Çin’mağara basamak piyasasında fiyatlar çakılı kalmaya bitmeme ediyor

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, ev ayında Çin’in birinci rütbe dört şehri olan Beijing, Shanghai, Shenzhen ve Guangzhou’da eskimemiş ev fiyatları mahiye yüzdelik 0,6 arttı. Beijing ve Shanghai’birlikte yıpranmamış aile fiyatları aylık bazda sırasıyla yüzde 1 ve yüzde 0,6 artarken, Guangzhou ve Shenzhen’deki artışlar ise yüzde 0,5 düzeyinde oldu.

Hep 31 ikinci basamak kent, yıpranmamış ocak fiyatlarında aynı geçmiş taban bakarak yüzdelik 0,1 çoğalma yaşarken, üçüncü aşama 35 site, güzeşte ay eskimemiş eş fiyatlarında ayrımsız önceki ayak tabanı göre yüzde 0,2 düşüş yaşadı. Kullanılmamış eş fiyatları gibi, ikinci halk ocak piyasasındaki bedel hareketleri da farklılaştı, birinci merhale şehirler belli belirsiz eşit artışları bildirirken ikinci ve üçüncü basamak şehirlerde fiyatlarda düşüşler görüldü.

Dört bir numara etap şehirde ikinci halk ocak fiyatları, geçen sene mesafe ayında kaydedilen büyüme oranından değişik kendisine, mahiye yüzdelik 0.1 arttı. NBS verileri ayrıca aile ayında ikinci merhale şehirlerde ikinci ahali ev fiyatlarının maaş yüzdelik 0,2 düştüğünü, üçüncü derece şehirlerdeki fiyatların ise aylık yüzde 0,4 düştüğünü gösteriyor.

İngiltere konut fiyatlarında rekor artma

 

Kadınlara konut satışında böke hangi mülk oldu?

 

Özen! Değerli bölük vergisinde sonuç eyyam

 

Share: