2021’nin geçmiş yarısında evler büyüdü

Belediyeler aracılığıyla sunulan çatı ruhsatlarının 2021 yılının evvel şeş ayında ayrımsız eski yılın aynı dönemine göre bina sayısı %88,4, yüzölçümü %45,3, değeri %93,7, kat sayısı %49,8 arttı.

Mecmu yüzölçümün %58,9’u hane alanı olarak gerçekleşti

Bina ruhsatı verilen yapıların 2021 yılının önceki altı ayında hep yüzölçümü 65,4 milyon m2 iken bunun 38,5 milyon m2’si ev, 14,4 milyon m2’si bölük dışı ve 12,5 milyon m2’si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre sunma yüksek pay %72,0 ile iki ve henüz çok daireli binaların oldu

Çatı ruhsatı verilen yapıların 2021 yılının ilk şeş ayında kullanma amacına göre sunma efdal paya 47,1 milyon m2 ile iki ve daha aşkın daireli tevakkuf gayeli binalar topluluk oldu. Bunu 4,8 milyon m2 ile ayrımsız daireli durma gayeli binalar izledi.

Yapı istimal izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü %3,3 arttı

Belediyeler marifetiyle sunulan çatı kullanma cevaz belgelerinin 2021 yılının geçmiş altı ayında benzeri eski yılın benzeri dönemine göre çatı sayısı %19,0, yüzölçümü %3,3, değeri %37,7, ofis sayısı %3,4 arttı.

Toplanmış yüzölçümün %55,7’si göz alanı yerine gerçekleşti

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2021 yılının önceki şeş ayında bütün yüzölçümü 57,1 milyon m2 iken bunun 31,8 milyon m2’si göz, 13,6 milyon m2’si hane dışı ve 11,7 milyon m2’si ise ortak tasarruf alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre yer faziletkâr nasip %74,1 ile iki ve elan fazla daireli binaların oldu

Çatı kullanma cevaz belgesi sunulan yapıların 2021 yılının önce altı ayında istimal amacına bakarak bildirme faziletli paya 42,3 milyon m2 ile iki ve daha fazla daireli durma gayeli binalar cemaat oldu. Bunu 3,0 milyon m2 ile küresel ve karışık ticaret binaları izledi.

Emniyet riziko bakiyesi enerjide şahika yaptı

Dört araba, tıpkısı helikopter dolusu parayla kaçtı

Sunma balaban dava derelerin iskâna açılması

 

Share: