CHP’nin Amme İhalelerinde Yolsuzluk ve Rüşvete Karşı Alınacak Önlemleri Araştırı Önerisi AKP ve MHP’lilerin Oylarıyla Reddedildi

CHP’nin amme ihalelerindeki usulsüzlük ve rüşvetle savaşım için atılacak adımların belirlenmesi önerisi, TBMM’da AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “T26 Tüneli yapılırken imalat hatası yüzünden tünelin tepesinde göçükler oluyor ve YANLIŞSIZ Tümen dünyada aynı ilki başarıyor, üstü berrak demir hat tüneli yapıyor ve tünel bitmiyor, bakir ayrımsız ihale yapılıyor. İhale, T26 Tüneli’nin tamamlanması işini, bin 20 metreyi hatalı işleyen şirketlere fason usulüyle adrese teslim şekilde gene veriliyor. Yani Cengiz, IC İçtaş ve bu defa üstelik Bayır İnşaat bu projeyi alıyor, tutarı 219 milyon dolar” dedi.

CHP Grubu, TBMM Genel Yerleşmiş’nda zaman, “amme ihalelerine yönelik rüşvet ve usulsüzlüğün önüne geçebilmek amacıyla alınacak önlemlerin belirlenmesi, bu nev iddiaların deli dolu soruşturulmasının önündeki engellerin kaldırılması, yolsuzluk ve rüşvetle savaş amacıyla atılacak adımların tespit edilmesi için 2 Son Teşrin 2022 tarihinde Meclis Başkanlığı’na verdiği Sedir araştırması önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak zaman görüşülmesini önerdi.

Öneri üzerine CHP Grubu adına geçmiş sözü Zonguldak Mebus Bahir Yavuzyılmaz aldı. Yavuzyılmaz, “Çap Demiryolları Teftiş Kurulu Başkanlığı Raporu ve Sayıştay raporlarına bakarak Ankara- İstanbul Demir Hat Hattı 2’nci Aşama Rehabilitasyon İşi İhalesi, yıl 2006, ihalenin tutarı 610 milyon dolar, ihaleyi kayran şirketler Cengiz, IC İçtaş ve 2 de Çinli ortaklık, dönemin Çap Demiryolları Umumi Müdürü kim? Sayın Süleyman Karaman. Enfrastrüktür işinin resmi taşeronu ki? Belen İnşaat. Bayır İnşaat’ın 2007 yılındaki sermayesi hemen 5 bin lira, buna karşın 610 milyon dolarlık işin altyapı kısmının resmi taşeronu oluyor, füsunlu tıpkı durum” dedi.

“DÖNEMİN GENEL MÜDÜRÜ KİM, SÜLEYMAN KARAMAN”

Şev İnşaat’ın benzer bire bir hareket deneyiminin olmadığını belirten Yavuzyılmaz, “Buna rağmen Ihtişam Demiryolları yoluyla resmi taşeron namına onaylanıyor. Umum Müdür kim? Süleyman Karaman. 730 günde bitirilmesi müstelzim gelişim bitirilemiyor, bin 922 dönüş henüz ilave müddet veriliyor. Kabine yoluyla ayrıca şirkete işi tamamlaması şartıyla 244 milyon dolar elan ek ödenek veriliyor ve şirkete ödenen bütün hacim 847 milyon dolar oluyor. Fakat hareket yine tamamlanamıyor ve şirketler aynı düzenbazlık yapıyor, diyor ki ‘İşin bitirilmesi gibi ek tahsisat üstelik aldık; aksiyon bitmedi, hangi yapalım?’ İşin kapsamından 200 milyon dolarlık iş kısmını çıkarıyor ve sonunda 200 milyon dolarlık esasen parasını aldıkları, yapmayıp proje kapsamı dışına çıkardıkları tutarla ilgili devasa benzeri yolsuzluğa imza atılan oluyor. Dönemin Genel Müdürü ki? Süleyman Karaman” eleştirisini yaptı.

“TUTARI 219 MİLYON DOLAR”

Yavuzyılmaz, işin maliyetinin arttığını ve süresinin uzadığını rapor ederken şunları söyledi:

“Çünkü yüklenici hatası zımnında ‘T26 Tüneli’ adı verilen tıpkısı tünelin bin 20 metresi falsolu kendisine deliniyor ve bu nedenle birlikte aynı köprüleme hattı geçmek zorunda kalınıyor. Bunun üzere de devasa tutarda tıpkısı masraf yapılıyor. T26 Tüneli yapılırken imalat hatası yüzünden tünelin tepesinde göçükler oluyor ve SELIM Fırka dünyada bir ilki başarıyor, üstü zahir demir yolu tüneli yapıyor ve tünel bitmiyor, kullanılmamış tıpkısı münakasa yapılıyor. İhale, T26 Tüneli’nin tamamlanması işini, bin 20 metreyi kusurlu fail şirketlere fason usulüyle adrese teslim şekilde esasen veriliyor. Yani Cengiz, IC İçtaş ve bu yol birlikte Kıran İnşaat bu projeyi alıyor; tutarı 219 milyon dolar.

“PEKİ BU EVRAK DÜZME Mİ”

Bu 219 milyon doların yüzde 15’inin şüphesiz alt kurul adı altında nakil edildiğiyle ilişik basında düz düzlük haberlere gelelim. Bakın, bu elimde gördüğünüz taahhütname Bayır İnşaat’ın ortağının, Kıran İnşaat’a verdiği, ortağı olduğu Bayır İnşaat Üstenme Tecim Turizm Laedri Şirketi, Ankara-İstanbul Arası Çabuk Şimendifer Projesi kapsamında Cengiz, İçtaş, Belen hain ortaklığı çerçevesinde eksiltme komisyonu namına Sayın Süleyman Karaman’a ödenmesi gereken ve şahsıma sakıt payın 5 milyon dolarını ödemeyi üstenme ettiğini söylediği evrak. Tamam bu evrak sahte mi? Evrakın sahipleri bunu kriminal büroya göndermiş ve kriminal çağ mufassal tıpkı taharri yapıyor ve diyor kim ‘Çok direnerek muhtemel bu imza Kıran İnşaat’ın ortağına aittir’.

“KARAMAN’IN ‘KENDİME GÜVENİYORUM, GÜVENDİĞİM İÇİN DAHI PEKI, İDDİALAR SORUŞTURULSUN’ DEMESİNİ BEKLİYORUM”

Bu rakam, Şev İnşaat’ın ayrımsız ortağının ödemeyi üstlenme ettiği cirim. Özge ortağı, 2 ortaklı, 5 milyon dolar da mahsus oradan, 10 milyon dolar. 2 iştirak daha var, 10’ar milyon dolar elan oradan, toplanmış 30 milyon dolarlık tıpkısı havuz, alt kurul havuzu oluşuk olma ihtimali belgelerle görünüyor. Demin Sayın Süleyman Karaman’ın buraya gelip buradaki araştırma komisyonu teklifimize ‘Ben kendime güveniyorum, güvendiğim amacıyla de tamam, araştırma komisyonu kurulsun, 2’nci girişim T-26 Tüneli’ndeki yolsuzluklar, bu komisyon alma iddiaları soruşturulsun’ demesini bekliyorum. aksi hâlde hesap genellikle bu araştırı önergesinin reddedilmesi, zımnen bu iddianın kabulü anlamına dirimlik.”

“YAPILAN YOLSUZLUKLARI, SOYGUNLARI, VURGUNLARI SAYMAKLA BİTİREMEYİZ”

İYİ Fırka Grubu adına öneri konusunda küçümseme kayran İstanbul Saylav Hayrettin Nuhoğlu, “AKP, yirmi sene önce iktidara gelirken verdiği genişlik eke sözlerden biri yolsuzlukla mücadele olmasına rağmen zaman yolsuzluk batağında gark olmak üzeredir. İktidar namına kupon araziler üzerindeki iştahlarıyla Türk politik tarihine bulaşık bırakacakları bellidir amma anne konu, İhale Kanunu’nda seçme istedikleri engeli aşabilmek için yapılan onlarca değişiklikle yandaş zenginler meydana getirmeleridir. Anca ki kamu-özel iş birliği yöntemiyle çok büyük vurgunların yapıldığı kamuoyunda sarih konuşulmaktadır. Yapılan yolsuzlukları, soygunları, vurgunları saymakla bitiremeyiz” dedi.

“SİZ HIZLI TRENİ ÜSTELIK DURDURMAYACAKSINIZ, TOGG’U DA DURDURAMAYACAKSINIZ”

CHP Saylav Bahir Yavuzyılmaz’ın konuşmasında alay ettiği AKP Erzincan Mebus Süleyman Karaman, “sataşma” olduğunu ifade ederek söz aldı. Karaman, “Siz hızlı treni dahi durduramayacaksınız, TOGG’u üstelik durduramayacaksınız, Marmaray’ı üstelik durduramadınız, tek şeyi durduramayacaksınız. Beyhude, iftiralarla ayrımsız molekül ergin kadar göstermeye çalışmayın. Onun için, burada gelişigüzel sıkıntı yoktur. Ego kendime güveniyorum, Meclis değişmeyen verirse bunların hepsini üstelik tabir edebilirim. Dönemimde temas külfet yaşanmamıştır” diye niteleyerek konuştu.

“YİRMİ YILDIR HANGI YAPIYORDUNUZ; BİTİRDİNİZ, TÜKETTİNİZ VE YOLSUZLUĞU YOLA DÖNÜŞTÜRDÜNÜZ”

HDP Grubu adına bayram alan Batman Saylav Necdet İpekyüz, “4. Erek döneminde Koçi Satma, 4. Tasavvur’a şöyle aynı husus söylüyor risalesinde, ‘Rüşvet seçkin devlette meydana yarar, aşikar olursa o şevket harap evet, yıkılır, tarihi kontra döner.’ Yıl 2002, AKP seçimlere giderken ‘3Y’ diye niteleyerek tanımladığı; ‘Yolsuzluk olamaz, yasak mümteni, yoksulluk olmayacak.’ Sene 2022, TÜGVA’nın kongresinde AKP Umumi Başkanı konuşuyor, yirmi yıl geçmiş ve ne diyor? ‘Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun olmayacağı tıpkısı ülkeyi hallederiz; şu dakika itibarıyla bunun hazırlığı içerisindeyiz.’ Yirmi yıldır ne yapıyordunuz? Yirmi yıldır bitirdiniz, tükettiniz ve yolsuzluğu yola dönüştürdünüz. Yöntemsizlik yola dönüştü. Illet? ya demin, bakıyorsunuz arsıulusal kurumlara, Uluslararası Şeffaflık Örgütü diyor kim ‘Türkiye anbean yolsuzlukta birinci sıraya yükseliyor.’ Bozukluk? Türkiye daha çok anbean demokrasiden, herif haklarından uzaklaştıkça, krizi arttıkça yolsuzluğu artıyor. Peki herhangi bir sormaca var mı? Namevcut” dedi.

“İDDİA AŞAMASINDA OLUNAN KONULARLA İLGİLİ YARGI KARARINI BEKLEMEK LAZIM. YALANLARLA, İFTİRARLARLA BALABAN MECLİS’İ YIPRATMAMAK LAZIM”

AKP Grubu yerine küçümseme düz Malatya Mebus Bülent Tüfenkci de şunları söyledi:

” Türkiye Cumhuriyeti, demokratik hususiyet devletidir. Devletin kurumları vardır. Devletin kurumların, kişilerin eylemleri birlikte hukukla sınırlıdır, hukuka bağlıdır, türel denetime de tabidir. Beyninde tıpkısı cürüm varsa yasalarımızda bunun şüphesiz soruşturulacağı birlikte belirtilmiştir. Bu konularda Türk Ukubet Kanunu’nda bile Yolsuzluklarla Savaş Kanunu’nda birlikte algı kanunlarımızda bile Amme İhale Kanunu’nda üstelik ve türlü kanunlarda bile yolsuzluk, kazanç ve ayrımsız suçlarla ilişik düzenlemeler, cezalar belirtilmiştir. Hatta OECD’nin istediği doğrultuda, tecim ve alacak kanunlarında üstelik düzenlemeleri hep bu arada bu Divan yapmıştır. Sedir araştırılması mergup ve kanıt aşamasında olunan konularla ilişkin karar kararını aramak geçişsiz. Yalanlarla, iftiralarla yetişkin Divan’i yıpratmamak geçişsiz.”

AKP VE MHP’LİLERİN OYLARIYLA REDDEDİLDİ

CHP’nin önerisi, Genel Kurul’dahi AKP ve MHP milletvekillerin oylarıyla reddedildi.

Share: