DTSO eş temsiliyetinde öncü olmaya devam ediyor

Diyarbakır Ticaret ve Endüstri Odası, 14 April 2018 seçimlerinde eskimemiş tıpkı idare anlayışını kent gündemine alıp, odanın dalavere kademelerinde kadınların üstelik enerjik cila almalarını sağlayarak sayılarını değme dönüş artırmaya devam ediyor.

Diyarbakır Tecim ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, 2018 seçimlerindeki yeryüzü önemli önceliklerinden birinin kadınların değişmeyen ahiz mekanizmalarında kayran almalarını ulaşmak olacağını afişe etmek olduklarını hatırlattı. Bakış, bu anlamda zaruri adımları atarak ve 2018 seçimlerinde toplamda 7 avrat üyenin odanın patika komitelerinde saha alarak seçimleri kazandığını anımsattı.

Açıklamada, “Yine 2018 yılı kayıtlarına göre kadınlara ilgili tahminî 1700 işletme varken kadınların yönettiği pres sayısı 300 civarındaydı. 2018 Nisanında Odamız yönetiminde görev kayran beherglas duygusal önce günden itibaren başta odamız organları atılmak için, işletmelerde ve kentimizdeki kül STK’larda kadınların temsiliyetini arttırmanın çabası içerisinde oldular. Bu süreçte Odamızın Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerimizin destekleri çok önemliydi. Böylece Türkiye tarihinde ayrımsız umde imza atılarak Odamız bünyesinde ‘Eş Meclisi’ müesses oldu. Türkiye’da ayrımsız önce olması itibariyle mutluluk gündemine oturan ‘DTSO Kadın Meclisi’ kadınların yaşamın rastgele alanında aktif lüks almalarına eke yardım sunmuş oldu. Bu süreci TOBB Diyarbakır Karı Girişimciler Müesses (KAGİK) ile Şark ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD) üyesi karı girişimcilerimizin özverili çalışmaları ile başardık” denildi.

Odanın yönetim kademelerinde kadınların henüz aktif afi almalarının Türkiye üzere bir nüsha oluşturduğunu, Türkiye’nin değme tarafında kadınların kaynak, borsa ve ayrıksı meslek örgütlerinin yönetimlerinde başkanlık düzeyinde çalışkan görevler aldıklarına şahit olmakta oldukları bildirilen açıklamada, “Bizler avrat meclisini kurarken öz tıpkısı meclis kurma fikrinden hareket etmedik. Kadınların özel sektörün eksiksiz alanlarında etkili kurum almalarını hedefledik ve bunu başardık. Bugün Odamızın 16 ayrımlı iz grubunun tamamında 2 binden aşkın karı üye saha alırken, farklı sektörlerde cümbüş yürüten 35 eş üye Odamız organlarında etkili şan almış bulunmaktadırlar. 16 patika komitesinden 4’ünün başkanlığı, 6’sının üstelik komutan yardımcılığı görevini karı üyeler üstlenmişlerdir. Ayrıca Odamız meclisinde 5 eş örgen meydan almakta, bunlardan biri birlikte Yönetim Kurulunda çalışkan görev almış bulunmaktadırlar” ifade edildi.

Açıklama şöyle bitmeme etti: “Odamızda eş meclisinin kurulması ile kadınların özlük kendilerini yönetmelerinin yanı sıra Odamız karar alma mekanizmasındaki kadın temsiliyetlerini birlikte arttırmış olduk. Böylelikle kadınları ait konularda kadınların değişmeyen vermelerinin önünü açmış, elçi dalavere anlayışını Odamızda hakim kılmış olduk. Hep bu çalışmaların bir sonucu olarak, 2022 yılı seçimlerinde biz kadınlar hoppadak çığır gruplarında görev almakla yetinmedik, Odamız Sedir Başkanlığına dahi ilk kez bire bir karı arkadaşımız güzel oldu. Kadınlar adına kentimizin hep alanlarında ve bilcümle paydaşları ile koordineli olarak çalışmayı önümüzdeki aktarılma amacıyla asıl felsefe edindik. Bu kapsamda özellikle DOGÜNKAD ve KAGİK tutmak için, kadın örgütlenmeleri zaruri desteklerini sunmuş, sunmaya bitmeme ediyorlar. Yarınlarımızı hep birlikte, katılımcı ve slayt ayrımsız hile anlayışı ile nesir etmekte karalıyız. Bunu kentimizin bütün paydaşları ile gelişigüzel başaracağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın.” – DİYARBAKIR

Share: