Erke Yatırımları İçin 5 İlde Çabuk Devletleştirme Kararı

Enerji yatırımları üzere 5 ilde bazı taşınmazların çabuk kamulaştırılmasına değişmeyen verildi. Cumhur Reisi kararlarıyla 6 diyar sınırları ortamında saha düzlük ve özelleştirme kapsamındaki bazen taşınmazların imar planı değişikliğine de izin verildi.

Enerji yatırımları amacıyla acele devletleştirme ve özelleştirme kapsamında mevcut taşınmazlara ilişik Reisicumhur kararları, bugünkü Resmi Gazete’birlikte yayınlandı. Planlanan enerji yatırımları ve bu çerçevede yapılacak devletleştirme kararları şöyle:

5 İLDE ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI

Türkiye Hayatiyet İletim ZIYAN ETMEK (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü’ne ilişik “154 kV Polateli 380 TM İrtibatları Projesi” kapsamında Kilis’in Polateli ilçesi ve Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde vadi alan yurt, dikme yerlerinin iyelik şeklinde, nâkil salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak aracılığıyla acele kamulaştırılacak.

TEİAŞ Umumi Müdürlüğü’ne ait “154 kV Pülümür TM İrtibatları Projesi” kapsamında Tunceli’nin Pülümür ilçesinde düzlük düz taşınmazların fidan yerlerinin sahiplik şeklinde, nâkil dans gabarisinin ise direniş hakkı kurulmak vasıtasıyla tez kamulaştırılmasına karar verildi.

Manisa’nın Soma ilçesinde kurulacak Soma Kolin TES faaliyet üretim tesisi (havari kök GES) üzere lüzumlu olan ve Kozluören Mahallesi 108, 109, 110 ada numaralı 5 parseli, tapuda Hazine adına tescil yapılmak için Erke Piyasası Aranjman Kurumu vasıtasıyla çabuk kamulaştırılacak.

Ankara’nın Mamak ilçesi, Nenek Mahallesi sınırları içerisinde mevcut 123, 124, 125, 128, 129, 130 ve 162 numaralı 10 parselin, Savunma Sanayi Araştırı ve Ihya Enstitüsü’ne ilgili patlatma sınav alanı yakınında bulunmalarından ortalık birey ve servet güvenliği riski oluşum etmeleri dolayısıyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırı Kurumu marifetiyle çabuk kamulaştırılmasına karar verildi.

Bayburt’un Demirözü ilçesine doğal gaz ulaştırılabilmesi için gerekseme duyulan RMS-A site antre istasyonunun yapımı amacıyla Esentepe Mahallesi sınırları içerisindeki 1696 cezire, 10 parsel numaralı taşınmaz, tapuda Hazine hesabına tescil edilmek amacıyla Enerji Piyasası Aranjman Kurumu vasıtasıyla çabuk kamulaştırılacak.

4 İLDE BAZI TAŞINMAZLARIN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAYLANDI

Resmi Gazete’da yayınlanan Reisicumhur kararları ile Ankara, Bursa, Konya ve Uşak’ta düzlük düz ara sıra taşınmazların imar planlarında bile değişikliğe gidildi. İmar değişikliklerinin onaylandığı kararlar şöyle:

“- Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara’nın Çankaya ilçesi, Dikmen Mahallesi 16128 cezire, 17 parseldeki taşınmaza ilişik ‘Taşıt Yolu’ kullanım kararı getirilmesine müteveccih kendisine Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan yır imar planı ve aplikasyon mamure planı değişikliğinin onaylanmasına değişmeyen verildi.

Mülkiyeti Türkiye Şeker Hastalığı Fabrikalar NAN hesabına kayıtlı olup özelleştirme buut ve programında mevcut Bursa’nın İnegöl ilçesi, Kulaca Mahallesi, 118 cezire, 54 parseldeki taşınmaza ait olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ‘Endüstri alanı, dönüştürücü alanı, par alanı, sefer ve otopark” yararlanma kararı getirilmesine müteveccih mamure planlarına fener sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda; itirazların reddedilmesine ve karar gereklerinin hesabına getirilmesi hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın çıkışlı kılınmasına değişmeyen verildi.

Mülkiyeti Türkiye Şeker Hastalığı Fabrikaları EKMEK yerine mukayyet, özelleştirme boyut ve programında kâin Konya’nın Ereğli ilçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada 3, 4, 5, 6 ve 7 parsellerdeki taşınmazlara ilişkin, ‘Ticaret Alanı (Bir 0,50; Yençok: 4 mezuniyet)’ tasarruf kararları getirilmesine müteveccih adına harılanan mamure planı değişikliğinin onaylanmasına karar verildi.

– Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları YEMEK hesabına kayıtlı, özelleştirme durum ve programında kâin Uşak’ın Sivaslı ilçesi, Pınarbaşı/ Fatih Mahallesi, 396 ada, 7 parseldeki taşınmaza ilişkin, ‘Gelişme ev alanı (Ayrıcalı komplo: 3 Kat; Taks: 0,25; Kaks: 0,75), Terminal (Otogar) Alanı, Park Yeri ve Yol’ kullanma kararları getirilmesine yönelik Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan bayındırlık planı değişikliğinin onaylanmasına karar verildi.”

3 TAŞINMAZ 242 MİLYON TL BEDELLE SATILDI

Resmi Gazete’da yayımlanan kararlara bakarak; Antalya, Edirne ve Kırklareli illerinde meydan düz 3 emlak mecmu 242 milyon TL’ye özelleştirildi. Satışlara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararları şöyle:

“- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonunca, mülkiyeti Maliye Hazinesi yerine kayıtlı, özelleştirme buut ve programında kâin Antalya ili, Döşemealtı ilçesi, Yeşilbayır Mahallesi, 531 cezire, 1 parseldeki 15 bin 878 metrekare yüzölçümlü gayrimenkul, gerçekleştirilen tenkis sonucu 141 milyon TL bedelle bildirme efdal teklifi veren Bossas Yapı Şirketine satılmasına karar verildi.

-Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonunca, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları NANIAZIZ yerine mukayyet, özelleştirme nitelik ve programında mevcut Edirne ili, Gestalt ilçesi, Sarıcapaşa Mahallesi, 431 ada 17 parseldeki 3 bin 1 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapıların 24 milyon 500 bin TL bedelle sunu faziletkâr teklifi veren Atlas İnşaat Şirketine satılmasına değişmeyen verildi.

-Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonunca, mülkiyeti Türkiye Şeker Hastalığı Fabrikaları YEMEK yerine kayıtlı, özelleştirme boyut ve programında mevcut Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Kurtuluş Mahallesi, 334 ada 8 parseldeki 6 bin 630 metrekare yüzölçümlü gayrimenkul ve üzerindeki yapıların, 76 milyon 500 bin TL ile sunu efdal teklifi veren Erdal Önder, Eyüp Önder, Necmi İzer Ortak Etap Grubu’na satılmasına karar verildi.”

Share: