21 tasarruf finansman şirketinin arıtma planı amade

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), uyma planı ehliyetli görülmeyerek Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yoluyla tasfiyesine karar sunulan tasarruf finansman şirketlerinde izleyeceği kez haritasını belirledi. TMSF’den yapılan açıklamada, tasfiyesine değişmeyen verilen 21 artırım finansman şirketinde hesabı mevcut kestirmece 55 bin tüketicinin mağduriyetinin önlenmesi üzere çalışmaların sürdüğü belirtildi.

VARLIKLARA HACİZ KONULDU

Fon kurulunun 28 Orak Ayı’da aldığı kararla oluşturulan arıtma komisyonları, şirketlerin mal varlığı değerleri ile adalet sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve giderlerin azaltılması amacıyla arıtma gösteri planları çerçevesinde harekete geçti.

Bu kapsamda, şirketlerin bilgili ortak ve yöneticilerinin mali hak ve varlıklarına ihtiyati haciz işlemi gerçekleştirilerek şirketlerin genel müdürlükleri ve şubelerinde güvenlik tedbirleri makbuz. Kiralık durumda olan 426 şubenin tamamı kapatıldı.

Arıtma komisyonları, eylem planları çerçevesinde artırım finansman şirketlerinde şu işlemleri halihazırda yürütmeye bitmeme ediyor: “Bilgelik-muamele denetimi ve yedekleme. Şirketlere ait yaratıklar ve haklar ile namus borcu ve yükümlülüklerinin, inanca eksikliklerinin ve sair risklerin tespiti.

Salahiyetsiz şahıslarda şirket mal varlığı bulunup bulunmadığının tespiti. Tasfiye bilançosuna esas kayıtların doğrulanması ve hür teftiş raporunun hazırlanması. Bütün 53 bin 533 nüsha artırım finansman sözleşmesinin incelenerek şirket kayıtlarıyla uyumunun tespiti.

Ortaklık türe kayıplarının önlenmesine ilişik gelişigüzel makule idari ve türel köylü üstünlük faaliyetleri.” Çalışmaların bir lahzada tamamlanmasının peşi sıra, şirketlerin arıtma bilançosu hazırlanarak, alacaklılar ara cetvelinin düzenleneceği ve şirketin paraya çevrilebilen kamu söylenegelmiş, yurt, hak ve alacakları tahsil edildikçe, adalet sahiplerine ihbarname yapılacağı kaydedildi.

SORUN VE TAKİPLER DURDU

TMSF açıklamasında, “Bu süreçte; şirketler aleyhine yürüyen kamu sorun/takipler, 6361 az Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 50/A maddesinin yetkilendirmesiyle, 5411 mahdut Bankacılık Kanunu’nun 106’ncı maddesi kapsamında, adalet sahiplerinin menfaatlerinin korunmasını teminen 2 Orak Ayı 2021 itibarıyla durmuş olup bu şirketler aleyhine bakir sav/ strateji de yapılamayacaktır” denildi.

TAKSİTLER ÖDENMEYECEK

Henüz teslimat almamış artırım birikimi ödemesi özne müşterilerin, sözleşmeden kaynaklanan taksit ödemeleri durdurularak, bu eşhas elan bilahare yapılacak duyurular ile alacaklarını arıtma komisyonuna bildirmeye çağrılacak.

Teslimat düzlük finansman dönemindeki müşteriler ise, taksitli borçlarını konvansiyon koşullarına akla yatkın şekilde ödeyecek. Vadesi geldiği halde ödemesini yapmayanlar üzerine türel takip işlemleri başlatılacak.

SEKTÖRDE 6 FİRMA KALDI
Artırım finansman şirketleri BDDK denetimi altına girerken, kontrolsüz büyüyen sektörün vatandaşı mağdur etmemesi için yasal aranjman yapılmış, 100 milyon lira anamal şartı getirilmişti. (Ses Debbağ – Sabahleyin)

Share: