DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Uygulama Sınavı 1 Ekim’de

DENEYAP öğrenci berceste sınavı süreci 4. faz kapsamında yapılacak aplikasyon sınavıyla devam ediyor.

Türkiye Uygulayım Bilimi Takımı’ndan yapılan açıklamaya göre, evvel aşamayı başarıyla geçen adaylar için ikinci kadem olan DENEYAP Uygulama Sınavı, 42 ilde eş anlı adına 1 Teşrinievvel 2022’da gerçekleştirilecek.

İstanbul karışma cümle illerde 58 ayrı merkezde gerçekleştirilecek sınava 14 bin 988’si ortaokul, 6 bin 785’i lise görünmek için toplamda 21 bin 773 aday girecek. Imtihan sonuçlarına göre, 21 bin 773 adaydan 8 bin 223 öğrenci DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nde eğitim almaya hak kazanacak.

DENEYAP Atölyeleri’nin öğrenci berceste imtihan sürecinde bir numara aşamayı tamamlayarak ikinci hamle sınavına hak kazanan adaylar, bu sınavda kendilerine verilen ana konu doğrultusunda verilen materyal kiti ile ibdai fikirlerini ortaya çıkaran, maharet bilgilerini kullanabilecekleri proje tasarımı yapacak.

Bu yılki teması “Kasaba Dostu Şilep” yerine belirlenen aplikasyon sınavında adaylar, kendilerine sunulan sürede tasarlayacakları geminin belirlenen hedefe abra taşımasını sağlayacak. 2 saatlik süre böylece tamamlanan projeler, belli kriterler doğrultusunda değerlendirilmek için hakem heyeti üyelerine sunulacak.

Öğrencilerin projeleri; hakem heyeti üyeleri marifetiyle ayrıca kendini ifade edebilme, ibdai düşünme, yenilik katabilme, laf ile ilişkin bilgi sahibi olma üzere muhtelif beceriler yönünden dahi değerlendirilecek. Lise seviyesindeki mektepli adaylarının sınavı 08.00-13.00, ortaokul seviyesindeki adayların ise 13.30-18.00 saatleri ortada gerçekleştirilecek.

Tüm Türkiye’üstelik 20 bin mektepli eş anlı eğitim bilimi alacak

Geleceğin Uygulayım Bilimi Yıldızları’nı yetiştiren DENEYAP Teknoloji Atölyeleri 1. safha kapsamında 12 ilde, 2. safha kapsamında 18 ilde, 3. safha kapsamında 27 ilde, 4. safha kapsamında 24 ilde olmak üzere toplamda 81 ilde 100 DENEYAP Uygulayım Bilimi Atölyesi kurulması hedefini tamamlayarak önemli bire bir başarıya imza attı.

Türkiye’nin 81 ilinde teknoloji üretme yetkinliği faziletli zihayat erat yetiştirmeye bitmeme eden DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nin öğrenci güzel sınavına bile toplamda 410 bin aday mektepli başvuruda bulundu.

4. Faz sürecinin tamamlanmasıyla birlikte bir numara, 2. ve 3. safha kapsamında atölyelerde canlı yetişek alan 12 bin öğrenci sayısı, 20 bine çıkma. Tekmil Türkiye’da açılan atölyeler ile 20 bin öğrencinin eş zamanlı yetişek almasını sağlayacak olan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nde 15 bin 280 öğrenci DENEYAP Türkiye projesi bünyesinde, 1.940 mektepli DENEYAP terbiye programlarını uygulayıcı Bilim Türkiye projesi bünyesinde, 2 bin 10 mektepli ise T3 Vakfı DENEYAP Teknoloji Atölyeleri bünyesinde yetişek almış olacak.

Cumhurbaşkanlığı’nın 100 Günce Eylem Planı çerçevesinde, Türkiye’nin domestik uygulayım bilimi gelişiminin Edirne’den Hakkari’ye seçkin ilde fırsat eşitliği sağlayarak uygulamaya geçebilmesini amaçlayan DENEYAP Atölyeleri projesiyle geleceğin malumat insanlarını, araştırmacılarını, girişimcilerini uydurmak ve imar etmek amaçlanıyor.

Türkiye’nin kalkınması amacıyla Milli Uygulayım Bilimi Hamlesi’nin soğuk gücünü oluşturacak, teknoloji reprodüksiyon ve geliştirme üstüne acemi efrat yetiştiren DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nde öğrenciler e-sınav ve uygulama sınavı tevessül etmek için iki aşamalı sınavı başarıyla tamamladıktan sonraları terbiye almaya doğruluk kazanıyor.

Share: