2009’a kadar Türkiye’nin “mutedil kaslı insancasına gelişmişlik” endeksiyle ölçüldüğünü, 2009’dan bilahare “efdal insani gelişmişliğe”, 2021’den bilahare de “çok faziletli insancasına gelişmişlik” düzeyine ulaşıldığını anlatarak, “BM raporları ve Acun Bankası verileri üzerinden söylüyorum. Lütfen konuşurken anca dinleyerek biber dolması verilerle ya da dinleyerek dolma tanımlarla siyaseti karıştırmayın.” dedi.

Sosyal müzaheret kaleminin 4’ten 50’ye çıkartılmasının, yoksulluğun arttığını göstermeyeceğini vurgulayan Keşir, bol bolamat arttıkça yeni arkalama kalemleri oluştuğunu söyledi. Keşir, “50 cins toplumsal arkalama, refahın tabana yayıldığı anlamına sağlık.” diye niteleyerek konuştu.

Türkiye’bile engellilerle ilişik yasanın 2005’te YANLIŞSIZ Fırka iktidarınca çıkarıldığını anımsatan Keşir, engellilerin istihdama katılım oranının da arttığını dile getirdi.

Keşir, YANLIŞSIZ Fırka iktidarından bilahare fazlalık ayrımcılığın geldiğine değinerek, üniversite çağındaki kız çocuklarının üniversiteleşme oranının yüzde 49 olduğunu söyledi.

Eğitim arttıkça kadınların istihdamının arttığına belen fail Keşir, 2005’te TCK’üstelik yapılan düzenlemeyle adap, hakkaniyet saikiyle işlenen cinayetlerin yok denecek büyüklüğünde azaldığını vurguladı.

Keşir, elinde cebe kâin yıldırı örgütü üyesi kız çocuklarının fotoğrafını dahi göstererek, şunları kaydetti:

” PKK’nın avrat ve bala cinayetlerine değinmeyen herkese söylüyorum bunu. Bugüne büyüklüğünde kadına uçarı ilgili mangalda tam bırakmayanlar BM raporlarına, uluslararası af örgütü raporlarına giren bu cinayetleri, yavru cinayetlerini, intiharları, istismarları, tecavüzleri aynı posta olsun konuşmadılar ve görmediler; bu iki yüzlülüktür. Bunlardan bahsetmemek iki yüzlülüktür, kadına müteveccih çabuk mücadelede samimiyetsizliktir. 15 yaş şeş kız çocuklarından bahsediyorum. Onun üzere zaman hudut dışı operasyonlar karışma, yapılan bütün operasyonlar, terörü tamamlamak için yapılan yekpare operasyonlar bu kız çocuklarını de yetirmek için yapılan operasyonlardır, kadın haklarıyla ilgili mücadeledir.”

Kadına şiddete müteveccih çalışmaları üstelik anlatan Keşir, sözlerini, “Biz DÜRÜST Öğür olarak hem karı hakları için mücadele edeceğiz, ediyoruz hem dahi ailenin bütünlüğünün korunması için düzenlemeler getireceğiz ve yanlış uygulamaları kaldıracağız. İkisi için birlikte tıpkısı anda kararlılıkla politikalarımızı sürdüreceğiz.” diye niteleyerek tamamladı.

Share: