Basın İlan Kurumu Umumi Kurulu alışılmamış toplanacak

Matbuat İlan Kurumu (BİK) Umumi Oturmuş, ceride ve dergilere müteveccih ahkâm içeren Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği’nde tadilat öngören bakir yönetmeliği kıymetlendirmek üzere 13 Eş Cuma Namazı haset İstanbul’de alışılmamış toplanacak.

???????BİK’ten yapılan açıklamaya göre, Umumi Asamble, devamlı iz kapsamına alınan genel ağ bili sitelerinin 1 Nisan 2023’ten itibaren resmi zar ve reklam yayımlamasını öngören yönetmeliği görüşmek amacıyla alışılmadık toplantıya çağrıldı.

Resmi ilan ve reklamların yayımlanacağı mecralar arasına genel ağ marifet sitelerinin karışma edilmesini öngören yasa değişikliği teklifi hazırlıklarına başlandığı Ilkgüz 2021’den itibaren talimatname taslağı üstünde çalışan BİK, teklifin TBMM’da kabul edilmesinin ardından gazeteler, internet haber siteleri, patika örgütleri, akademisyenler, enformatik ve yazılım uzmanları gibi birçok ayrımlı kesimle görüşme yaptı.

Yaklaşık 1600 ceride ve kapalı genel ağ sitesi temsilcisini dinleyen BİK, 25’i İstanbul’bile tutmak için hoppadak dijitalde yayın yapan 200’e mail internet malumat sitesiyle toplantı gerçekleştirdi.

Gazete ve genel ağ veri sitelerinin birlikte dağıtılan sormaca formu ile toplumun tamlık kesimlerinin görüşlerini almaya hız gösteren BİK, Özgürlük, Sabahleyin, Sözcü, Ulusallık, Türkiye, Eskimemiş Şafak, Takvim ve Yol gazetelerinin sayısal im platformlarının dahi aralarında bulunduğu çokça sayıda internet veri sitesini görüşme etti.

Dijital kalibrasyon işleyen firmalar, reklam ajansları, iletişim araçları planlama ve yazılım şirketleri üzere sektörün koskocaman aktörlerinin tecrübeleri yönetmeliğe aktarıldı.

Yönetmelik taslağı Umumi Asamble üyelerine sunulmadan evvel, İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz, Erciyes, Anadolu, Maltepe, Bilgelik, Üsküdar ve Hacı Meze Ege üniversitelerinden ünsiyet ve iletişim alanında 20’ye yakın akademisyenin görüşleri alındı.

Olağanüstü toplanacak Genel Asamble’üstelik antrparantez Basın İlan Kurumu Yönetmeliği, Matbuat İlan Kurumu İlan Portalı Yönetmeliği ile Resmi İlan ve Reklamların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmelik’in ara sıra maddelerinin tadilini öngören Yönetim Kurulu teklifi görüşülecek.

BİK Genel Oturmuş, internet fen sitelerini kapsayacak şekilde genişletilen Resmi İlan Karşılık Tarifesi’ni dahi karara bağlayacak.

Share: