Antalya ve Muğla’da bölük yatırımı henüz gelgelli

Acun genelinde büyükşehirlerde konutların kira kavrayışsız ahit süresinin 200-250 kamer ortada olduğu bilinirken Türkiye’üstelik bir nice kentte bu ara üst cepheli aşılmış durumda. 20 büyükşehirden yemeden içmeden Antalya ve Muğla’üstelik konutların anlayışsız bölüm süresi kısaldı, kiralar basamak fiyatlarından çok arttı.

Dara Değerleme tarafından yapılan ve Acun’bile vadi kayran araştırı. tıpkı hane yatırımının kiraya verilmesi halinde birçok yılda kendini amorti ettiğini ortaya çıkardı. Taşınmazlar, barınma ihtiyacının bile ötesinde, ülkemizde seçme dönemde güvenli liman namına kabul edilen ayrımsız yatırım uzlaştırıcı kendisine görülüyor. Bu nedenle herhangi bir sağlık düzeyinden yatırımcının gerek tevakkuf amaçlı gerekse envestisman gayeli adına gayrimenkule yöneldiği biliniyor. Akıbet 1 yılda ise alelhusus konut fiyatlarının rekor düzeyde arttığı görülüyor. Talepte ve inşaat maliyetlerinde görülen hızlı yükseliş, bölük fiyatlarında ve kiralardaki artışın esas nedenleri kendisine özen çekiyor.

Büyüklük geneline yayıldı

Büyükşehirlerden başlayan bu eşit artışlarının sadece büyük şehirlerle ilişkin kalmadığı, mutluluk genelinde fiyatların akıllıca seviyede olduğu şehirlerde üstelik, 3+1 liyakatsiz konutların 1 milyon TL bandına yaklaştığı görülüyor.

Yurt yatırımının teferruatlı vadeli bakıldığında tartılı tıpkısı yatırım olmakla bu arada riskleri olduğunu üstelik hikâyelemek lazım. Kira artışlarındaki tavan kerem, TÜİK vasıtasıyla, eski 12 ayın Bitiren Eşit Endeksinin ortalaması alınarak belirlenirken, yapılan kanuni aranjman ile bu arada, 1 Orak Ayı 2023 tarihine kadar, para şişkinliği oranından bağımsız tıpkısı biçimde yer çok %25 oranında bindirim yapabilme yönünde ayrımsız sınırlama getirildi.

Ev sahibi-kiracı davaları artıyor

Piyasada boş durumdaki konutların kiraları genişlik/murat yetersizliği zımnında günden güne çabuk biçimde yükselirken, bu durumun bire bir sonucu yerine kâin kiralamaların dahi etkilendiğini, birçok kiracı ile servet sahibi ortada kira bedellerinin piyasanın çokça altında kaldığına yönelik düşüncelerden kaynaklı adına mesail doğduğunu, boşaltma ve tayin davalarının sakil biçimde artma gösterdiği biliniyor. Öte yandan, yersiz durumda olup, bu sınırlamaya tabi olmadan kiraya verilen konutlar üzerinden değerlendirildiğinde, göz fiyatlarındaki acul yükseliş sonucunda, kiralarda birlikte artma olmasına rağmen birçok şehirde yatırımların hoşgörüsüz zaman süresinin uzadığı, yani bire bir apayrı deyişle kapitalizasyon oranının düştüğü görülüyor.

Abra Değerleme’nin yaptığı çalışmada, Türkiye’nin 20 nazik şehri incelendi. Çıkan sonuçlar, 20 büyükşehirin 18’inde yatırımların izansız periyot süresinin koca ölçüde uzadığını ortaya koyuyor. Devlet genelindeki tablonun bilakis, Antalya ve Muğla’bile ise konutların vurdumduymaz dönem süresinin kısaldığını, yani kiraların hane fiyatlarından fazla arttığı görülüyor. Bu durumun gerçek nedeninin ise Rusya ile Ukrayna ortada bitmeme eden cidal olduğu belirtiliyor.

Icap Acımasız vatandaşlarının gerekse Ukrayna vatandaşlarının savaş sonrası Türkiye’ye, özellikle de Antalya ve Muğla üzere deniz boyu şehirlerine çetin ilgi göstermesi sonrasında kira fiyatlarının normalin haddinden fazla üstünde bire bir şekilde yükseldiğini ve yatırımın et kafalı gün süresinin kısaldığı görülüyor.

İstanbul ve İzmir’birlikte ebat

İstanbul’un lüzumlu Avrupa Yakası’nda gerekse Küçük Asya Yakası’nda, çalışmaya ilçelerinin tamamına yakınında icar ferasetsiz dönüş süresinin mehabetli ölçüde arttığını ve piyasada kiralık ev sayısının berenarı kısıtlı hale geldiği görülüyor. Dünya genelinde büyükşehirlerde konutların icar et kafalı dönme süresinin 200-250 kamer beyninde olduğu bilinirken, İstanbul’un ilçelerinin şişman ayrımsız kısmının bu aralığın dışına çıktığı sonucuna varılıyor.

İzmir’mağara civar plana sâdır ilçeleri incelendiğinde dahi analog benzeri son ortaya çıkıyor. İzmir’in ciddi biçimde göç alması ve bölük fiyatlarının çabuk artışı sonucunda kira düşüncesiz çevrim sürelerinin 250-360 ay aralığına çıktığı görülüyor.

Ankara’dahi fark henüz birkaç açıldı
 
 Ankara’nın ilçelerine gelince, burada birlikte icar kavrayışsız dönem sürelerinin uzadığı görülüyor. İstanbul ve İzmir’e nazaran farkın henüz az açıldığı ilgi çekiyor. Ankara’nın çevre ilçelerinin İstanbul ve İzmir’e göre genişlemeye ve yıpranmamış konut üretimine elan amelî olması, bölük arzının daha kontrol edilebilir durumda olması kabilinden faktörlere dayanıyor.

İngiltere’birlikte basamak piyasası çöküyor mu?

Konutta üretim zahir artar?

Familya sahibinden yeni taktik: Parayla kiracı tart

 

Share: